Rakett 69 teadussaate finalist Frida Laigu on 18-aastane pealinna tütarlaps, kes õpib Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. klassis. Mitmekülgselt andekas Frida on jõudnud nii matemaatika-, keemia-, lingvistika- kui füüsikaolümpiaadide lõppvoorudesse.

Enda meelest on ta tugev eelkõige matemaatikas, loogikas ja keemias, kuid vajaka ei jää ka loovusest – Frida on pikalt tegelenud klaverimänguga ning lõpetanud ka Sally stuudio kunstikooli. Kui sellest kõigest peaks veel vaba hetk jääma, eelistab ta sulgpallitrenni, lugemist ja bridži (tõenäoliselt mitte korraga, aga mine neid noori multitalente tea). Uurisime finaali eel põgusalt, mida Frida ise mõtleb saatest, haridusest ja moodsast tehnoloogiast ning kellele alt üles vaatab.

Miks tulid saatesse?
Tulin saatesse, et end proovile panna ja näha, kuidas võistlusolukorrale reageerin ning kui kaugele jõuan. Saatesse kandideerima inspireerisid mind eelnevatel hooaegadel osalenud head sõbrad ja koolikaaslased Gustav Adolfi Gümnaasiumist. Kuigi lõpuks kaalusin saatesse tuleku üle päris pikalt, mõistsin, et kaotada pole midagi, aga võita kuhjaga.

Kes oli saates kõige tülikam vastane? Miks?
Sel hooajal võib saate kõige tülikamaks vastseks pidada oranži tiimi. Nad olid väga tugevad nii koos kui ka eraldi. Stuudiosaadetes enne teadusteatrit tekkis tunne, et nad on lausa võitmatud ja nende vastu võisteldes oli saates püsimine päris keeruline. Kuid ka individuaalselt näitasid kõik oranži tiimi liikmed tugevaid teadmisi ja meelekindlust ning ka finaalis on minu vastas üks oranži meeskonna särav liige.

Mida teeksid võimalusel saates teisiti?
Ma arvan, et kui mul tekiks võimalus kogu saade taas läbi teha, hoiaksin ma mõne ülesande lahendamisel oma tormakust tagasi ning võtaks mõtlemiseks veel ühe lisahetke, sest tihti tekkis olukordasid, kus liigne kiirustamine maksis kätte.

Kelleks tahtsid väiksena saada?
Nagu igal väikesel lapsel, muutusid mu tujud tulevikuameti suhtes päris kiiresti. Oma ema sõnul olevat ma lastearstiks saada tahtnud, aga soove on olnud kunstnikust ehitajani. Kindalt unistust selle osas, kelleks ma saada tahan, pole mul olnud ja päris kindlalt ei oska sellele küsimusele ka praegu vastata.

Kas sul on eeskujusid? Kes?
Kindlaid eeskujusid mul ei ole, aga mind inspireerivad kõik, kes suhtuvad sellesse, mida nad teevad, kirega, ning selle kire abil panustavad ühiskonna arengusse. Kindlasti võin oma eeskujudeks pidada oma vanemaid, kes mind on alati toetanud ja aidanud saada selleks inimeseks, kes ma täna olen.

Mis on Eesti hariduse nõrkused?
Arvan, et üheks probleemiks on hariduse erinev tase erinevates koolides. Selle põhjuseks võib pidada heade ja võimekate õpetajate puudust ning noore õpetajaskonna pealekasvu vähesust. Seega hariduse paremaks muutmiseks peaks riik õpetajaameti atraktiivsemaks muutma.

Lexus_imago_721x381

Kas isesõitva auto poolt või vastu?
Isesõitvate autode tulek on paratamatus ja nagu iga uue asjaga, võivad sellega kaasneda riskid, kuid arengu vastu ei peaks võitlema, vaid mõtlema selle peale, kuidas luua piisavalt turvaline ja hästi töötav süsteem.

Millised tehnoloogiad murravad läbi lähitulevikus?
Lähitulevikus on arvatavasti oodata kosmosetehnoloogia kiiret arengut. Rahvusvahelistel kosmoseagentuuridel on töös suured projektid ja hiljuti õnnestus firmal SpaceX pärast lasti saatmist orbiidile kanderakett maandada. Kui kanderaketti saab korduvkasutada, siis on astutud oluline samm objektide kosmosesse saatmise kilohinna vähendamise suunas.

Milline leiutis võiks inimkonna mõistes olemata olla?
Ma arvan, et kõik leiutised on inimkonna jaoks mingil määral olulised, sest vahel ka kõige tühisemad või isegi rohkelt kahju tekitavad leiutised suures plaanis panustavad edasiarengule ja uute paremate ideede tekkimisele.

Soovime Fridale finaaliks edu – et ometi katkeks vahelduseks Rakett 69 meessoost võitjate jada! Rakett 69 teadussaate finaal, kus finalistid peavad ühe ööpäeva jooksul ehitama ülimat täpsust nõudva Rube Goldbergi masina (loe lähemalt Wikipediast), on ETV eetris juba sel laupäeval, 30. aprillil kell 19.35.


Rakett internetis:
Rakett 69 ETV: http://etv.err.ee/l/elusaated/rakett_69
Rakett 69 FB leht: https://www.facebook.com/Rakett69
Rakett 69 Delfis: http://www.delfi.ee/teemalehed/rakett-69
Rakett 69 Vimeos: https://vimeo.com/tag:rakett+69
Rakett 69 koduleht: http://www.rakett69.ee/ 

Foto: Ülo Josing

Jaga

Maarja ütleb enda kohta: "Elan ja hingan bensiini, gigabaite ja kõike nendega seotut. Kui ei tea, siis uurin välja ja kui ei oska, siis õpin." Maarja on Accelerista uudistetoimetuse juhataja ning vilunud testisõitja. Kapott avaneb iseenesest ja mootor laotab end Maarja ette vabatahtlikult laiali: ei ühtki saladust, mida Maarja ei teaks!

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.