Laupäev, 13. aprill 2024
Eestimaa suvi on heitlik. Ilmateenistus annab äikesetormist aegsasti teada ning seda hoiatust tuleks tõsiselt võtta ja kaitsta oma koduelektroonikat võimaliku liigpinge eest. Ka oleks hea üle korrata põhireeglid, kui äike ootamatult tabab.

Äikesesurm pole Eestiski väga tavatu nähtus, õnneks saame rohkem kokku lugeda siiski võrgurikkeid ja kahjustatud kodumasinaid: sõltuvalt aastast on kuni kuuendik Elektrilevi riketest põhjustatud piksest. Katkiläinud koduelektroonikast kehvem on, kui äikesetormis purunevad elektriliinid: maas lebavad kaablid seavad ohtu inimese ja loomade elu.

KUUS NIPPI KODUS ÄIKESEKAHJUDE ENNETAMISEKS

[dropcap]! [/dropcap]Esimene reegel on lihtne: kasuta tervet talupojamõistust, vaata ilmakaarti ja kuula ilmateadet ning ära jäta tähelepanuta äikesehoiatust.

Kõige suurem on äikesekahjustuste oht aedlinnades, kus elektri- ja sidekaablid paiknevad postide otsas tänava kohal, kõige väiksem on oht piirkondades, kus elektrivarustuse tagamiseks kasutatakse maakaableid.

[dropcap]!  [/dropcap]Kõige lihtsam ja odavam viis koduseid elektriseadmeid äikese eest kaitsta on eemaldada need vooluvõrgust!

Äikese tekitatud ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii, samuti ei hüvita kahjusid võrguettevõte.

[dropcap]! [/dropcap]Kui kuuled lähenevast äikesest või lähed suvel pikemaks ajaks kodust eemale, tõmba mittevajalike elektriseadmete pistikud vooluvõrgust välja. Julgemad lülitavad välja maja peakaitsme.

[dropcap]! [/dropcap]Kodus, kus on palju liigpinge osas tundlikku ja kallist elektroonikat – arvutid, telerid, digiboks jms. – on mõistlik mõelda kaitsemeetmete peale. Elektroonilised kontrollerid ja automaatika on levinud ka kütteseadmetesse, pliitidesse ja ahjudesse. Seega on asjakohane liigpinge vältimiseks oma vidinaid kaitsta. Abi ja nõu saab juba kauplusest asja ostes.

Üksikute elektriseadmete kaitseks liigpinge vastu on vaja spetsiaalseid kaitseseadmeid. Kodus kasutatavate elektriseadmete kaitseks on mõeldud liigpingepiirikud, mis juhivad tekkinud liigse pinge maandussüsteemi.

Kaitseseadmeid saab osta elektroonika- ja ehituskauplustest. Tasub teada, et liigpingepiirikute toimimise eelduseks on korralikult väljaehitatud hoone maandussüsteem.

[dropcap]! [/dropcap]Hoone üldise kaitse huvides võiksid hooned olla varustatud piksekaitsesüsteemiga, mis kaitseb maja otsese pikselöögi tabamuse eest. Piksekaitsesüsteemi väljaehitamine eeldab litsentseeritud paigaldajat ning projekt tuleb koostada Päästeametiga.

[dropcap]! [/dropcap]Võta plaani elektri kohale toomine maakaabliga. Eriti maakodudes väärib läbi mõtlemist, mismoodi elekter majja jõuab: teada on, et õhuliinid on äikesele oluliselt haavatavamad.

Kuigi liinid on ehitatud nõuetekohaselt ja kaitsemaandustega, ei pruugi see täielikult kaitsta pikse eest. Kuna äikese puhul on tegu väga võimsa elektriväljaga, võivad liigpinged võrgus tekkida isegi siis, kui pikne ei taba otseselt liini, vaid lööb näiteks selle lähedusse.

Piksest on rohkem ohustatud elektriliinid lagedatel hajaasustusaladel, kus on vähe kõrgeid puid või muid objekte, mis võiksid äikeselaengu maasse juhtida. Tihedamalt asustatud piirkondades on enamasti rohkem piksevardaid ja spetsiaalseid lahendusi äikese kaitseks.

