Esmaspäev, 27. mai 2024
Liiklusjärelevalvekeskus on taaselustanud liiklusülesannete avaliku lahendamise traditsiooni ja esitab oma Facebooki lehel küsimusi, millele kõik vastata saavad. Esimene ülesanne oli lihtne: määrata tuli sõidukite sõidujärjekord ristmikul.
liiklusjärelevalvekeskus
Kummal autol on ristmikul eesõigus?

Liiklusjärelevalvekeskus kutsub kõiki lugejaid üles lahendama liikluses ette tulevaid päriselu olukordi ja ühtlasi ootab ka ülesandeid. Esimene liiklusülesanne hõlmas ristmikul liiklemist: kummal sõidukil on seal eesõigus? Vastustest oli näha, et isegi nii lihtsa ülesande peale satub osa liiklejaid segadusse.

Ülesandeid saad lahendada ja neid ise saata puremiseks kaasliiklejatele siin

Õige vastus on B

Õige sõidujärjekord: esimesena sõidab sõiduk B ja siis A

👉 Liiklusseadus § 57 lg 1 – kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.

👉 Liiklusseadus § 17 lg p 3 – mitterööbassõiduki juht peab andma teed vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.

Järelikult- peateel tagasipööret tegeval sõidukil on eesõigus kõrvalteelt läheneva sõiduki suhtes.

👉 Liiklusseadus § 57 lg 3 – kui juht ei tea, kas ta sõidab pea-, sõidueesõigusega või kõrvalteel, peab ta tegutsema arvestusega, et asub kõrvalteel.

👉 Liiklusseadus § 16 lg 1 – liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda.

Veendu enne eesõiguse kasutamist, et ka teine liikleja on Sinu plaanidest teadlik ja annab teed. Arvesta, et liiklejate teadmised liiklusnõuetest on erinevad ja jäta ruumi ka eksimusteks.

Peateel tagasipööraja eesõigus kõrvaltee suhtes kehtib ka mujal, mitte ainult konkreetsel ristmikul

Maanteeameti ja Accelerista “Segadusseajav liiklusülesanne” lugude sarjas ilmunud ülesandeid ning nende vastuseid ja videolahendusi saad vaadata siit: neist võib LJK ülesannete edukal lahendamisel abi olla.

Kaanepilt: Forte

KOMMENTEERI SIIN