Esmaspäev, 24. juuni 2024
Sel nädalal algab Tallinnas bussisõidu ohutuskampaania „Hoia ennast! Hoia kinni!“ Selle eesmärk on reisijate tähelepanu juhtimine ohututele sõiduvõtetele. Kampaania algatajaks on Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskus koos Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsiga.

[dropcap]36 KANNATANUT[/dropcap] Viimasel ajal on sagenenud ühistranspordis toimunud liiklusõnnetused, kus sõiduki manöövri või äkkpidurduse tagajärjel kukkudes saavad reisijad viga. Kaheksa kuu jooksul on saanud kannatada 36 inimest, mida on kolmandiku võrra rohkem kui möödunud aastal, sama aja jooksul.

[dropcap]NAISED OHUS [/dropcap] 87% kannatanutest on üle 50-aastased ning 92% vigastatutest on naissoost sõitjad. Selleks, et tõsta ühistranspordiga sõitjate teadlikkust ja vähendada nendega juhtuvate liiklusõnnetuste arvu, paigaldatakse linna bussidesse, trollidesse ja trammidesse ennetussõnumitega kleebised „Hoia ennast! Hoia kinni!“.

[dropcap]HOIA KINNI! [/dropcap]Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse liiklustalituse juht Sirle Loigo ütleb, et kampaania eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu sellele, et käepidemest kinni hoides on võimalik selline õnnetus ära hoida. „Liikluses tuleb paratamatult ette ootamatuid olukordi, millele võib järgneda järsk manööver või äkkpidurdus. Seetõttu pidasime vajalikuks kutsuda inimesi üles tegema enda poolt kõik võimalik, et mitte ühistranspordis viga saada. Selleks tuleb hoida käepidemest kinni,“ ütleb Loigo.

„Loomulikult on sama oluline, et ka ühissõidukite juhid ning kaasliiklejad väldiksid igal võimalusel sellise olukorra tekkimist, kus ühissõiduk peab ootamatult pidurdama või järske manöövreid tegema. Selleks saab valida sobiva sõidukiiruse, et jääks võimalikult palju aega liikluses reageerimiseks ning kõik manöövrid tuleb sooritada ettevaatlikult ja äärmise tähelepanelikkusega,“ lisab Loigo.

img_05371[dropcap]ACCELERISTA KOMM[/dropcap] Ühistranspordiga liigeldes on tähelepanelikkus ja ohtude ennetamine kahtlemata oluline. Lisaks sangast hoidmisele tuleks jälgida ka kaassõitjaid ning vajadusel (heatahtlikult) juhtida nende tähelepanu ohutusreeglitele.

Pisematel lastel jääb energiat tihtipeale üle ja nii pole harv see juhus, kus tühjas bussis ühest otsast teise joostakse ja möllatakse. Ohtlik on bussisõidu ajal ka mobiiltelefoni jõllitamine ning seal “toimetamine” – suvaliselt kõikudes ja ümbritsevast mitte teadlik olles muututakse ohuks nii iseendale kui teistele.

Uudises on välja toodud fakt, et protsentuaalselt saavad bussis viga vanemad prouad. Olukorrale on üks lahendus – viisakus. Viisakas on pakkuda naisterahvale istet. Lapseootel või lastega emad ja vanemad prouad võiksid ühistranspordis teenida kaaskodanike tähelepanu ja pääseda eelisjärjekorras istuma.

Arusaadav, et mitte alati pole kerge kaassõitjatele märkust teha või neid suunata ja üleüldse valitsegu sooline võrdõiguslikkus, aga meie kõigi ohutu sõidu huvides on mõnikord vajalik ja tänuväärne käituda tähelepanelikult ja lugupidavalt. Tarku tagantjärele leiab alati, iseasi, mis sellest tarkusest kasu on, kui õnnetus on juhtunud. Hoia ennast, hoia kinni ja hoia kaaskondlasi!

KOMMENTEERI SIIN