Pühapäev, 19. mai 2024
Elron saab peagi ronge juurde, aga neid peab keegi juhtima. Jaanuaris alustabki uus grupp rongijuhiks õppimist. Kandidaatide hulgast valitakse 11 sobivamat, kes 9 kuuga vajalikud oskused ja teadmised omandavad. Sooviavalduse saatmisega on aega 31. oktoobrini.

Rongijuhiks õppimine võimaldab keskhariduse baasil omandada kindla elukutse ning hästitasustatud ja soliidse töökoha.

Elroni rongijuhid nimetavad selle töö häid külgi: võimalus viibida iga päev Eesti erinevates paikades, rutiinivaba töö, liikuv töögraafik, kaasaegne töökeskkond, hea palk ja meeldivad kolleegid.

Rongijuhi töö eeldab täpsust ja korrektsust, kohusetundlikkust ning head keskendumis- ja tähelepanuvõimet. Elroni rongid on tehnoloogiliselt Euroopa tipptasemel ning nende käsitsemine ei nõua füüsilist jõudu, töö on sobilik nii naistele kui meestele.

„Seoses täiendavate väljumiste lisamisega soovime ka oma meeskonda suurendada. Pakume üheteistkümnele rongijuhiks õppida soovijale Elroni poolt finantseeritavat õppekohta ning garanteerime neile eduka lõpetamise korral töö Elroni rongijuhina,“ tõi esile Elroni liikluskorralduse juht Magnus Roosma.

Rongijuhiks õppimine kestab kokku 9 kuud, millest 5 kuud praktiseerib rongijuht stažöörina. Õpe toimub tööpäeviti kell 9.00-17.15.

Õppekava koosneb üheksast moodulist. Selle raames õpitakse kogenud lektorite käe all tundma nii Euroopa kui ka siseriiklikke raudtee regulatsioone, milles enamus on raudteeinfrastruktuuri, signalisatsioonijuhendi, rongiliikluse- ja manöövritöö juhendi tundmaõppimisele suunatud.

Põhjalikult õpitakse tundma Elroni moodsate rongide tehnilist poolt ning läbitakse praktika nii kaasasõitja kui ka stažöörina.

Nõuded sisseastujale

Keskharidus, soovitavalt tehniline eriharidus (eelistatud on raudteetehnilise rakendusliku kõrghariduse, elektriku või remondilukksepa eriala omandanud kandidaadid).
Vähemalt eesti keele B1 tasemel keeleoskuse tunnistuse olemasolu või keele rääkimine emakeelena, kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil.
Pingetaluvus, kohusetundlikkus, täpsus ja korrektsus.

CV palutakse saata aadressile personal@elron.ee või läbi CV-Keskuse, hiljemalt 31.10.2019.

Täpsem info on leitav Elroni kodulehelt http://elron.ee/koolitus/.

Rongijuhtide õppekorraldusega on võimalik lähemalt tutvuda Elroni Koolituskeskuse infopäevadel 18. oktoobril ja 25. oktoobril 2019 kell 13.00 aadressil Vabaduse pst. 176, Tallinn. Eelregistreerimine pole vajalik, aga osavõtt on kandidaadile kasuks.

KOMMENTEERI SIIN