Kolmapäev, 22. mai 2024
130 panka üle maailma on praeguseks liitunud ÜRO vastutustundlike pankade algatusega. Eestis on leppega liitunud SEB ja Swedbank. Muuhulgas peaks see tähendama soodsamaid hübriid- ja elektriautode liisingtingimusi. Teisisõnu on võimalik valida “ökom” liisinguandja.

Vastutustundiku panganduse leppe põhimõte on finantssektor ÜRO säästva arengu eesmärkidega ja Pariisi kliimakokkuleppega kooskõlla viia. Ideid esitleti 2018. aasta novembris ja need kuulutati ametlikult kehtivaiks 22. septembril 2019 ÜRO peaassambleel.

Vaata siit leppega liitunud pankade nimekirja

„Teeme aktiivselt ja pidevalt tööd selle nimel, et lõimida jätkusuutlikkus kogu meie äritegevusse. Soovime luua pikaajalist väärtust kõigile meie sidusrühmadele ja aidata kaasa, et ühiskond oleks kestlikum,“ ütles Swedbank Grupi presidendi ja tegevjuhi kohusetäitja Anders Karlsson.

Vastu võetud põhimõtted aitavad jätkusuutlikemate lahendusteni jõuda nii pankadel kui ka laiemalt ühiskonnal. Pankade võimuses on pakkuda lahendusi, mis suunavad kliente ja ettevõtteid jätkusuutlikemaid otsuseid vastu võtma.

Päevakorras on nii panga süsinikujalajälje vähendamine kui ka keskkonda säästvamad pangateenused ja uusi lahendusi töötatakse igapäevaselt välja.

Allpool on välja toodud paar kestliku lahenduse varianti Swedbank’i näitel. Neid tasub tähelepanelikult lugeda  näiteks ELMO Rendil, mis väitis, et Eesti finantsasutused ei taha elektriautode ostu finantseerida.

“Rohesõidukite” soodsam liising

Swedbank pakub ka täna oma klientidele erinevaid võimalusi valida just kestlikum lahendus. Mais alustas Eesti pank keskkonnasõbraliku liisingu pakkumist, et innustada keskkonnasäästlikemate sõidukite kasutuselevõttu.

Kevadel Swedbanki tellimusel läbi viidud uuring tõi välja tõsiasja, et peamiseks takistuseks “ökoma” hübriid- või elektriauto soetamisel on selle kõrge hind.

Sellegi poolest arvab kolmandik vastanutest, et nende järgmine sõiduk on hübriid- või elektriauto. Nelja kuu jooksul on Eesti Swedbank sõlminud 64 keskkonnasõbraliku liisingu lepingut.

Soe tuba, parem kliima

Viimase seitsme aasta jooksul (2012-2019) on Eesti Swedbank finantseerinud 475 korteriühistut eesmärgiga saavutada korterelamute energiatõhusus ja sisekliima parendamine.

Keskmiselt on ühistud saavutanud umbes 46% energiasäästu võrreldes renoveerimiseelse olukorraga. Samuti rakendab Swedbank jätkusuutlikkuse põhimõtteid järk-järgult ka II ja III samba pensionifondide puhul.

See tähendab, et investeeringute keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja ettevõtte juhtimise aspekte tugevdatakse veelgi.

Näiteks vaadatakse, kas investeeringud aitavad kaasa keskkonnakaitse, inimõiguste, kõrge ärieetika ja muude jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimisele.

Swedbanki kui organisatsiooni eesmärk on vähendada võimalikult palju oma tegevuse keskkonnamõju – see tähendab muu hulgas nii energiatarbimise, jäätmete tekke kui ka süsiniku jalajälje vähendamist. Aastaks 2022 peaks CO2 heitmeid olema vähendatud tänasega võrreldes viiendiku võrra.

KOMMENTEERI SIIN