Teisipäev, 16. juuli 2024
3. aprill on hea päev neile juhtidele, kes harjunud liikluseeskirjadest kinni pidama ja kel on palju Eesti-siseseid maanteesõite. Käimas on nimelt liiklustalgud ning Maanteeamet asus riigiteedel tõstma piirkiirusi.

3. aprillil toimuvad juba viiendat korda üle-Eestilised liiklustalgud, kus liiklejate poolt probleemsetena kaardile märgitud kohtades mõõdavad politseinikud kiirust ja rahustavad liiklust. Samal ajal aga vaatab Maanteeamet üle need kohad, kus on võimalik kiirused suviseks tõsta.

Järjest agaram osavõtt talgutest

Tänavu laekus teateid rohkem kui 2000 murettekitava koha kohta, need kanti www.liiklustalgud.ee kaardile ja nii täna kui ka järgnevatel aegadel hoiab politsei neis paigus silma peal.

„Iga aastaga panustavad inimesed liiklustalgutesse üha rohkem ja märgitakse rohkem kohti, kus korralikele liiklejatele kihutajad muret tekitavad,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti politseimajor Sirle Loigo.

Pea kolmandik teateid puudutab Tallinna murekohti, neljandik Harjumaad, kümnendik on Tartu maakonnas, neist omakorda pool puudutas Tartu linnas toimuvat.

„Kui eelmisel aastal märgiti pigem kohti oma kodu vahetuses läheduses, siis sel aastal toodi rohkem välja tiheda liiklusega magistraale – Tallinnas Tammsaare ja Peterburi tee, Paldiski maantee ja Pärnus Ehitajate tee, ” lisas Loigo.

„Rohkem kui pooltes teadetes märgiti, et probleem on pidev, samuti hommikust ja õhtust tipptundi. Öise aja tõi välja vähem kui viis protsenti teadetest,“ rääkis Loigo. „Maakondade lõikes laekus kõige vähem teateid saartelt.“

„Loodan, et autojuhid peavad meie kõigi turvalisuse nimel piirkiirusest kinni ka kõigil järgnevatel päevadel “ lisas Loigo.

„Lubatud kiiruse ületamine on endiselt kõige levinud liiklusrikkumine, samas kaasnevad just suurel kiirusel toimunud liiklusõnnetustega kõige traagilisemad tagajärjed.“

Selle aasta kolme kuuga on politsei tabanud üle 4500 kiiruseületaja, neist pea pooled linnades.

Piirkiirused üles!

Maanteeamet alustab täna, 3. aprillil 2019 lubatud suurimate piirkiiruste tõstmist eraldatud sõidusuundadega riigiteedel. Tänavu saab kiirusega 110 km/h sõita 145 kilomeetril ja 21 kilomeetri pikkuses tõstetakse kiirus 100 km/h-le.

Tänavu tõstetakse lubatud suurimat piirkiirust neljarajalistel ja 2+1 eraldatud sõidusuundadega maanteedel, kaherajalistel teedel jääb lubatud suurimaks sõidukiiruseks 90 km/h.

Võrreldes eelmise aastaga lisandub uue kohana Tallinna ringteel valminud Veneküla–Jüri 8-kilomeetrine lõik.

“Liiklusohutuse kaalutlustel me kõikidel 2+2 teelõikudel veel suurimat lubatud piirkiirust ei tõsta ning nendel lõikudel tuleb sõita 90 km/h,” sõnab Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

„Kuna ilm võib aprillikuus olla veel heitlik, siis tuleb kindlasti jälgida ka ilma- ja teeolusid ning lähtuda sõidukiiruse valikul neist. Suurim lubatud kiirus on võimalus, mitte kohustus.“

Piirkiiruste tõstmine on reguleeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega “Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord”, määrus kehtestatakse “Liiklusseaduse” § 15 lõike 2 alusel. Piirkiiruse tõstmisel peab Maanteeamet arvestama ka üldist liiklusolukorda, riiklikult seatud eesmärke liiklusohutuse tagamiseks ning sõidukiiruse suurendamise reaalset vajadust.

KOMMENTEERI SIIN