Neljapäev, 30. mai 2024
Parklas toimuvad “kõksud” moodustavad kõigist kindlustusjuhtumitest tubli kolmandiku. Päris tihti eksitakse eesõiguse andmisel ja võtmisel: alati ei võida see, kes sõidab laiemal teel. Parklas kehtib parema käe reegel alati kui eesõigus ei ole liikluskorraldusvahenditega teisiti määratud.

Liikluskindlustuse Fondi andmetel on keskmine parklaõnnetuse kahju umbes 1000 eurot. Kõige tavalisemad “kõksud” tekivad autoga parkimiskohalt manööverdades ja uksega või poekäruga pihta saades.

Päris tihti aga eksitakse kõige elementaarsemate liiklusreeglite vastu ja unustatakse ära parema käe reegel: eesõigus ei ole alati sellel autojuhil, kes sõidab laiemal teel. 

Liiklusjärelevalvekeskus palub autojuhtidel meelde tuletada ja meeles pidada põhilised parklas liiklemise reeglid – just praegu on paras aeg seda teha, sest autosid on poeesistel tavapärasest vähem, inimesed ei kiirusta ega trügi.

Võibki näiteks oma kodupoe parkla liikluskorraldusega tutvuda: lisaks “õuealale” pruugib paljudele autojuhtidele tulla üllatusena nõue autot parkides märkida parkimise aeg parkimiskellal. 

Jalakäijale meeldetuletuseks: kuigi parklas võib olla “õueala” märgistus, ei pruugi sõidukijuhid seda märgata. Mis sest et jalakäijal on sel juhul eesõigus – kui autojuht seda ei tea, pole oma õiguse tagaajamine kuigi tervislik. 

Parema käe reegel

Rahvakeeli “parema käe reeglina” tuntud juhis leidub Liiklusseaduse § 17, mis räägib tee andmise üldistest kohustustest.

Sätte kohaselt peab mitterööbassõiduki juht andma teed tema suhtes paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile, kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja sõidujärjekord ei ole käesolevas seaduses teisiti määratud.

Teisisõnu: parklates kehtib nn parema käe reegel, kui liiklusmärkidega pole teisiti reguleeritud. See, et parkla keskele on joonistatud tee, ei muuda ilma täiendavate liikluskorraldusvahenditeta sõidueesõiguse reegleid.

Kuid oluline on tähele panna, et osa parklaid on samas ka õueala, mis tähendab, et see on mõeldud sõidukite ja jalakäijate samaaegseks liiklemiseks.

Õuealal on piiratud sõidukiirus ja jalakäijatel on eesõigus, kusjuures jalakäija vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda konkreetse jalakäija kiirusega.

Lihtsustatult võibki öelda, et õuealal ja parklates liiklemise põhimõtted on üldjoontes samad, kuid õueala lisab täiendavalt oma erinõuded.

Parema käe reegel ei kehti nendele juhtidele, kes tagurdavad parkimiskohale või sealt välja – nemad peavad andma teed kõigile teistele, sealhulgas jalakäijatele.

Kuidas liigelda kui sissesõidul on “õueala” märk
 • Lubatud suurim kiirus 20 km/h
 • jalakäija vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda jalakäija kiirusega
 • jalakäija tohib liikuda kogu õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti põhjendamatult takistada
 • juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada
 • vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta
 • mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.
 • parkimiskohti tähistavat pidevjoont tohib ületada manööverdamisel
 • parkimiskoha otsas olevat märgist tohib ületada ka parkimiskohale sõites ja sealt ära sõites
 • diagonaalis üle parkimiskohade sõitmine ei ole manööverdamine
 • juht peab tagurdades andma teed kõigile liiklejaile
 • parkida ei tohi teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval
 • parkida ei tohi kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt
 • kui parklasse sissesõidul ei ole liiklusmärki „Õueala“, pole jalakäijal sõiduki suhtes eesõigust
 • ka siis, kui märk on, tuleb arvestada autojuhtide puudulike teadmistega

Liiklusseaduse § 33 p 9 kohaselt hüvitab kindlustusandja sõiduki uksega teisele sõidukile tekitatud kahju. Kui juhtub, et oled ukse avamisega teise sõiduki ära „tähistanud“, oota teise sõiduki juhti või võta ühendust Häirekeskusega (112) ja palu sõiduki kasutajat toimunust informeerida. Fikseerite juhtunu ja edasi tegeleb asjaga juba kindlustus.

Allikas: Liiklusjärelevalvekeskus, Maanteeamet. Kaanepilt: Sten Ottep

KOMMENTEERI SIIN