Esmaspäev, 15. juuli 2024
Euro NCAP on Euroopa uute autode hindamisprogramm, mida peetakse autoriteetsemaks autode turvalisuse määramisel. Euro NCAP tulemused on avalikud ning enne uue auto soetamist võiks igal juhul uurida, kui turvaline sõiduk on.

Euro NCAP ohutustestide eesmärgiks on pakkuda usaldusväärset, põhjalikku ja õigeaegset tarbijainfot uute sõiduautode turvalisuse kohta. EuroNCAP testide korraldajad on veendunud selles, et testimisprotsessid tagavad sõidukite kohta täpse hinnangu. Järgnevalt selgub, kuidas see kõik käib.

2017. AASTA TÕI KAASA NII NULLI KUI MAKSIMUMI

Euro NCAP andis 2017. aastal esmakordselt oma ajaloos hinde “null” ühele autole, superkompakt Fiat Puntole. Ka rahuldava hinde saajaid oli varasemast rohkem. Moodsad turvaabid on levinud järjest “tavalisemate” autode baasvarustusse ning see tõstab üldist taset.

Euro NCAP on kaudselt juhi, reisijate, jalakäijate ja teiste kaasliiklejate elukindlustus: mida kõrgema hinde on turvatestides saanud baasvarustuses mudel, seda suurem on tõenäosus et õnnetuse korral ei juhtu inimestega kõige hullemat.

2017. aastal saavutasid mitu uudismudelit maksimumilähedase tulemuse: eriti turvalisteks inimese jaoks osutusid näiteks keskklassi noobelmaastur Volvo XC60 ja krossover Subaru XV. Viietärni tulemusi oligi toredalt palju. Nagu näha, on autotootjad turvalisusse panustamas järjest rohkem.

MIS ON EURO NCAP?

Еuro NCAP on Euroopa uute autode hindamisprogramm, mille loomine kiideti heaks 1994. aastal Suurbritannia transpordiministeeriumi poolt.

1996 aasta novembris ühinesid Euro NCAP programmiga ka Rootsi Maanteeamet (SNRA), Rahvusvaheline autospordi liit (FIA), ja Rahvusvaheline autokindlustuse ja -remondi uurimiskeskus (Thatcham Motor Insurance Repair Research Centre; MIRRC).

Еuro NCAP programmi eesmärgiks on edastada autotööstuse toodangu tarbijatele sõltumatut ja adekvaatset infot autode passiivsete ja aktiivsete ohutussüsteemide tasemest omas klassis.

MIDA TÄPSEMALT TESTITAKSE?

2009. aastast alates viidi testimise reeglites sisse olulised muudatused. Täiskasvanud reisijate turvalisuse kategooriasse lisati reisijate kaela kaitse test tagant kokkupõrke korral. Samuti loodi uus kategooria, milles arvestatakse aktiivse turvalisuse süsteemide töö tulemust.

Sellest ajast on kohustuslikud testid: laupkokkupõrge, külgkokkupõrge, külgkokkupõrge postiga, laste turvalisus, jalakäija turvalisus, reisija kaela kaitse tagant kokkupõrke korral, stabiliseerimissüsteem, turvarihmade andurid, kiiruspiirik.

Läbiviidud testide tulemusi arvestatakse neljas kategoorias: juhi ja eesmise reisija turvalisus, laste turvalisus, jalakäija turvalisus, aktiivse turvalisuse süsteemide töö.

Auto saab igas kategoorias määratud katsete eest hindeid, mis hiljem liidetakse kokku ja teisendatakse protsentideks. Alates 2015. aastast testib Euro NCAP ka automaatset jalakäijatuvastust. Auto ohutustaseme lõpptulemuste saamiseks liidetakse iga kategooria punktid ja arvutatakse ümber protsentideks.

KÕIGE PÕNEVAM OSA: KOKKUPÕRKETEST

Auto ohutustase (reiting) määratakse kindlaks terve hulga testide, sh ka kokkupõrketestidega. Kokkupõrketest on katse, mis aitab kindlaks määrata auto passiivse ohutustaseme.

Auto, milles asuvad anduritega varustatud mannekeenid, sõidutatakse etteantud kiirusega purunevasse barjääri või vastu teist autot.

