Reede, 21. juuni 2024
Jalgrattur tänavapildis on harjumuspärane ja südantsoojendav ning autojuhid on õppinud nendega arvestama. Seda kinnitab statistika, mille põhjal on ratturitega õnnetusi vähemaks jäänud. Paraku näitavad numbrid, et lapsed satuvad rattaõnnetustesse senisest rohkem.

If Kindlustuse kahjujuhtumite statistika põhjal on viimase nelja aastaga jalgrattaõnnetuste hulk vähenenud tervelt 35 protsendi võrra. Samas on aga laste osakaal rattaõnnetustes märgatavalt tõusnud.

Kui veel mõned aastad tagasi toimus enamus If Kindlustuses registreeritud rattaõnnetustest täiskasvanutega, siis viimasel ajal annavad tooni lastega juhtunud õnnetused.

2013. aastal toimus lastega 36 protsenti rattaõnnetuste kahjudest, kuid tänavu on lastega juhtunud õnnetuste osakaal tõusnud juba 65 protsendini.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kadri Puna sõnul on oluline, et lapsel oleks rattaga sõitma minnes korralik turvavarustus: kiiver, vajalikud helkurid ja tuled, signaalkell ning et jalgratas ja selle pidurid oleksid tehniliselt heas korras.

„Kindlasti tuleb lapsele selgitada ka liikluse ja rattasõidu põhitõdesid. Samuti tuleb tähele panna, et rattatee olemasolu ei taga automaatselt ohutust, kuna ka sellel sõidetakse erinevate kiirustega ja liiklus võib olla väga tihe. Märgatav osa rattaõnnetustest juhtubki just kergliiklusteedel,“ ütles Puna.

Positiivse trendina toob Puna välja, et rattakahjude üldine hulk on viimastel aastatel vähenenud. „Kui 2013. aastal laekus If Kindlustusele 129 jalgrattaõnnetuse kahjujuhtumit, siis eelmisel aastal anti teada 84 õnnetusest ning tänavu viie kuuga on juhtunud kokku 17 õnnetust,“ lisas Puna.

Jalgratturitega juhtub enim õnnetusi aprilli keskpaigast septembri lõpuni, mil ilmad soosivad ratta kasutamist. Keskmine õnnetusjuhtumikindlustuse kahju suurus rattaõnnetuse puhul on ligi 180 eurot.

Ohutu rattasõidu soovitused Maanteeametilt:

1. Enne sõidu alustamist veendu, et jalgratas on töökorras.
2. Vali sõiduks erksavärvilised riided.
3. Sõites jalakäijate vahel, vähenda kiirust ja möödu ohutus kauguses.
4. Ülekäigurajale lähenedes vähenda kiirust, et vajadusel peatuda.
5. Sõida tee parema ääre lähedal.
6. Enne manöövreid veendu ohutuses ja anna teistele juhtidele käega oma tegevusest märku.

Allikas: If Kindlustus, Maanteeamet. Pilt: Pixabay

KOMMENTEERI SIIN