Laupäev, 25. mai 2024
Uuringufirma Norstat viis septembris läbi küsitluse, mille kohaselt pidas 63% vastajatest riiklikult oluliseks, et järgmise kümne aastaga ehitataks kolm Eesti põhimaanteed neljarajalisteks. ⅔ meie liiklejatest ootab riigilt seega neljarajalisi teid. 

Uuringust selgus, et 68% vastanutest peab oluliseks või väga oluliseks, et riigile kuuluvad kruusateed saaksid 2030. aastaks tolmuvaba katte. 63% pidas riiklikult tähtsaks, et ehitataks neljarajalisi maanteid. Norstati valimi moodustasid 500 täisealist vastajat üle-Eesti.

Asfaldiliidu juhi Tarmo Trei sõnul on just praegu Eestil riiklikul tasandil soodsaim võimalus taristu arendamisse investeerida:

 “Koroonast tulenevalt on ehitajatel tekkinud vaba ressurss ning ka ettevõtted teevad hangetel võidu soodsaid pakkumisi,” ütles Trei. Asfaldiliit koondab Eesti suuri teedeehitajaid. 

Tarmo Trei lisas, et infrastruktuuri pandud raha on investeering, mis loob uusi töökohti ning tõstab Eesti riigi konkurentsivõimet: “Praegu on suur mahajäämus regionaalse taristu osas, aga head transpordiühendused on väiksemates kohtades elu säilimise ning välisinvesteeringute tegemise eeldus.”

Uute teede positiivne mõju on näha Tallinnas Reidi tee ja Tartu maantee värske Kose-Võõbu lõigu puhul, kuid ka väiksemates kohtades peaks elanikel olema sarnased liikumisvõimalused – kergliiklusteed, sportimise ning vaba aja veetmise võimalused.

“Näiteks kaasaegne keskväljak, et inimesed seal elada tahaks,” selgitas Asfaldiliidu juht oma mõtet. “Eestil on praegu võimalus ja vahendid taristut jõuliselt järele aidata ja sellega inimeste elukvaliteeti tõsta.”

Kaanepilt uuelt Kose-Võõbu teelõigult. Autor Ylle Tampere

KOMMENTEERI SIIN