Neljapäev, 25. juuli 2024
21. oktoobrini said kõik huvilised teha plaanitava elektrisõidukite toetuse parendamiseks oma ettepanekuid. Ideid käisid välja nii teised ministeeriumid kui ka mitmed ettevõtted ja eraisikud. Järgnevalt analüüsib keskkonnaministeerium koos KIKi ja MKMiga ettepanekuid ja asub vajadusel meedet täiendama.

Keskkonnaministeeriumi plaanitava elektriautode toetusmeetme kohta ettepanekute esitamise tähtaeg sai läbi sel nädalal, 21. oktoobril. Täiendusettepanekuid laekus nii riigiasutustelt, ettevõtetelt kui ka eraisikutelt.

Saabunud ettepanekud ulatuvad soovitustest propageerida elektrisõidukite asemel jalgsikäimist detailsete ja sisuliste ettepanekuteni.

Näiteks laekus ettepanekuid, mis puudutavad sõidukite planeeritavat läbisõidukohustust ja soovitusi loobuda nõudest, et toetust saaks taotleda vaid AMTELi tunnustatud automüüjate nimistust ostetud autodele.

Ettepanekuid hakatakse kaaluma koostöös toetust vahendama ja toetuse tingimuste täitmist kontrollima asuva KIKi, meetme väljatöötamisel osalenud MKM-i ja teiste osapooltega.

Taotlusvooru avamiseni plaanitakse jõuda veel sel aastal. Kui varasemalt lubati meede avada tänavu juulis ja kuu aega tagasi seati tärminiks november, siis praegu Keskkonnaministeerium täpsemat tähtaega ei ütle.

Elektriautode ostutoetus peaks kaasa aitama keskkonnasõbralikumate sõidukite levikule. Võrreldes ICE ehk sisepõlemismootoriga sõidukitega on e-autod väiksema energiatarbimisega ning pakuvad alternatiivi bensiini- ja diiselautodele.

Meetme maht on 1,2 miljonit eurot, seda rahastatakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest.

Vaata siit, milliseid elektriautosid meetme raames osta võiks

Näiteid esitatud ettepanekutest

  • Leida lahendus, kuidas elektrisõidukid muuta liisingfirmadele atraktiivseks.
  • Eemaldada kaskokindlustuse nõue.
  • Eemaldada nõue soetada sõiduk AMTELi poolt tunnustatud automüüjatelt.
  • Piirata nende taotluste arvu, kus soovitakse korraga toetust mitmele elektrisõidukile.
  • Muuta toetuse tingimusi selliselt, et toetus saaks laieneda ka bussifirmadele.
  • Linnaõhu kvaliteedi parandamiseks kaaluda naelrehvide mitte lubamist toetust saavatele sõidukitele.
  • Kaaluda meetmeid, mis suunaksid suure keskkonnakoormusega sõidukite vähemkasutamisele, nt automaks.
  • Elektritranspordile ülemineku trendi ja mõtteviisi tugevam toetamine.

Allikas: keskkonnaministeerium

KOMMENTEERI SIIN