Väga üldistatult öeldes on seega maakaabliga ühendatud linnakorteritega võrreldes äikesest rohkem ohustatud hajaasustusega maapiirkonnad, kus elekter tuuakse kohale õhuliini kaudu.

KODUS ÄIKESE AJAL OLLES KÄITU NII:

Lülita välja elektriseadmed – televiisor, arvuti jne.
Ära räägi äikese ajal võrgutelefoniga. See võib põhjustada elektri- või akustilise ðoki
Hoidu eemale seinakontaktidest, neist võib saada välgulöögi.
Ära tee äikese ajal tuld ahju ega pliidi alla. Suits on hea elektrijuht ja “tõmbab” välku.
Selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk.

Allikas: Riigi ilmateenistus

KUI OLED JÄÄNUD ÄIKESETORMI KÄTTE, TEGUTSE ÕIGESTI

[dropcap]TEATA 1343 [/dropcap]Kui äikesetorm on purustanud elektriliine, ja märkad mahakukkunud juhet teata sellest kiiresti numbrile 1343.

Äikesega kaasnenud tuulepuhangutes mahakukkunud elektrijuhtmed võivad olla pinge all ja kujutada endast tõsist elektrilöögiohtu inimestele ja loomadele.

[dropcap]HOIA KAUGEMALE [/dropcap]Elektriliin võib automaatselt taaspingestuda ja mahakukkunud juhtmest tuleb hoiduda vähemalt kaheksa meetri kaugusele, et vältida pinge all olevast maapinnast tulenevat elektriohtu.

[dropcap]MINE KAUGEMALE [/dropcap]Mahakukkunud juhtmele ei tohi läheneda ja kui enda lähedal katkist liini märkad, tuleb sellest eemale liikuda kas jalgu üksteise vastu lohistades neid teineteisest eemaldamata või koos jalgadega või ühel jalal hüpates.

Nii väldid eluohtlikku sammupinget, mis tekib kahel jalal astudes juhul, kui juhtme läheduses olev maapind on pinge all.

[dropcap]RÄÄGI LASTEGA [/dropcap]Kindlasti tasub lastele rääkida, et äike teeb pahandust ning mahakukkunud juhtmetele ei tohi mingil juhul läheneda. Ka võiks neile selgeks õpetada, et purunenud liini märgates, tuleb sellest kohe teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.

[dropcap]ELEKTRIKARJUS [/dropcap]Liinide läheduses asuvad elektrikarjused muutuvad ohtlikuks juhul, kui karjusele peaks peale kukkuma elektrijuhe. Siis saab elektrikarjusest sisuliselt elektrijuhtme pikendus, mis tähendab kõrgeid pingeid ja tõsist elektrilöögi ohtu.

Kui märkate karjusele kukkunud juhet, ei tohi liinile ja elektrikarjusele mingil juhul läheneda ning ohtlikust olukorrast tuleb teatada rikketelefonil 1343. Loomapidajatele on soovitus, võimalusel karjuseid liinide alla mitte ehitada.

LOODUSES ÄIKESETORMI KÄTTE JÄÄDES TEGUTSE NII

Kui oled vees või veekogul ja näed äikese lähenemist, tule kohe välja.
Olles äikese ajal lagedal, ära liigu ega jookse, pigem heida pikali madalamas kohas.
Äikese ja halva nähtavuse korral ole autoga sõites eriti ettevaatlik, paduvihma ja rahe ajal peatu maantee serval. Rahe võib sõidu ajal purustada auto esiklaasi.
Ära varju puude all, eriti ohtlik on olla lehtpuude all: neil on väike maandustakistus ning neid tabab välk sagedamini.
Õnnetustest teata kohe telefonil 112.

Allikas: Riigi Ilmateenistus

Lugu on kirjutatud Elektrilevi ja Ilmateenistuse materjalide põhjal

KOMMENTEERI SIIN