Teisipäev, 23. aprill 2024
Kuni tänaseni puudub lahendus, mis võimaldaks tavalistesse bensiiniautodesse tankida fossiilse bensiini asemel alternatiivseid kütuseid. Ainsaks valikuks autojuhtidele oma süsinikuheidet vähendada on investeerida uue auto ostu või vana sõiduki ümberehitamisse.

Neste võib olla esimene tootja, kes toob turule taastuvtoorainest bensiini, mis sobib täna teedel sõitvatele autodele. Uue kütuse prototüübi testimisega on jõutud viimasesse etappi, praegu on eesmärgiks viia lõpule müügieelsed kütusetestid ning koguda infot kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise kohta eraldi bensiini- ja hübriidautode lõikes.

Neste varasemad arendustööd kütuste süsinikuheite vähendamiseks on toonud turule taastuvtoorainest diislikütuse ja jätkusuutliku lennukikütuse (SAF), mõlemas valdkonnas on ettevõte tootjana saavutanud tänaseks globaalse liidri positsiooni.

EL uuendas hiljuti oma kliimaeesmärke ning uueks sihiks on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 55 protsenti. Rootsi ja Soome lisasid oma ambitsioonikate eesmärkide loetelusse mandaadid bensiinivarude heitkoguste vähendamiseks. Praegu saadaolevad valikud ei võimalda paraku fossiilse bensiini kasutamist märkimisväärselt vähendada.

Nüüd plaanitakse uusi samme: Neste taastuvatest allikatest bensiini kasvuhoonegaaside heitkogused on kuni 65 protsenti väiksemad võrreldes fossiilse bensiiniga*. Neste eesmärk on neid näitajaid parandada, et saavutada uuele kütusele kuni 90 protsenti heitkoguste vähendamine. Kui see õnnestub, oleks hetkel testitava kütuse kasvuhoonegaaside heide kütusetarbimise olelusringi jooksul võrreldav elektrisõiduki heitega.

„Neste taastuvatest allikatest bensiini kasvuhoonegaaside heitkogused on 65 protsenti väiksemad kui fossiilsel bensiinil. See tähendab, et riigid võiksid oma ambitsioonikates plaanides olla isegi julgemad kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel. Näha on, et tööstus suudab juurutada uusi, mõjusaid lahendusi,” ütles Neste jätkusuutliku maanteetranspordi valdkonna asepresident Carl Nyberg.

Neste uue kütusetoote prototüüp vastab EN228 standardile ja see on kasutatav nii olemasolevates kui ka uutes bensiini- ja hübriidautodes. Taastuvatest allikatest bensiin võib pakkuda EL-ile veel ühe lahenduse, kuidas ambitsioonikate eesmärkidega saavutada kasvuhoonegaaside heite vähendamine 2030. aastaks 55 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

Uue taastuvatest allikatest bensiini testid viiakse läbi koostöös Volvo Carsi tarnija Powertrain Engineering Sweden AB-ga. Powertrain Engineering Sweden varustab Volvo Carsi ja teisi tootjaid jõuülekannete ja järgmise põlvkonna hübriidsüsteemidega. Ettevõte viib läbi ka Neste taastuvatest allikatest bensiini sobilikkuse hindamise.

„Jälgime taastuvate kütuste, sealhulgas Neste taastuvatest allikatest bensiini arenguid suure huviga ja usume, et sellel on suur potentsiaal. Meie toodete ja Neste taastuvatest allikatest bensiini kombinatsioon võimaldab sõidukiomanikel vähendada kasvuhoonegaaside heidet kuni 65 protsenti,” ütles Powertrain Engineering Rootsi tegevdirektor Michael Fleiss.

Testimine viiakse läbi nii laboritingimustes töötavate mootorite peal kui ka Neste enda poolt tehtavate maanteetestide käigus, milleks kasutatakse kahte sõidukit. Testide eesmärk on uurida kütuse omadusi ja kohandada kütust, et heitkoguseid enne esimest kaubanduslikku pilootprojekti veelgi vähendada. Saadud tulemusi plaanib Neste hinnata lähikuudel.

* Arvutusmeetod vastab ELi taastuvenergia direktiivile 2009/28 / EÜ.

Lisainfo Neste taastuvtoorainest bensiini kohta

Ehkki elektriautode osakaal kasvab kiiresti, prognoosib EL, et 60 protsenti Euroopa sõidukipargist on 2030. aastal ikkagi sisepõlemismootoriga autod. Seetõttu on oluline, et transpordisektori heitkoguste vähendamiseks kasutatakse ära kõik lahendused. Vedelad biokütused koos elektrifitseerimise, biogaasi, vesiniku ja muutuva tarbijakäitumisega omavad kõik transpordisektori heitkoguste vähendamisel olulist kaalu.

Neste on välja töötanud kütuse, millel on fossiilse bensiiniga samad omadused, kuid mis on valmistatud taastuvatest toorainetest. Testimisel olev taastuvtoorainest bensiin koosneb enam kui 75 protsendi ulatuses bio-põhisest materjalidest.

Ülejäänud osa testitavast kütusest koosneb tavapärastest fossiilipõhistest bensiinikomponentidest, et see vastaks EN228 standardi spetsifikatsioonidele. Paralleelselt testimise ja turuletoomisega investeerib Neste pikaajalisemasse arengusse, et toota kuni 95-protsendilist biopõhist taastuvbensiini. Käimasolevate Neste taastuvate bensiinide testide eesmärk on määrata kõige optimaalsem bio- ja fossiilkomponentide segu.

Foto: Neste

KOMMENTEERI SIIN