Reede, 14. juuni 2024
Londoni autojuhtide täiendkoolituse instituut IAM uuris, kuidas reageerivad liiklusraevule mehed ja naised. Selgub, et valdavale osale naistest mõjub meeste rooliviha kirge tapvalt.

Londonis tegutsev autojuhtide täiendkoolituse instituut IAM on võtnud eesmärgiks parandada liikluskultuuri ja koolitada autojuhte roolis adekvaatsemalt käituma.

Aeg-ajalt viib instituut läbi teadusuuringuid, mis kõnetavad suuremat auditooriumi, tuues esile puudusi, mis kõnetavad peaaegu igat liiklejat.

Kõnealune IAMi uuring, mis valmis koostöös käitumispsühholoog Jo Hemmingsiga on teadaolevalt esimene omataoline, mis käsitleb inimeste sõiduoskuste ja atraktiivsuse seoseid.

Liiklusraev on sage nähe ükskõik kus maailmanurgas. Roolis saavad kurjaks nii naised kui mehed. Kui vihast saab agressiivsus, võib asi lappama minna: on Eestiski nähtud kurikaga vehkivaid autojuhte.

Varasematest uuringutest on selgunud, et naised vihastavad roolis sagedamini kui mehed, aga nemad ei kipu autost välja hüppama: see on rohkem meesjuhtide teema.

Naiste vihastamine jääb valdavalt “tuju läks ära” tasemele: rooli istutakse enamasti ikka heas tujus, ent sõidu ajal meeleolu langeb, kõige sagedamini põhjusel, et hilinetakse kokkulepitud kohta.

Mehed satuvad raevu kui kaasliikleja mõne lolli manöövri teeb ning naksakamad neist kipuvad ka rusikaid viibutama. See aga võib valusalt kätte maksta seal, kus seda oodatagi ei oskaks: paarisuhtes.

Jää rahulikuks, kui tahad naistele meeldida

Brittide uuringust tuleb välja, et rusika viibutamine, röökimine ja muul moel omakohtuga ähvardamine võib lõppeda igavese üksindusega.

Liiklusraev vähendab meeste atraktiivsust naiste silmis lausa 50%. 4/5 naiste jaoks mõjub roolis nõmedalt käituv isane inimene absoluutselt ebaseksikalt.

Naiste jaoks on suurim kiretapja see, kui mees teeb ohtlikke möödasõite. 84% vastanutest kinnitasid, et tunnevad mehe suhtes negatiivseid tundeid, olles kogenud tolle agressiivsust rooli taga või lihtsalt kehva sõiduoskust.

Seega mehed, kes te peate end tänavarallikunnideks ja elate liikluses välja oma viha, väljendate end kõnekate žestidega, püüate tähelepanu foori all kiirendamisvõistluse korraldamise või “nõelumisega” – te avaldate oma kaaslannadele muljet küll ja panete neil vere keema ka, kuid mitte positiivses mõttes.

Naised peavad atraktiivseks hoopiski neid meesautojuhte, kes näitavad oma juhioskusi sujuva autokäsitsuse ja liiklusdistsipliini kaudu.

Uuringu kokkuvõttes öeldakse: ‘Naised kaotavad kiiresti huvi halbade juhioskustega mehe vastu ja peavad niisugust meest seetõttu märkimisväärselt ebaatraktiivseks.”

Kui tahad romantikat, jää väärikaks

Toome siinkohal välja need viis põhilist asja, mida valdav osa naistest meesautojuhtide puhul ei tolereeri. Kui on kavas lülituda romantilisele lainele, saab need kirgetapvad käitumismustrid välja treenida.

1. Ohtlikud möödasõidud
2. Rooliraev, liiklusviha, röök ja rusikad
3. Saamatu parkimine
4. Roolis olles nuhvli näperdamine
5. Oskamatu manööverdamine

Uuringu metoodika

Uuringus osalejatele näidati videosid, milles vastassoo esindajad demonstreerisid nii korralikku kui ka halba autojuhtimist.

Vaatamise ajal mõõdeti osalejate reaktsioone, pulsisagedust, pupillide laienemist, silmapilgutuste sagedust ja analüüsiti nende kehakeelt.

84% naistest väljendasid meesautojuhtide suhtes negatiivsemaid emotsioone pärast nende ebakompetentse või agressiivse autosõidu vaatamist.

Esmalt näidati naisterahvastele videot normaalselt sõitvast autojuhist ja paluti meest 10-palli skaalal hinnata. Seejärel näidati neile videot, milles sama mees sooritas tegevusi, mida peetakse halvaks autojuhtimiseks.

Tulemused rääkisid selget keelt – naiste hinnang meesautojuhi atraktiivsusele langes algselt 4,8 punktilt 2,8 punktile kümnest võimalikust.

Ohtlikku autojuhtimist vaadates esines 60% naistel pulsi kiirenemist, mis viitab stressitaseme tõusule. 40% naistel tõusis pulsisagedus aga märkimisväärselt, ulatudes normaaltasemest 20% kõrgemale.

Manöövrid, mida peeti “agressiivseteks ja jõhkrateks” – liiklusraev, ohtlikud möödasõidud ja liiga väikese pikivahe hoidmine – olid naiste hinnangul kõige ebaatraktiivsemad.

Esimene kohting võibki jääda viimaseks

Enne kõnealust uuringut on IAM korraldanud küsitluse, mille tulemusena selgus, et Ühendkuningriigi elanike hinnangul on esimesel kohtingul kõige tõsisemaks kiretapjaks partneri halb liikluskäitumine.

Kõige hullemaks hinnati liiklusraevu ja rooli taga sõnumite saatmist – neist mõlemad on 46% brittide arvates põhjused, miks esmakohting viimaseks jääb.

10% vastajaist on tõsiselt ärritunud olukorras, kus deit ei oska manööverada ning pargib oma autot kauem kui 15 minutit.  Üks igast kaheksast vastajast peab kiretapjaks aga ülearu ettevaatlikku ja liiga aeglast sõitu.

IAM-i soolisi erinevusi käsitlenud uuring on loogiline edasiarendus varasemale küsitlusele. Uues uurimistöös võeti luubi alla nii mehed kui naised ning võrreldi nende käitumise erinevust sarnases olukorras.

Etteruttavalt võib öelda, et mehed on naistest tuimemad: nende jaoks pole saamatu naissoost autojuhiga deitimine ületamatu probleem. Sellest pikemalt aga juba jätkuloos.

Uuringut sirvis Marika Johannson. Kaanepilt: Ylle Tampere. Pilt on illustreeriv

KOMMENTEERI SIIN