Reede, 19. aprill 2024
Väsimuse mõju autosõidule on teema, mis teeb muret nii teadlastele kui ka liiklusohutuse ekspertidele kogu maailmas. Eri uuringutest paistab silma, et väsimus autoroolis on võrreldav joobega, kuna see mõjutab oluliselt autojuhi reaktsioonikiirust, tähelepanuvõimet ja tema otsustusvõimet.

2019. aastal Loughborough’i Ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uurimuses leiti, et juhid, kes olid olnud ärkvel üle 17 tunni, näitasid reaktsioonikiiruse testides tulemusi, mis on võrreldavad raskes joobes autojuhtidega.

Selle uuringu põhjal võib väita, et pikaajaline ärkvelolek võib mõjutada juhi võimet reageerida ootamatutele olukordadele teel ning seeläbi suurendada liiklusõnnetuste riski [1].

Väsimust autoroolis uuritakse kogu maailmas

Euroopa Liit on teinud mitmeid uuringuid, et uurida väsimuse mõju liiklusohutusele.  Euroopa Komisjoni 2020. aastal avaldatud uuring näitab, et väsinud juhid on suurema riskiga sattuda liiklusõnnetustesse ning väsimus võib olla seotud kuni 20% kõigist liiklusõnnetustest Euroopas [2]. Probleem on laialdane kogu Euroopas.

Sarnased järeldused on tulnud ka Ameerika Ühendriikides läbiviidud uuringutest. USA Teedeohutuse Rahvusliku Administratsiooni (NHTSA) andmetel on unisus autoroolis olnud seotud kuni 100 000 liiklusõnnetusega igal aastal, mille tagajärjel saab vigastada tuhanded inimesed [3].

Need numbrid rõhutavad väsimuse mõju autoroolis ning viitavad sellele, et unisus võib olla sama ohtlik kui alkoholijoove.

Eestis läbi viidud uuringud kinnitavad samuti väsimuse ohtu autoroolis. Tallinna Tehnikaülikooli liiklusohutuse ekspertide uurimus näitas, et iga neljas Eesti autojuht on kogenud olukorda, kus ta on pidanud sõiduki ohutuse tagamiseks pingutama, et mitte uinuda.

Lisaks leiti, et öine sõit on eriti riskantne, kuna enam kui pooled vastanutest tunnistasid, et on olnud raskustes ärkvel püsimisega öisel ajal [4]. Samuti tõi Maanteeameti 2021. aasta raport esile, et väsimus on üks peamisi põhjuseid liiklusõnnetuste tekkel Eestis [5].

Teadlikkuse tõstmine ja ennetusmeetmed

Väsimuse oht autoroolis nõuab suuremat teadlikkust ning ennetusmeetmeid. Oluline on julgustada juhte tegema regulaarseid pause pikemate sõitude ajal ning vältima sõitmist, kui nad tunnevad end unisena.

Lisaks on oluline jälgida seadusandluse muutusi ja kampaaniaid, mis suunavad tähelepanu väsimuse mõjule liiklusohutusele.

Väsinud autojuhtide mõju liiklusohutusele on tõestatud mitmete uuringutega nii Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides kui ka Eestis. Väsimus autoroolis võib olla sama ohtlik kui alkoholijoove, kuna see mõjutab oluliselt juhi reaktsioonikiirust, tähelepanuvõimet ja otsustusvõimet. Kuidas aga väsinud autojuhid liiklusest eemaldada ning vähendada sellega liiklusõnnetuste riski?

Üheks oluliseks meetmeks on teadlikkuse tõstmine väsimuse mõjust autoroolis. Regulaarsed kampaaniad ja teavituskampaaniad peaksid juhte teavitama väsimuse ohust ja sellest, kuidas see võib mõjutada nende võimet turvaliselt juhtida.

Samuti peaksid juhid olema teadlikud, millised on väsimuse tunnused ning millal on aeg teha paus või vahetust autojuhiga, kui on tekkinud väsimuse märgid.

Väsimuse ennetamiseks ja liiklusest eemaldamiseks on oluline, et juhid teeksid regulaarseid pause pikemate sõitude ajal.

Uuringud on näidanud, et juhid, kes on olnud ärkvel üle 17 tunni, näitavad reaktsioonikiiruse langust ning selleks hetkeks on unisus sarnaseks alkoholijoobe mõjudega. Seega võiks sõiduaeg olla piiratud ning juhtidel peaks olema võimalus teha pause ja puhata enne, kui väsimus muutub ohtlikuks.

Teine oluline ennetusmeede on tehnoloogia kasutamine. Paljud autotootjad pakuvad juba väsimuse tuvastamiseks ja hoiatamiseks mõeldud tehnoloogilisi lahendusi.

Näiteks mõned autod jälgivad juhi silmade liikumist ning tuvastavad, kui juht hakkab unisust näitama, andes seejärel hoiatussignaale või soovitades pausi teha.

Eestis võiks rakendada sarnaseid meetmeid, nagu Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides. Teadlikkuse tõstmine väsimuse mõjust autoroolis võiks toimuda läbi meedia, liiklusohutuskampaaniate ning koolituste.

Samuti võiks kaaluda tehnoloogiliste lahenduste rakendamist, mis aitaksid tuvastada väsimust ning anda juhtidele hoiatusi.

Kokkuvõttes on väsimus autoroolis tõsine oht liiklusohutusele ning selle mõju võib olla võrreldav alkoholijoobe mõjudega.

Väsinud autojuhtide liiklusest eemaldamiseks on oluline tõsta teadlikkust, soodustada regulaarseid pause ja kasutada tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad tuvastada väsimust ning tagada ohutu sõidukogemus.

Loe siit, kuidas ära tunda väsimust autoroolis ja testi, kas oled piisavalt puhanud

Kokkuvõte:

Uuringud ja statistika nii Euroopa Liidus kui ka Ameerika Ühendriikides – ka Eestis – näitavad selgelt, et väsimus autoroolis võib olla sama ohtlik kui alkoholijoove, kuna mõlemad seisundid mõjutavad oluliselt juhi reaktsioonikiirust, tähelepanuvõimet ja otsustusvõimet.

Eesti uuringud rõhutavad väsimuse rolli liiklusõnnetustes ning sellest tulenevalt on oluline tõsta teadlikkust ning rakendada ennetusmeetmeid väsimuse ohu vähendamiseks autoroolis.

Viited:

Philip, Pierre, et al. “The impact of sleepiness on risk of crash involving drivers of some vehicle types in Quebec, Canada.” Accident Analysis & Prevention, 2019.
Euroopa Komisjon. “Road Safety Data” European Commission, 2020.
National Highway Traffic Safety Administration. “Drowsy Driving” NHTSA, 2021.
Teder, M., & Anton, A. “Liiklusohutuse ekspertide uurimus: autojuhid võitlevad unega roolis” ERR Uudised,
“Liiklusõnnetuste aastaraamat 2021” Maanteeamet, 2021.

Kaanepilt: Stocksnap.io

KOMMENTEERI SIIN