Esmaspäev, 27. mai 2024
Soome Tampere ülikooli teadlased uurisid, kui palju aitab turvalisele liiklemisele kaasa uutel autodel kasutatav sõiduraja hoidja. Selle abisüsteemi kasutuselevõtt kõigis autodes oleks sama tähtis kui omal ajal turvavöö kohustuslikuks muutmine.

Paljudel autodel on tänapäeval peal sõidurajalt lahkumise hoiatus, mis annab märku kui sõiduk kaldub üle joonte.

Abisüsteemi edasiarenduses on hoiatusele lisatud ka autonoomne sõiduraja hoidja (eri tootjatel nimetusega Lane Assist, Active Lane Assist, Lane Keeping Assist jm), mis kaamerasüsteemi ja radarite abil suudab tuvastada rajajooned ja neid jälgida ning auto hoida sõiduraja keskel, vajadusel rooliga trajektoori korrigeerides.

Soome Tampere ülikooli teadlaste tehtud laiapõhjalisest uuringust tuleb välja, et sõidurajahoidja abil oleks saanud ära hoida 19 protsenti surmaga lõppenud liiklusõnnetustest.

Lisaks oleks sõiduraja hoidja abil olnud võimalik vältida 27 protsenti sõiduautodega juhtunud kokkupõrkeid ja teelt väljasõite.

Uurimuse autori hinnangul on sõiduraja hoidja olemasolu sõidukite juhiabisüsteemide seas samavõrd olulise tähtsusega kui kunagi turvavöö kasutuselevõtt.

Silmas peetaksegi kirjeldatud sõiduraja hoidmise abisüsteemi, mis rajalt välja kalduva sõiduki oma ritta tagasi suunab, mitte rajalt kõrvalekaldumise hoiatust – see küll piiksub tüütult, aga kui juht kuulda ei võta, auto oma ritta tagasi ei lähe iseseisvalt.

Uuringust nähtub ka, et ükski sõiduabi ei ole tõhus kui infrastruktuur on puudulik. Teekattemärgistus ja selle korrashoid on moodsate juhiabide töötamise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Sõiduraja hoidja töötamiseks on vaja, et teekattemärgistus oleks hästi nähtav.

Uuringu valimisse kuulusid ajavahemikus 2014–2016 Soomes toimunud surmaga lõppenud liiklusõnnetused. Lähemalt uuriti sõidurajalt väljakaldumise ja teelt väljasõidu tõttu juhtunud liiklusõnnetusi, sest just selliste avariide ennetamiseks ongi rajahoidja mõeldud.

Uuring toob välja põhjused, miks SAE 1 ja 2 taseme isejuhtivad juhiabid ei aita vältida kõiki olulisi liiklusriske.  Uuringujuht, Tampere ülikooli liiklusuuringute keskuse Verne teadur Roni Utriainen on veendunud, et ükski teine turvalisuslahendus ei suuda ennetada nii palju surmajuhtumeid.

Utriainen soovitab autotootjail auto sõidurajal hoidmise juhiabi kiiremas korras kõikidele autodele paigaldada ning automüüjad peaksid klientidele õpetama selle kasutamist. Nagu teame, siis suur osa auto kasutajatest ei teagi, mida nende sõiduk teha oskab, ega loe ammugi käsiraamatut.

Euroopa Komisjon toetab sõidurajal püsimise abisüsteemi kohustuslikuks muutmist alates 2022. aastast müüdavatel uutel sõiduautodel. Kõikide muude pasunate ja vilede taustal on see üks asjalik nõue.

Kokkuvõtte tegi Lena Murd

KOMMENTEERI SIIN