Mannekeenides asuvad andurid, näitavad, kuivõrd palju said mannekeenid kokkupõrkehetkel vigastada. Saadud andmete põhjal määratakse kindlaks testitava auto ohutustase.

KAS KÕIK SÕIDUKID LÄBIVAD EURO NCAP TESTI?

Euro NCAP ei suuda kindlasti testida absoluutselt kõiki uusi sõidukeid, mis turule tulevad, samuti ei suudeta testida ka kõiki mudelivariante.

Selleks, et pakutav tarbijainfo oleks võimalikult ulatuslik, tehakse igal aastal valik kõige populaarsematest ja huvitavamatest mudelitest. Enamasti on tegemist äsja turule tulnud uute sõidukitega, kuid võidakse testida ka juba müügilolevaid autosid.

KES OTSUSTAB, MIDA TESTITAKSE?

Iga Euro NCAP liikmesorganisatsioon toetab igal aastal vähemalt ühe mudeli testimist. Võidakse valida näiteks selline sõiduk, mis nende koduturu jaoks on olulise tähtsusega või mis on teatud turusegmendis oluline.

Lisaks võivad ka autotootjad ise oma mudeleid pakakuda. Mõlemal juhul on hindamisprotsess täpselt ühesugune.

MILLISEID MUDELIVERSIOONE TESTITAKSE?

Kui sõiduk on esitatud testimiseks, palub Euro NCAP tootjalt infot kõige suurema müügiga mudeliversiooni ja selle turvavarustuse kohta kõigil Euroopa turgudel. Selle info põhjal valitakse välja testitav mudel.

Üldjuhul peab testitaval mudelil olema turvavarustus standardvarustuses. Erandjuhtudel lubab Euro NCAP paigaldada testitavale mudelile ka lisavarustuses olevat turvavarustust, kuid seda ainult juhul, kui see lisa on saadaval suurel hulgal müüdavatel sõidukitel ja see on lisavarustuses ainult lühikesel turuletuleku perioodil.

Alates aastast 2016 hindab Euro NCAP ainult standardvarustusega sõidukeid, tulemuseks on baashinne. Mõned sõidukid võivad saada ka lisaks teise reitingu, mis käib sellise mudeli kohta, mis on varustatud lisavarustuses oleva ohutuspaketiga.

KUST SAAB EURO NCAP TESTIMISEKS SÕIDUKID?

Euro NCAP hindamiseks on vaja 4 sõidukit. Kui testitav mudel on juba müügil, ostab Euro NCAP sõidukid müügiesindustest, täpselt samuti nagu autoostjadki. Sõidukid ostetakse anomüümselt, ühest või mitmest esindusest.

Kui autod jõuavad laborisse, antakse tootjale teada sõidukite VIN-koodid ja palutakse täpsustada nende varustus.

Kui nende sõidukite tootmise järgselt on tootmises tehtud muudatusi, näiteks on muudetud mõnda turvalisusvarustuse elementi, võib tootja paluda selle elemendi lisamist ka testitavale sõidukile. See tagab, et testi tulemused käivad hetkel tootmises olevate sõidukite kohta.

KUI SÕIDUK EI OLE VEEL MÜÜGILE JÕUDNUD?

On väga oluline, et andmed oleksid värsked ja ajakohased, et võimalikult paljud autoostjad saaksid teha hästiinformeeritud ostuotsuse. See tähendab, et Euro NCAP testib mõnikord ka neid sõidukeid, mis ei ole veel müügiesindustes saadaval.

Sel juhul valib Euro NCAP sõidukid esimestest tootmispartiidest. Selleks võidakse minna tehasesse, et teha juhuvalik kohapeal, või näiteks valitakse VIN-koodid välja tootja pakutud nimekirjast juhuvaliku põhimõttel.

Testlaborisse saabuvad sõdukid kontrollitakse üle, et need oleksid korrektse ohutusvarustusega. Mitte mingil juhul ei testita selliseid sõidukeid, millel ei ole tüübikinnitust, mis ei ole seeriatootmises või mistahes muul moel ei ole täielikult müügivalmis.

Kui testimise eel, kestel või järel peaks ilmnema kahtusi sõidukite korrektse tootmisstaatuse kohta, toob see automaatselt kaasa testimistulemuste tühistamise ja edasised uurimise.

Allikas: Euro NCAP. Tõlge: Lena Murd

KOMMENTEERI SIIN