Reede, 17. mai 2024
Keskkonnaministeerium ja Garage48 üheskoos otsivad lahendusi ringmajandusele üleminekuks. 6.-8. oktoobrini toimub Spring HUB-is Tallinnas häkaton, mille teemaks on ökoinnovatsioon.

Oktoobri esimesel nädalavahetusel toimuvast suurüritusest oodatakse osa võtma kõiki lennukate ideedega keskkonnainsenere, programmeerijaid, disainereid, turundajaid, visonääre jt.

48 tundi kestval ajurünnakul otsitakse nutikaid ning reaalselt rakendatavaid ökoinnovaatilisi lahendusi, mis soodustaksid uute ärimudelite kasutusevõttu ning kiirendaksid üleminekut ringmajandusele.

Selleks, et meie elatustase ei langeks vaid tõuseks, on vaja viivitamatult leida uudseid majandusmudeleid. Eeldused heade idee tekkeks on olemas, usuvad asjaosalised. Koos eesistumise partnerite Bulgaaria ja Austriaga soovib Eesti ökoinnovatsiooni kui üht oma eesistumise keskkonnaprioriteeti läbi ressursitõhusa ringmajanduse esile tõsta.

„Meie eesmärk on üle minna ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus.

“Kui omavahel saavad kokku õiged inimesed, saavutatakse 48 tunniga palju rohkem kui teinekord aastatega. Olen veendunud, et häkatonilt saavad alguse mitmed reaalselt toimivad rakendused, mis hoogustavad ringmajandusele üleminekut,” ütles Ado Lõhmus.

“Teemavalik on kõike muud kui juhuslik – oma triopartneritega oleme ökoinnovatsiooni ja ringmajanduse juurutamise võtnud eesmärgiks ning ka sellelt häkatonilt hoo sisse saanud lahendusi jälgime ja toetame kuni 2018. aasta lõpuni. Juhuslik pole ka ajavalik – oleme oktoobri kuulutanud ökoinnovatsiooni kuuks,” lisas Lõhmus.

Arendusnädalavahetus viib kokku rahvusvahelise seltskonna neist, kel on ideed ning neist, kel on teadmisi neid realiseerida. Intensiivsel häkatonil püütakse jõuda 48 tunni jooksul ideest prototüübini ning mõelda reaalselt välja midagi, mille kohta öelda, see ongi ökoinnovatsioon.

IDEID JA LAHENDUSI OODATAKSE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

· Ringmajanduse põhimõtete rakendamine ettevõtetes ja teenustes
· Ökoinnovaatilised lahendused tootmis- ja ärimudelitele
· Looduslähedased lahendused linnakeskkonnale
· Jäätmete vähendamine ja ressursitõhus jäätmehooldus
· Materjalide taaskasutamine uute toodete loomisel
· Plastpakendite vähendamiseks ja plasti taaskasutuse parandamiseks
· Ohtlike kemikaalide ja ainete vähendamiseks toodetes, eriti tekstiilides,
plastmassides, pakendamisel
· Säästvad tootmistsüklid ja toodete läbipaistvus nende materjalide sisu osas
· Säästvad tarbimismudelid ja lahendused üldise teadlikkuse tõstmiseks

Parimaid meeskondi premeeritakse motivatsioonipaketiga ning reaalsete vahenditega, et oma prototüüpe edasi arendada.

Ökoinnovatsioon on käeulatuses. Registreeru häkatonile Garage 48 lehel
Loe ürituse kohta lisaks Facebookis

Allikas: keskkonnaministeerium Kaanepilt: Ylle Rajasaar Video: Rasmus Merivoo

KOMMENTEERI SIIN