Esmaspäev, 6. veebruar 2023
Moodsad ajad ja e-autod nõuavad moodsaid lahendusi: hiljuti loodud Elektriauto Rent AS pööras senise aktsiaseltsi tähenduse peapeale ja leiab uusi aktsionäre ühismeedia kampaaniatega. ASi asutas Elektritakso OÜ, mis tulutult otsis ettevõtet, mis suudaks elektriautosid soodsalt rendile anda. Rahvas tuli appi ja asi tehti teisel kujul ära.

Vastne Elektritakso poolt loodud Elektriauto Rent AS nimetab end igas mõttes ebatraditsiooniliseks ettevõtteks, mille vorm on iganenud aktsiaseltsist sama kaugel kui elektriajam V8 mootorist (neid kahte saab võimsusnäitajate poolest võrrelda nagu ka aktsiaseltsi ja Elektriauto Rent aktsiaseltsi).

Selleks, et leida tõsiseid elektriautoentusiaste, kolis uus moodne AS oma tegevuse ühismeediasse: huvilisi otsitakse, leiatakse ja kaasatakse sotsiaalmeedia kampaaniate kaudu.

Uutel aktsionäridel on FB-s oma kogukond, koosolekud ja hääletamised toimuvad elektrooniliselt ning juba algusest kasumliku ettevõtte osalus on n-ö tavaliste inimeste käes.

101 aktsionäri on kahe emissiooni käigus edukalt “tõstnud” rohkem kui 160 000 eurot omamaist aktsiakapitali, millega saab osta e-autosid. Aasta jooksul on kavas emiteerida veel 650 000 euro eest aktsiaid. Kahe aastaga jõuab rendile antavate elektriautode arv 77ni.

Entusiastide toel ühismeedias edukalt toimetava aktsiaseltsi asutas Elektritakso OÜ, mis pikka aega ja tulutult püüdis leida ettevõtet, mis suudaks anda taksofirma rendile mõistlikel tingimustel e-autosid.

„Suur osa rendifirmadest pole veel teadvustanud, millega elektriauto näol tegu on või siis kardavad seda valikut. Meie teame juba kõiki selle eeliseid ning puudusi ja leiame, et väga suur turuosa on võtmata,“ kirjeldas Eesti ja laiemalt ka Euroopa turul valitsevat olukorda aktsiaseltsi juhataja Jaan Juurikas Accelerista toimetusele.

Probleemiga, mida uute meetoditega lahendada tahetakse,  puutus esmalt kokku aktsiaseltsi nõukogu esimees Ermo Kontson.

„Üritasime otsida erinevatest lennujaamadest Euroopas elektriautosid, mida rentida – neid võimalusi on vaid käputäis ning needki poolikult lahendatud,“ ütles Kontson.

Elektritaksol on käsil seitsmes tegutsemisaasta ning selle aja jooksul on elektriautodega läbitud 16 miljonit kilomeetrit: sarnast kogemustepagasit pole teadaolevalt ühelgi Baltimaade ettevõttel kuskilt võtta.

Aktsionärid peaksid uue ettevõtlusvormiga igati rahul olema, sest korraga on see nii tavaline kui ka kasvuettevõte –  esialgsed rendilepingud tagavad stabiilse 10% lähedase kasvu, kuid aastaga saavutatakse võimalus liikuda samalt platvormilt edasi kasvuettevõttena, laiendades äriplaani haaret.

„Keskkonnasäästlik stabiilse tagatisega kasvuettevõte – sellist märksõnade kombinatsiooni väga paljud just kasutada ei saa,” märkis juhataja Jaan Juurikas.

Lisainfot aktsiaemissioonide kohta saavad kõik huvilised ettevõtte kodulehelt. Varasemalt on Elektriauto päris teravalt juhtinud tähelepanu taksoteenuse puudujääkidele ning eriti kindlustushindadele, mis teenust osutavate autode jaoks on üüratu kallid.

Toona lubas Kontson, et leiab viisi, kuidas autod välja osta ja kindlustusi enam mitte nuumata. Sündinud aktsiaselts on samm suurema iseseisvuse poole: elektriautosid soetatakse aktsiaemissioonidest saadud rahaga ning võetakse rendiautodena kasutusele.

Seni on välja ostetud 5 taksona kasutusel olnud Nissan Leafi, ülejäänud on uued elektriautod. Kõrvaltvaatajale tundub (vähemalt esialgu), et tegu on küllaltki nutika lahendusega.

Pilt: Elektritakso

blank

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.