Pühapäev, 14. aprill 2024
Sõiduinstruktor Indrek Madar töötas aastaid enne autokooli loomist liikluspolitseinikuna ja on tuttav elu valusamate hetkedega. Madar on elukestva liiklusõppe populariseerija ning koolitab muuhulgas ka alarmsõidukite juhte. Televaatajale on Indrek Madar tuttav liiklussaate “Punane sekund” eksperimentide kaudu.

Indrek Madar tõdeb, et liikluspolitseinikuna töötades on ta näinud elu kurvemat poolt – polnud harvad need juhud, kui tal tuli minna võõrale uksele teatega, et mõni lähedane ei tule enam kunagi koju.

“Liiklus on raske teema. Ehkki vanasõna ütleb, et töö õpetab tegijat, võib liiklus mõnikord õpetada nii et alustatud tee lõpuni käidud ei saagi.”

Vahete-vahel tundub, et me räägime liiklusest liiga palju, siiski midagi suurt ei muutu. Miks Teie arvates on meil vaja jätkuvalt näppu pulsil hoida ja igapäevaselt teedel toimuvast kõneleda?

Liiklus on väga raske teema – me oleme ju kõik liiklejad, kellel kõigil oma arvamus asjadest. Mulle jääb eluks ajaks meelde see, kui minu õpetaja, Olavi Lempinen (tema tõi Eestisse alarmsõidukijuhi koolituse ning veel palju muud), esimesel loengutunnil selgitas, miks meil on vaja liiklust tunda ja osata seal käituda ning pidevalt juurde õppida.

Need on Olavi sõnad minu vabas tsiteeringus: “Vanasõna ju ütleb, töö õpetab tegijat – nii see kindlasti ka on, aga õppides liikluses liiklust tundma, avastades ise ohte, võib see olla väga riskantne ning see tee võib jääda lõpuni käimata …”

Kahjuks tuleb tõdeda, et väga paljud teed on jäänud lõpuni käimata ning paljud teed ei ole enam endisel moel käidavad… Seega, liiklusest tuleb rääkida – selleks, et tulevikus oleks analoogseid juhtumeid vähem, mis paneksid sõna võtma.

Kuidas seda saavutada, et me ei peaks nii palju liikluse teemadel tõsiselt rääkima? Ja kas on mõni mõttemäng, mida igaüks meist saab teha, et hinnata oma kvaliteeti liiklejana?

Julgen öelda, et ma vist tean, aga kahjuks on see väga ebapopulaarne seisukoht. Kuna peamine liiklusõnnetuse tekkepõhjus on inimene, mitte libe tee, halb sõiduk või kehv liikluskorraldus, siis tuleb meil kõigil vaadata peeglisse ja küsida mida saan mina teha teistmoodi?

Kas ma ikka tean elementaarseid asju, mis tagavad liiklusohutuse – kui palju ohu märkamisest pidurduse alguseni liigub 50 km/h liikuv sõiduk või kuidas mõjutab sõidukiirus tähelepanekute tegemist?

Soovitan siin leida 15 minutit endale ning mõelda tagasi viimase kuu aja peale ja leida liiklusest kolm sellist olukorda, kus pidite järsemalt pidurdama, suunda muutma või käis lihtsalt südame alt jõnks läbi, et jäi midagi tähelepanuta.

Kui olete need kolm momenti meelde tuletanud, siis mõelge igale juhtumile juurde kolm tegevust, mida te oleks saanud teha teistmoodi, et juhtumist vältida. Juhin siinjuures tähelepanu, et nende olukordade otsene põhjustaja ei ole pruukinud olla teie ise.

Millised on need tüüpvead, mida absoluutselt iga autojuht liikluses teeb?

Lühike ja lihtne vastus: ebaõige pikivahe, vale sõidukiiruse valik.

Millise hinde saab anda täna meie liikluspildile?

Viie palli süsteemis neli miinus. Loodan, et ei hinnanud üle.

Räägime veidi populaarsest ja kohati verdtarretavast liiklussaatest “Punane sekund”. Me näeme teid praktiliselt igal neljapäeva õhtul saates. Milline on olnud Teie roll selle sarja sündimisel?

Saate juures olen abiks erinevate katsete ja näidete korraldamisel ning kujundamisel ja ka nende kommenteerimisel.

Kuna saates käsitletavale liiklusõnnetusele ei ole 100% identset tehisolustikku võimalik luua, tuleb asendada katseid tihti sarnaste õpetlike näidetega, lisades sinna juurde selgituse, kuidas seondub see nii saates nähtava õnnetuse kui ka igapäevaliiklusega.

Olen kõigilt võtmetegijatelt küsinud, kas “Punane sekund” neid endid ka kuidagi mõjutab? Kas Teie jaoks on avanenud mõni uus vaatenurk või on olnud “ahhaa”- moment?

On. Aga mitte liikluse seisukohast, sest arvan, et olen seda kõike juba piisavalt palju näinud ja kogenud. Enamus Eesti inimesi ei ole pidanud minema laupäeva või pühapäeva hommikul hukkunu koduukse taha ja andma üle sõnumit, et teie poeg, tütar või abikaasa enam kunagi koju ei tule…

Üle kümne aasta töötasin politseis ja sellest 8 tegelesin liiklusõnnetustega nii Harjumaal kui pealinnas ning kogesin erinevaid olukordi, nii kergemate kui rängemate õnnetustega.

Kurb on seejuures, et kahjuks ei ole toimuvate raskete liiklusõnnetuste tekkemehhanismid ning põhjused muutunud. Õnneks on jäänud raskeid õnnetusi vähemaks.

Aga vastates küsimusele, siis olen saanud jälle kogemuse võrra rikkamaks, kuidas luua head materjali – teha saadet, mis inimest kõnetaks ning arendaks.

Liiklussaadet  “Punane sekund” rahastavad maanteeamet ja ETV, toodab Paprika-Latino. Saade on eetris igal neljapäeval, kell 20:30 ETV-s. Oma panuse saate valmimisse on andnud Autoleht, Info-Auto Ford ja Volvo, PPA. Režissöör Martin Korjus, toimetaja Kadriann Kibus.

Vaata Autosõit OÜ tegemiste kohta siit

Kaanepildil Indrek Madar. Foto: Ylle Rajasaar

KOMMENTEERI SIIN