Rootsi juhtiv spordi- ja ohutustarvete tootja POC paneb koostöös omamaise autotootja Volvoga jalgrattakiivrid avariiolukordades proovile: ulatuslikud kokkupõrkekatsed peavad välja tooma kiivrite nõrgad kohad ning aitama autotootjal oma abisüsteeme täiustada.

Jalgrattakiivrid pole teadaolevalt nii laiaulatuslikes kokkupõrketestides osalenud kui see nüüd POCil ja Volvol plaanis on. Katsed on osa laiemast uurimistööst, mille eesmärgiks on ratturite ohutuse suurendamine ja auto abisüsteemide täiustamijne.

Volvo on tuntud kui turvalisuse sünonüüm autonduses, on loogiline, et üks maailma tunnustatumaid spordi- ja ohutustarvete tootjaid nendega koostööd tegema hakkab. POC toodab kiivreid, mis peavad kaitsema nii jalgratturite kui ka tsiklistide ja näiteks mägironijate päid.

Jalgrattur on õnnetuses see nõrgem pool

Liiklusõnnetused, mille osalisteks on jalgratas ja auto, toovad sageli kaasa tõsiseid vigastusi ja inimohvreid. Seetõttu on Volvo Cars välja töötanud strateegia niisuguste õnnetuste vältimiseks aktiivturvalisustehnoloogia abil.

Volvode pardal olev teel liikuvate jalgratturite tuvastussüsteem koos täisautomaatse pidurdusega kasutab ratturite märkamiseks sõiduki pardakaameraid ja radareid ning hoiatab autojuhti võimaliku kokkupõrke eest.

Vajaduse korral rakenduvad auto pidurid automaatselt. Rootsi autotootja automaatsete hädapidurdus- ja jalakäijate kaitseks mõeldud turvaeabide väljaarendamine moodustab olulise osa Volvo turvalisuse visioonist.

Volvo-POC uuringuprojekt koosneb mitmetest spetsiaalselt välja töötatud kokkupõrkekatsetest, mida viiakse läbi Volvo Cars’i turvalisusuuringute keskuses Göteborgis.

Inimeste asemel nukud

Katsed on osa laiemast uurimisprojektist, mis on suunatud jalgratturite raskemate kehavigastuste analüüsile. Jalgrattakiivrid pannakse pähe nukkudele, kes omakorda on ühendatud testseadmetega.

Edasi paisatakse kiiverdatud nukke erineva kiirusega ja eri nurkade all vastu paigal seisvat Volvo sõiduautot ning mõõdetakse, kui palju nuku pea kiivris viga saab.

Korraldatavad katsed, mis analüüsivad auto eri osades toimuvaid kokkupõrkeid jalgratturiga, tuginevad seadusest tulenevatel testimisprotseduuridel, millega jalakäijate pea kaitsmist mõõdetakse.

See võimaldab Volvol ja POC’l otseselt võrrelda olukordi, kus kasutatakse kiivreid nendega, kus kiivrit ei kanta.

Vanadest meetoditest paremad testid

Kui turvalised on jalgrattakiivrid, teab tegelikkuses vaid see, kes on õnnetusse sattunud või rattalt kukkunud. Senini on teste tehtud üpris aegunud viisil, lastes kiirvril kukkuda eri kõrgustelt siledale ja kaldpinnale.

Kiivri vastupidavust jalgratta ja sõiduki vaheliste kokkupõrgete puhul ei ole varasemalt mõõdetud. Volvo ja POC projekti eesmärgiks on kiivrite testimisprotsesse jõuliselt edasi arendada.

Testiprogrammi tulemuste alusel suudab POC muuta kiivrid turvalisemaks ja suuremat kaitset pakkuvaks ka auto ja jalgratturi vahelise kokkupõrke korral.

Samuti pakuvad testid väärtuslikku infot ja teadmisi niisuguste liiklusõnnetuste kohta Volvo Cars’i edasisteks arendustöödeks.

“Koostööprojekt POC-ga on suurepärane näide meie teerajaja rollist turvalisuse valdkonnas,” kinnitas Volvo Cars Safety Centre’i juht Malin Ekholm, kes on ühtlasi ettevõtte juhtivaid insenere turvalisuse alal.

“Töötame pidevalt välja uusi testimismeetodeid keerukatesse liiklusoludesse. Meie eesmärgiks on mitte piirduda seadusest tulenevate nõuete täitmise ja hindamiskatsete eduka läbimisega, vaid sihime sellest kõrgemale,” selgitas Ekholm.

“Seetõttu kasutame reaalseid liiklusolusid, mis võimaldab meil välja arendada niisugust tehnoloogiat, mis turvalisust veelgi suuremaks muudab.”

Kapaga uuenduslikke ideid

POC on oma tegutsemisaja jooksul otsinud viise teha asju paremini ning kasutanud uuringuid, innovatsiooni ja teadussaavutusi selleks, et leida uusi võimalusi õnnetuste vähendamiseks.

Seda tunnustavad enam kui 60 rahvusvahelist autasu turvalisuse, innovatsiooni ja disaini alal: “Nii nagu Volvo Cars’il, on turvalisus ka meie missiooni tähtsaim osa. See suunab kogu ettevõtte tegevust ja arendustööd,” selgitas POC tootearendusjuht Oscar Huss.

“Koostöös valdkonna parimate teadlastega püüame esimestena välja töötada uusi turvalisuslahendusi. Sertifitseerimisstandardid on kõige aluseks, kuid need ei sea piire meie püüdlustele vaadata kaugemale, leidmaks paremaid ja innovatiivsemaid viise õnnetuste tagajärgede leevendamiseks.”

Volvo nullvisioon

Viimastel aastatel on Volvo Cars pühendanud tähelepanu inimeste kaitsele ka väljaspool autosid. Näiteks võeti 2010. aastal kasutusele jalakäijate tuvastus koos automaatpidurdusega ja 2013. aastal jalgratturite tuvastus koos automaatpidurdusega.

Mõlemad tehnoloogilised lahendused on kõikide Volvo sõidukite põhivarustuses City Safety paketi osana ning need on aidanud kaasa üldise liiklusohutuse parandamisele.

Varasemalt on Volvo Cars ja POC teinud koostööd pilootprojekti raames, et arendada õnnetuste vältimiseks jalgratturite ja autojuhtide vahelist tehnoloogilist ühenduvuslahendust.

Jalgrattakiivrite testimisprojekt on osa laiemast uurimistööst, mille eesmärgiks on selgitada välja jalgratturitele tekkida võivate pikaajaliste kehavigastuste tüübid ning arendada selle alusel välja liiklusohutust suurendavaid meetmeid jalgratturite kaitsmiseks.

Suuremas uurimisprojektis osalevad Volvo Cars, POC, Rootsi Kuninglik Tehnoloogiainstituut KTH, MIPS ja Autoliv. Projekti finantseerib osaliselt Vinnova. Uurimisprojekti lõpptulemused tehakse avalikult kättesaadavaks.

POC Lab on POC teadusfoorum, mis toob kokku erinevate teadusharude ja meditsiinivaldkonna eksperdid, kes toetavad ja nõustavad POC’d, et välja töötatud lahendused pakuksid garanteeritult kõige usaldusväärsemat ja eesrindlikumat kaitset.

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.