Esmaspäev, 27. mai 2024
Rait Group viis 2020 oktoobris 18-75-aastaste eestimaalaste seas läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kui paljud inimesed nutiäpi allalaadimisel kasutustingimustega tutvuvad. Nagu selgus, ei tutvu 40% noortest äppe alla laadides ja uusi kontosid luues kasutustingimustega.

Oktoobris läbi viidud uuring näitas, et koguni 40% 18-24 aastastest nutitelefonide kasutajatest aktsepteerib kõik lepingud ja kasutustingimused ilma neid läbi lugemata nii rakendusi alla laadides kui uusi kontosid luues. See on riskantne käitumine, mida saavad ära kasutada küberkurjategijad.

Eesti elanike seas tehtud küsitluses tunnistas 40% 18-25 aastaseid, et vajutavad „kinnita“ ilma reegleid läbi lugemata mistahes rakendust alla laadides või uut kontot luues.

Ülejäänud loevad lepingutingimusi pisteliselt ning ainult 4% vastas, et tutvuvad alati kõigi tingimustega. Ka 35-44 aastaste seas on 31% neid, kes aktsepteerivad kasutustingimused süvenemata detailidesse.

Seevastu kõige vastutustundlikumat käitumist ilmutasid 45-64 aastased nutikasutajad, kellest 41% vastasid, et loevad alati lepinguid ja kasutajatingimusi.

Riskikäitumisel võivad olla kurvad tagajärjed

Kuigi lapsed ja noored on nutiseadmetega kohanenud juba titepõlvest peale ning on ühtlasi kõige aktiivsemad, uuendustele orienteeritud kasutajad, on nende digiturvalisuse teadmised tehtud uuringu põhjal kesised.

Uuringu tellinud Huawei Mobile Service esindaja, äriarenduse juht Vitali Donskoi sõnul tuleb nutimaailma riske ja ohutusreegleid tutvustada juba maast madalast:

„Riskikäitumise suur osakaal noorte seas näitab, et nad ei taju vastutustunnet oma küberturvalisuse eest. Kui lastele antakse varakult nutiseade, siis tavaliselt hoolitseb lapsevanem paroolide eest ning kontrollib äppide ja kontode loomist.”

Donskoi selgitab, et täiskasvanute kontrol hajub paraku siis kui laps kasvab ja üha rohkem ise oma nutiseadme kasutamise üle otsustama hakkab.

“Kui neid riske pole maast madalast selgitatud, siis pole imestada, et 18-24-aastased noored suhtuvad asjasse leigelt,” oli äriarenduse juht kriitiline. 

Kasutustingimused ehk inglise keeles „Terms & Conditions” on leping tootearendaja ja kasutaja vahel, mis sätestab mõlema poole õigused ja kohustused. Tavaliselt ongi lepingu tingimustega nõustumine rakenduse kasutamise eelduseks.

Pikk juriidiline jura ajab segadusse

Üks peamisi põhjusi, miks inimesed ei viitsi või ei jaksa kasutustingimusi läbi lugeda, on pikad ning juriidilistest terminitest kubisevad tekstid.

„Selles ei ole midagi üllatavat, et lepingut ei loeta põhjalikult läbi, sest sellele kuluks väga kaua aega. Siiski on oluline tähelepanu pöörata vähemalt dokumendi kõige tähtsamatele osadele – kasutaja kohustused, õigused ja isikuandmete kaitse sätted,“ rõhutab Vitali Donskoi.

Nagu ikka on riskialtimad mehed

Rait Groupi tehtud uuringu vastustest ilmnes, et mehed on digikäitumises riskialtimad: nimelt vastasid 10% meestest ja 3% naistest, et ei loe kunagi reegleid ja lepingu tingimusi. Sealjuures alati loevad tingimusi 29% naistest ja 19% meestest, ülejäänud teevad seda pisteliselt. 

Seda, et mehed on riskialtimad ja “lasevad üle”, on märgata muudeski eluvaldkondes. Liiklusstatistika põhjalgi on kõige haavatavamad just oma uljaste ja läbimõtlematute sõiduvõtete tõttu noored mehed

Küberturvalisuse ekspert Donskoi sõnul on internetis liikvel nö võltsrakendusi, mis taotlevad ligipääsu kasutaja andmetele kuritegelikel eesmärkidel.

Nutirakendusi on kümneid tuhandeid, nende seas põnevaid, kasulikke, meelelahutuslikke: “Enne alla laadimist on vaja süveneda kasutustingimustesse ja sellesse, millistele andmetele äpp ligipääsu taotleb,” rääkis Donskoi.

Näiteks rakendus, mis on mõeldud vaid mängimiseks võib küsida ligipääsu sinu asukohale – mõtle järele kas ja miks see  vajalik peaks olema. Turvalisust aitab tõsta see kui rakendus laetakse alla ametlikust veebipoest või usaldusväärselt veebilehelt ning rakenduse ohutust enne allalaadimist kontrollitakse.

Küberturvalisus pole üksikisiku probleem, sest ligipääs ühe kasutaja andmetele võib käivitada ahelreaktsiooni, mille tulemusena lekivad kontaktide andmed. Ulatuslikud kahjud võivad kaasneda juba ühe väikese turvaaugu pärast.

Loo moraal on lihtne: enne kui mõnd lahedat nutirakendust alla laadima tormata, tuleks varuda aega, et lugeda läbi juures olev pikk tekst. Kasutustingimustega eelnev tutvumine tagab kasutamisrõõmu. 

*Küsitluse korraldas Huawei tellimusel uuringufirma Rait Group 2020 oktoobris, uuringus osales 358 inimest vanuses 18-75.

Kaanepilt: Unsplash

KOMMENTEERI SIIN