Laupäev, 15. juuni 2024
Viljandi Kutseõppekeskus ja KIA Auto AS sõlmisid 31. jaanuaril koostööleppe, mille raames avatakse moodne autoerialade koolituskeskus. Edaspidi saavad õppurid kätt harjutada neljal Kia uudismudelil ning kaasaegsetel autostendidel. KIA Auto AS loodab, et tulevikus saavad Kia spetsialistide read VIKK abiga tugevat täiendust.

Eesti kutseõppe tasemest rääkides juhitakse tihti tähelepanu selle madalale kvaliteedile, rohkem aga murekohale, kus päris elu ja õppekavad omavahel ei haaku: tööandjate ootused erinevad tihti koolide nägemusest.

Kutseõppe maine on viimastel aastatel oluliselt tõusnud. VIKK on sellesse oma tubli panuse andnud, mistõttu asjade loogiline käik on parimate koostööpartnerite leidmine, kellega koos reaalsed vajadused ja õppekavad sünkroniseerida.

VIKK – NO ÕPI VÕI ISE!

Viljandi Kutseõppekeskus asub Vana-Võidu külas, mitte kaugel Viljandi linnast. VIKK varasem nimi oligi Vana-Võidu tehnikum. Kutseharidussüsteemi kaasajastamise käigus aga on kool kui uuesti sündinud ning kes siin käinud, ütlevad, et tahaksid ise õppima tulla – kaasaegne õppekeskkond on ahvatlev.

Sõiduautode ja varuosade maaletoomisega ning hulgimüügiga tegelev KIA Auto AS ja Viljandi Kutseõppekeskus sõlmisidki 31.jaanuaril koostööleppe, mille eesmärk on noorte spetsialistide koolitamisele süsteemne lähenemine, õpilaste praktiliste oskuste arendamise toetamine ja uute tehnoloogiate tutvustamine nii õppijatele kui kutseõpetajatele.

KIA Auto esindajad on tutvunud põhjalikult kooli õppekavade, olemasoleva tehnilise baasi ning autovaldkonna kutseõppe tasemega. Kuna ettevõttel on 11 edasimüüjat Eestis, 6 Lätis ning 6 Leedus, siis peetakse ülimalt oluliseks kvalifitseeritud tööjõu olemasolu teeninduskeskustes. Üheks võimalikuks viisiks sobiva tööjõu leidmisel on koostöö kutseõppeasutusega.

MOODNE KOOLITUS ON ENESESTMÕISTETAV

Koolis nähtu ja kogetu põhjal sündis otsus valida Viljandi Kutseõppekeskus koostööpartneriks, sest siin koolis saab õppida kõiki sõiduautodega seotud erialasid. Kooli uues, 2015. aastal valminud õppehoones on kaasaegsed õppetingimused ning töökojad.

Lisaks olemasolevale otsustas KIA omalt poolt toetada kooli nelja sõiduautoga, mis täiendatakse jooksvalt värskeimate Kia mudelitega.

Samuti antakse koolile üle mitmed tehnilised stendid, k.a mootorid ja käigukastid sõlmede ja komponentide õpetamiseks ning toorikkered keretööde õppeks. Kogu kooli kasutusse antav tehnika on kaasaegne ning toetab uute tehnoloogiate õpetamist.

Samuti pakutakse kooli tublidele õpilastele võimalust sooritada välispraktikat KIA Euroopa partnerite juures ning õpetajatele võimalust samas stažeerida ning osaleda tehase koolitustel väljaspool Eestit.

Kokku on lepitud ka KIA-poolsete erialaspetsialistide kaasamine õppekavade arendamisse ning külalislektoritena õppetöö rikastamisse.

Vastutasuks võimaldab Viljandi Kutseõppekeskus KIA Autol oma töötajate koolitusteks kasutada kooli ruume ja õppebaase.

Alar Õige, KIA Auto AS koolitusjuht sõnab, et idee, alustada VIKKiga koostööd, hakkas idanema juba 2015. aastal. “Investeeringud tulevad meie poolt nii vahenditena – sõidukid, mootorid, sõlmed, tehnoinfo ja diagnostikavahendid – kui ka koolitustenaa, mida teeme õpetajatele ja õpilastele.”

Ta lisab, et VIKK koostöö aluseks on maaletooja soov panustada kutseõppe kvaliteeti ja arengusse ning Eesti autoala arengusse üldisemalt. Õige tõdeb, et moodsad tehnoloogiad on selle koostöö üks lahutamatu osa:

“Elektriauto ja selle erinevad vormid (hübriid, pistikhübriid) on möödapääsmatu tegelikkus ja tulevik autonduses. Muidugi jagatakse selle tehnoloogia alast kogemust ja teadmist ka meie koostöö raames.”

VIKK – SOBIB KA TÄISKASVANUTE ÕPPEKS!

Viljandi Kutseõppekeskuses saab õppida neljas kutseõppeosakonnas kokku 48 õppekaval. Viimaste aastate sisseastumiste statistika põhjal on populaarseimad IT- ja autovaldkonna erialad, kus on konkurss kaks õpilast kohale. Viljandi Kutseõppekeskus on üks juhtivaid koole autokutseõppe õppekavade edendamisel Eestis..

Koostööleppest KIA Auto AS-iga loodab suuremat kasu saada kool, kuna õppetegevuse katmine kaasaegse tehnoloogiaga on kulukas ning tehnika kiiret arengut silmas pidades koolile kõigi uute seadmete hankimine oma eelarvest ka ebaotstarbekas.

Allikas ja droonivideo: KIA Auto AS. Pildid: Moonika Kitt

KOMMENTEERI SIIN