MEIE

Tehnikaportaal Accelerista alustas regulaarset tegevust 01. 11. 2015 ja on alates 29. 05. 2019 Eesti Meediaettevõtete Liidu liige.

https://www.accelerista.com/

Ettevõtte andmed:

Portaali omanik: MTÜ Looduselust, reg. nr. 80310306
Postiaadress: Tähe 10a, 11619 Tallinn
E-kiri: accelerista@accelerista.com

Kontaktid:

Peatoimetaja Veli V. Rajasaar: veli@accelerista.com
Raamatupidaja: Külliki Kirtsi kylliki@career.ee
Tõlkeosakonna juht: Maarja Vau maarja@accelerista.com
Vastutav väljaandja: Ylle Tampere ylle@accelerista.com

telefon: +372 555 777 87 Ylle Tampere

Veebikeskkonna kasutustingimused

Accelerista veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma Accelerista kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.

Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma Accelerista kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas kuid mitte ainult sotsiaalmeedias.

Nimetatud reegel kehtib ka Accelerista Youtube’i keskkonna kontodel olevate videote kohta. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik Accelerista kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud vastav litsentsileping.

Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Eesti Meediaettevõtete Liidu poole.

Ühekordne refereerimine on lubatud neil tingimustel:
  • artikli sisu  võib refereerida (lähtuvalt pikkusest) 1-3 lõigu ulatuses;
  • refereeringu juures palume viidata tehnikaportaalile Accelerista;
  • refereeringule palume lisada lingi viidatavale artiklile.
 
Meie autorid

Gerli Ramler, Lena Murd, Tuul Sikk, Kaja Tampere, Toomas Vabamäe, Andres Kruus, Indrek Jakobson, Uku Tampere, Tanel Tiirik, Erik-Herald Valter, Vladimir Niinimäki, EiK, jt. Video- ja fototiim: Mia Tohver, Franz Malmsten, Otto Tiidermann, Rauni Saagim.

In English

Accelerista is an independent and the most colorful hybrid website in Estonia, providing educational content in a humorous and spirited manner.

The genre of the website is edutainment which is focused on contemporary vehicles (from bikes to planes), traffic culture, gadgets and vidgets and consumer advice. Published since Nov 1st, 2015, a website originally meant for women grew quickly into a gender-neutral edition with 100,000 unique readers (on average) per month.

According to the data of Google Analytics the reader of Accelerista is a person of 24-55 years of age, urban residence, active in sports, has children and some money, is looking for entertainment and wants to hike in the nature. Our main referrers are from Ekspress Meedia Group.