Kolmapäev, 17. aprill 2024
13. aprillil alustati piirkiiruste tõstmist eraldatud sõidusuundadega riigiteedel. Tänavu saab kiirusega 110 km/h sõita 135 kilomeetril ja 15 kilomeetri pikkuses tõstetakse kiirust 100-le km/h.

Tänavu tõstetakse lubatud suurimat piirkiirust neljarajalistel ja 2+1 eraldatud sõidusuundadega maanteedel, kaherajalistel teedel jääb lubatud suurimaks sõidukiiruseks 90 km/h.

Tallinna–Pärnu maanteel Tallinna–Ääsmäe lõigul asuvaid muutuva teabe liiklusmärke ei saa veel kasutusele võtta, sest elektriliitumised viibivad, mistõttu nende märkide ette pannakse ajutiselt plekktahvlid vastava kiiruspiiranguga.

Kõikidel 2+2 teelõikudel suurimat lubatud piirkiirust liiklusohutuse kaalutlustel ei tõsteta ning nendel lõikudel tuleb sõita 90 km/h.

PIIRKIIRUST TULEB JÄLGIDA

Kuna ilm võib aprillikuus olla veel heitlik, siis tuleb kindlasti jälgida ka ilma- ja teeolusid ning lähtuda sõidukiiruse valikul neist. Suurim lubatud kiirus on võimalus, mitte kohustus.

Kiiruse ületamist liikluses peetakse Eestis paraku normaalseks ja valdav osa maanteeameti läbi viidud uuringule vastanud autojuhte tunnistab, et ületab lubatud piirkiirust. 74% autojuhtide arvates on lubatud piirkiiruse ületamine kuni 10 km/h võrra normaalne.

Liikluses tähendab kiiruse ületamine 10 km/h võrra olulist möödasõitude arvu kasvu, millest omakorda saavad alguse paljud raskete tagajärgedega liiklusõnnetused.

Enda arvates ainult natukene kiirust ületavad juhid, seavad piirkiirusel liikuvatest kolonnidest möödasõite tehes pidevalt ohtu nii enda kui ka kaasliiklejate elud. Samas on taolise käitumise abil saavutatav ajavõit minimaalne.

Kui maantee on täiesti tühi, kulub kiirusel 90 km/h saja kilomeetri läbimiseks 6 minutit rohkem, kui sama maa läbimiseks kiirusel 100 km/h.

Reaalses elus on aja kokkuhoid oluliselt väiksem ja kiiruseületaja kulutab suure osa võidetavast ajast möödasõidu võimalust otsides, kolonni vahele tagasi trügides ja jälle uuesti üritades.

Piirkiiruste tõstmine on reguleeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega “Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord”, määrus kehtestatakse “Liiklusseaduse” § 15 lõike 4 alusel.

Piirkiiruse tõstmisel peab Maanteeamet arvestama ka üldist liiklusolukorda, riiklikult seatud eesmärke liiklusohutuse tagamiseks ning sõidukiiruse suurendamise reaalset vajadust.

Allikas ja pildid: maanteeamet

KOMMENTEERI SIIN