Neljapäev, 25. juuli 2024
Statistika on karm: iga päev toimub Eestis viis liiklusõnnetust, mis on põhjustatud kõrvalistest tegevustest roolis. Möödunud aastal läbi viidud küsitlusest selgub, et koguni 72% kõigist autojuhtidest tunnistab, et on viimase 12 kuu jooksul kasutanud autoroolis telefoni.

Tänavu on Eestis juhtunud juba üks hukkunuga liiklusõnnetus, mille üheks põhjuseks oli roolis kõrvaliste asjadega tegelemine. Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo sõnab, et kõrvalised tegevused roolis jäävadki elusid võtma kuniks inimesed ei anna endale aru, et liikluses tähelepanu kaotamine on ohtlik.

„Ei ole turvaline, kui sõidu ajal hakatakse näiteks akent puhastama, peegleid seadistama, plaati vahetama. Kui juht teeb roolis midagi muud kui juhib sõidukit, siis ta paneb vabatahtlikult endale koti pähe ja sõidab pimesi,” tõdeb Sirle Loigo.

MASENDAVAD UURINGUTULEMUSED

Kõrvalised tegevused on riikliku liiklusohutusprogrammi üks prioriteetsetest teemadest. Inimeste teadlikkus kõrvaliste tegevuste ohtlikkusest autoroolis on küll paranenud, kuid roolimobiilikute hulk on jätkuvalt kõrge.

Maanteeameti tellitud uuringust selgus, et suur osa meie sõidukijuhtidest oskab enda arvates hinnata, millal on sõidukit juhtides ohutu telefoni kasutada.

Reaalsuses tuleb siiski mõista: liikluses on kõrvalised tegevused ohtlikud, sest teaduslikult on tõestatud, et inimene ei suuda kaht tähelepanu nõudvat tegevust sooritada samaaegselt ja veatult.

Samas 86% inimestest on valmis kaassõitjana sekkuma ja paluma kõrvaliste tegevustega tegeleval sõidukijuhil keskenduda sõidule.

VIIS SEKUNDIT SURMANI

Sõidukit juhtides tuleb keskenduda 100-protsendiliselt liiklusele, sest kõrvalised tegevused autoroolis segavad juhti nii pildiliselt, käeliselt, tunnetuslikult kui heliliselt.

„Näiteks sõnumit saates on juhi pilk teelt eemal keskmiselt viis sekundit. Sõiduk läbib maanteekiirusel selle ajaga 125 meetrit!“ selgitab Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo.

„Liikluses võib murdosa sekundi jooksul olukord muutuda – ees on ootamatu takistus, metsloom jookseb teele või eessõitja teeb äkkpidurduse,“ selgitab Tallo.

UUS KAMPAANIA OHUTUSE TÕSTMISEKS

Kokkuvõttes peavad kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele mõtlema kõik liiklejad. Liikluses on meil vaja kõiki meeli ning kõrvaklappidega muusikat kuulates või pilk telefonis ringi käies ei kuule ega näe me enda ümber toimuvat.

Kuna jalakäijale ja jalgratturile on eriti ohtlikud sõidu- ja raudtee ületamine, siis tuleb enne veenduda teeületuse ohutuses.

Maanteeameti liiklusohutuskampaania „Kui juhid, siis juhi“ kestab 12. märtsist 9. aprillini. Kampaania eesmärk on kinnistada teadmist, et kõrvaliste tegevustega tegelemine roolis on ohtlik ning inimene ei suuda kaht tähelepanunõudvat tegevust sooritada samaaegselt ja veatult.

5. aprillil toimub kolmandat korda mobiilivaba päev, mille eesmärk on kutsuda liiklejaid vähemalt sellel päeval liikluses mobiiltelefonist loobuma.

Loe siit rohkem, mis juhtub sõidu ajal mobiiltelefoni näppides sinu ajuga. Statistika suurt osa kõrvalistest tegevustest põhjustatud õnnetusi näidata ei pruugigi – kui laibarida on taga, ei pruugi ütlustest raju liiklusõnnetuse põhjus päriselt kunagi selguda.

Allikas: maanteeamet, PPA

KOMMENTEERI SIIN