Esmaspäev, 17. juuni 2024
Mõni liiklusülesanne ajab segadusse mitte ainult igapäevaliiklejad vaid ka liikluseksperdid ning tulemuseks on tuline vaidlus. Jagame siinkohal segadust tekitanud ülesannet, ja uurime asjatundjatelt, mis on õige vastus. Tasub hoolikalt lugeda, sest isegi spetsialistid sattusid korraks segadusse. Aga õige vastus on loos olemas!

Fabebookis ringleb üks Poola autokoolide õppematerjalidest pärinev pilt ristmikust, kus buss ja sõiduauto alustavad manöövrit. Mõlemale põleb roheline tuli. Buss soovib sooritada vasakpööret, auto liikuda otse. Olukorra teevad segaseks liiklusmärgid “Peatee suund” ja “Anna teed”. Reaalses elus võib vale manööver kaasa tuua raske liiklusõnnetuse.

Internet on seekord arvamustest katki läinud. Accelerista lehel tekkis vaidlus juba esimese 15 minuti jooksul. Üks lugeja kirjutab: “Milleks sellisel ristmikul foor ??? Kui on ja põleb, siis loogiliselt peaks buss auto läbi laskma ja kui foor on kollases vilkuvas režiimis, siis auto annab teed bussile. Igal juhul on tegu tabletid võtmata jätnud ristmikuplaneerijaga.”

Teine lugeja vastab: “Ei ole tabletid võtmata. On kohti, kus foor töötab ainult tipptunnil näiteks ja siis muul ajal ongi märgid reguleerimiseks.” Ja lisab allpool: “Autol on eesõigus, sest ta liigub otse, buss ootab otsesõitja ära ja teeb pöörde. Märgid töötavate fooride puhul ei puutu asjasse. Kui vilguks kollane või foor ei põleks, oleks bussil eesõigus.”

[pullquote]Kui juht ei ole veendunud oma eesõiguses, tuleb eeldada, et tal on teeandmise kohustus. Liiklus on dünaamiline ning teiste puudusi peab oskama mõista ning kompenseerima nagu enda omasidki[/pullquote]

Veel üks lugeja vastab: “Punane auto ületab ristmiku esimesena (LS § 14 lg 6, Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele MKM määrus nr 12) § 6 lg 1). Samas loodan, et reaalses elus sellist kombinatsiooni ei eksisteeri.”

Asja Iva kirjutab omakorda: “§ 14. Liikluskord. 6) Foori lubav tuli või reguleerija lubav märguanne ei peata liiklusmärgi, välja arvatud kõrvalteega lõikumise hoiatusmärk, samaliigiliste teede ristmiku hoiatusmärk ja eesõigusmärgid, ja teemärgisega ettenähtud korda….seega foori lubav märgutuli peatab eesõigusmärkide kehtivuse.”

MAANTEEAMETI EKSAMIKESKUS KORRIGEERIB OMA VASTUST

Risto Kasemäe Maanteeameti eksamikeskusest tõmmatakse ülesannet esimesena oma FB lehel jaganud Anu Pärna arutelusse kaasa. Maanteeameti eksamiosakonna eksamikeskuse juhataja vaatab liiklusseadust ning tema soovitus liiklusülesanne õigesti lahendada on kõigepealt selline:

[dropcap]ÄRA USU! [/dropcap]”Reguleerijat pildil ei ole, küll aga liikluskorraldusvahendid (foor, märk, teekattemärgistus). Antud situatsioon kujutab olukorda, kus tuleb lähtuda nii foorist kui ka liiklusmärgist. Tegelikult tulebki situatsioon jaotada tinglikult pooleks – esimene pool on foor, mis reguleerib sõidukite liiklemist kahel ristuval teel ja teine pool on liiklusmärk, mis reguleerib antud juhul vastassuundade liiklemist.

Antud situatsioonis peab sõiduauto bussi läbi laskma sest sõiduauto ees on märk „anna teed“ koos lisatahvliga „peatee suund“, mis ühtib bussi liikumistrajektooriga. Kui tähelepanelikult vaadata, on näha ka bussi ees olev märk, mida ka tagantpoolt saab tuvastada märgina „peatee“.”

Vastuse aluseks on võetud Liiklusseadus § 17. Tee andmise üldised kohustused: Liikleja peab tee andmisel juhinduma liikluskorraldusvahendite nõuetest ja reguleerija märguannetest.

Saadame omakorda Maanteeametile küsimuse ja saame vastuse, milles eksamikeskus korrigeerib oma eelnevat vastust ja vabandab. Seega, nüüd on laual selline versioon:

[dropcap]SEE ON ÕIGE! [/dropcap]Tarmo Vanamõisa, [wiki base=”ET”]Maanteeamet[/wiki]i eksamikeskuse juhataja annab sellise vastuse: „Antud situatsiooni reguleerib § 14.  Liikluskord lg 6 –  foori lubav tuli või reguleerija lubav märguanne ei peata liiklusmärgi, välja arvatud kõrvalteega lõikumise hoiatusmärk, samaliigiliste teede ristmiku hoiatusmärk ja eesõigusmärgid, ja teemärgisega ettenähtud korda ning annab eesõiguse punase sõiduki juhile.

Selle § kirjeldus ei ole just kõige õnnestunum ja nagu näitab ka FB toimunud arutelu on arvamusi seinast seina. Vabandan, et sotsiaalmeediasse läks Maanteeameti eksamikeskuse poolt ekslik situatsiooni kirjeldus. Samas antud ja kõikides teistes situatsioonides kehtib reegel, kui juht ei ole veendunud oma eesõiguses, tuleb eeldada, et tal on teeandmise kohustus. Liiklus on dünaamiline ning teiste puudusi peab oskama mõista ning kompenseerima nagu enda omasidki“.

SÕIDUÕPETAJA KAIDO KESPER VÕTAB KOKKU

Kaido Kesper, autokooli Juhiluba sõiduõpetaja võtab kogu teema muigvelsui kokku: “Jah, ma nägin seda ülesannet ringlemas. Õnneks ei ole sarnaseid segaseid ristmikke palju, aga neid on. Ja autojuht peab jätma siinkohal meelde, et liiklusreeglid on väga mitmekihilised. Antud pööre koosneb mitmest reeglist, neid võib olla isegi kümmekond, mis üksteist toetavad.”

Kellel siis on õigus? “Punasel autol on antud olukorras eesõigus. Kes märkas, siis buss sooritab vasakpööret ning auto soovib minna otse. Ehkki mõlemal on parem käsi vaba, siis see ei puutu praegu asjasse. Roheline lubav tuli on mõlemal ning manöövrit peab vaatama sel põhimõttel: otse läheb enne, ja siis see, kes pöörab.”

[dropcap]ACCELERISTA KOMMENTAAR [/dropcap]Mida me sellest loost õppida saame? Seda, et aeg-ajalt tasuks meist igaühel liiklusreeglid üle korrata! Selleks on täitsa seaduslik võimalus Liiklustestide lehel. Paneme oma teadmised proovile!

Allikas: FB, Maanteeamet, Juhiluba. Kaanepilt: Poola e- liiklusõpik

KOMMENTEERI SIIN