Laupäev, 15. juuni 2024
TalTechi tulevikulinna projekti raames demonstreeriti nutikaid liiklusmärke, mis edaspidi Ülemiste Citys jalakäijate ja sõidukite liikumist analüüsima hakkavad. Eestis valmistatud märkidelt kogutud info on teadlastele abiks inimkesksete linnaruumilahenduste väljatöötamisel.

Eesti teedel kohtab üha enam elektroonilisi liiklusmärke, kuhu info kuvatakse vastavalt Liiklusjuhtimiskeskuse saadetud infole ent nutikaid liiklusmärke pole siinmail veel nähtud. Täna tutvustati TalTechi, Tallinna linna ja Ülemiste City arendajate poolt tuleviku linna professuuri avamisega koos nelja esimest nutimärki.

Märk annab ohust teada

Ülemiste Citysse paigaldatavad esimesed nutikad liiklusmärgid disainis ja arendas Eesti ettevõte Bercman Technologies.

Märgid on varustatud kaamerate ja sensoritega ning mõõdavad jalakäijate ja sõidukite liikumist, ennustades nende trajektoore. Tarkvara tuvastatud potentsiaalse ohuolukorral hakkab märk hoiatavalt vilkuma.

Liiklusmärkide sensorid ja kaamerad koguvad andmeid sõidukite, jalakäijate ja ratturite arvu ja liiklustiheduse kohta ning ilmastiku, heitgaaside ja müra kohta.

Teiste andmete seas edastatakse need tuleviku inna professuuris analüüsimiseks ja neid saab kasutada uute tuleviku linna lahenduste väljatöötamiseks.

Tuleviku linn Ülemiste Citysse

TalTechi uus professuur toetab Ülemiste City muutumist tuleviku linnaks. Professuuri raames muutub linnak omamoodi katsebaasiks, kus kogutakse, töödeldakse ja sünteesitakse andmeid kaasaegse linna toimimisest ning testitakse uudseid lahendusi parema keskkonna loomiseks.

Ülemiste City arendajad on lubanud TalTechi uut professuuri lähiaastatel ligi poole miljoni euroga rahastada. Jaak Aaviksoo, TTÜ rektor, vaid rõõmustab selle üle:

„Erinevate erialade spetsialistide kokku toomisel on võimalik saavutada veelgi nutikamaid lahendusi nii arhitektuuris, ehituses, sisekliimas. Just selleks me superprofessorit otsimegi,“ selgitas Aaviksoo ning usub, et siin loodud innovatsiooni saab edasi kanda kaugemalegi.

Teadustööst võiks osa saada kogu maailm

Tuleviku linn ei tähenda keskkonda, kus on palju tehnoloogilisi vahendeid, vaid kohta, kus on hea ja äge elada ning töötada. Tehnoloogilised lahendused peavad sellele vaid kaasa aitama.

TalTechi professuur hõlmab teadureid, teadusarenduse töörühma, doktorante ja magistrante, kelle fookuses on andmetöötlus ja uuringud, mille põhjal arendada lahendusi tuleviku töö- ja elukeskkondade loomiseks.

Allikas: TalTech

KOMMENTEERI SIIN