Reede, 14. juuni 2024
Igapäevaselt sõidab Tallinnas 432 bussi, 48 trammi ja 38 trolli, mida ühtekokku juhib ca 1500 ühissõidukijuhti, kes töötavad graafiku alusel. Huvi ühissõidukijuhi ameti vastu on üha kasvanud – muuhulgas soovib bussijuhiks õppida järjest enam naisi.

„Vaatamata paljudele pikaajalise tööstaažiga ühissõidukijuhtidele on viimastel aastatel suurenenud Tallinnas vajadus koolitada uusi juhte. Seda seetõttu, et paljud sõidukijuhid on pika ametiaja järel pensionile suundunud ja busside arv on Tallinnas kasvanud. Sel aastal on Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport poolt korraldatud D-kategooria mootorsõidukijuhtide kursused lõpetanud 42 inimest, kellest 37 on asunud ka Tallinnas bussijuhina tööle. Ülejäänud bussijuhid on kursuste järel alustanud tööd kas maakonnaliinidel või teistes linnades,“ selgitas TLT juhatuse liige Otto Popel.

Ta lisas, et septembri alguse seisuga on TLT-s bussijuhtidele 11 vaba ametikohta. „Kuna kooliaasta alguses lisati sõidugraafikusse täiendavaid busse ning sõidunõudlus on tihendanud ka sõidugraafikuid, siis vajadus ühistranspordijuhtide vastu on kasvanud. Loodame, et septembris ja novembris toimuvad TLT bussijuhiks õppimise kursused aitavad ametikohad aasta lõpuks uute kolleegida täita,“ lisas Popel.

Popel nentis, et kui aastate eest võis pealinna bussijuhtidena märgata valdavalt mehi ja trammijuhtidena töötas enam naisi, siis täna näeme, et aina rohkem naisi soovib samuti bussijuhina töötada ning selleks vajaliku D-kategooria mootorsõiduki juhiloa saada. „Tõenäoliselt on üheks põhjuseks uuenenud bussipark ehk täna liinil olevad bussid on oluliselt juhisõbralikumad,“ sõnas Popel.

Bussijuhi õppesse on kandideerinud nii muudel ametikohtadel töötanud inimesed kui ka need, kes otsivad uut väljakutset Eesti Töötukassa abil.

„Sel aastal on TLT-s bussijuhina tööd alustanud 32 Töötukassa kaudu koolitatud bussijuhti, kellest lausa 13 olid naised,“ nentis juhatuse liige.

Kuidas saada ühissõidukijuhiks?

Bussijuhi amet eeldab D-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõigust, mille saab omandada Tallinna Linnatranspordi koolitusel. „Õpe sisaldab 40 teooriatundi ja 20 praktilist sõidutundi – kursused kestavad sõltuvalt inimeste arvust 2-2,5 kuud. Kursustele pääsemise eelduseks on vähemalt 2 aasta pikkune B-kategooria sõiduki juhistaaž ning kehtiv kutselise mootorsõidukijuhi tervisetõend,“ sõnas Popel.

Teooria osas keskendutakse liiklusreeglitele ja liiklusohutusele, aga ka bussi tehnilise korrasoleku tagamisele ning sõitjate teenindamise alustele. Praktika osas viiakse läbi õppesõidud, kus suur tähelepanu on bussi sujuvate ja ohutute juhtimisvõtete omandamisel.

Foto: TLT

KOMMENTEERI SIIN