Esmaspäev, 15. juuli 2024
Märkamine, kaastunne ja abistamissoov on inimlikud omadused. Pealt nähtud liiklusõnnetus ei jäta meist kedagi ükskõikseks, enamus meist läheb kannatanutele appi. Mõnikord aga seame teisi aidates ohtu iseenda elu. Meie videos on näha, mida teha, kui oled liiklusõnnetuse tunnistajaks: kuidas tagada enda ja teiste turvalisus, millal helistada politseisse ning mida täpselt tähele panna?

Liiklusõnnetuse märkamise korral on iga juhi kohustus teada, kuidas käituda, et vältida edasist ohvrite lisandumist.

Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib varaline kahju.

Hädapeatamine on sõiduki seismajätmine või -jäämine, kui sõidu jätkamine on ohtlik või tehniliselt võimatu

Esmaabi osutamine kannatanule võib osutuda elupäästvaks kui kannatanu ei hinga või tal on eluohtlikud vigastused. Oluline on kasutada õigeid abistamisvõtteid. Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse läbimine on kohustuslik kõigile juhiloa taotlejatele. Hädaabinumbrilt saab vajadusel küsida nõu õigete esmaabivõtete kohta.

[dropcap]1. [/dropcap]Õnnetust märgates võta hoog maha ja otsusta, kas peatumine on vajalik. Kui kohal on politsei (lisaks kiirabi, tuletõrje), möödu aeglaselt politsei märguandeid järgides õnnetuskohast – hoolikas juht lülitab sisse ka ohutuled, et anda kaasliiklejatele ohtlikust olukorrast teel märku..

Kui politsei vajab lisaabi, võib ta liiklejaid (näiteks sind) peatada ning edastada oma soovi. Sul on kohustus reageerida politsei märguannetele ja abisoovidele.

[dropcap]2. [/dropcap]Kui õnnetuspaigal on peatunud teisi liiklejaid, aeglusta käiku, lülita sisse ohutuled ning et olla kindel, küsi, kas abi on juba kutsutud ning kas õnnetusel oli silmnägijaid (tunnistajaid). Ära jää vaatama, filmima, pildistama ega targutama. Sõida vaikselt edasi!

[dropcap]3. [/dropcap]Kui oled tunnistajaks liiklusõnnetusele või sündmuskohal ainus möödasõitja, lülita peatumist alustades sisse parem suunatuli ja veendu, et manööver on ohutu. Ruleeri auto rahulikult paremale teepeenrale ja lülita sisse ohutuled.

[dropcap]4. [/dropcap]Pane selga helkurvest, võta kaasa mobiiltelefon ja auto esmaabitarvete pakk ning vajadusel (pimedus, halb nähtavus) ohukolmnurk.

Enne autost väljumist kontrolli, et see on ohutu. Sulge autouks, et mitte häirida teisi liiklejaid. Kõnni rahulikult õnnetuskohale.

[dropcap]5. [/dropcap]Kontrolli olukorda ning helista vajadusel hädaabinumbrile 112. Kui nähtavus on halb või piiratud, aseta teele ohukolmnurk.

Helista häirekeskuse telefonile 112 juhul, kui:
liiklusõnnetuses on kannatanuid, kes vajavad meditsiinilist abi;
inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud, kuid õnnetuses osalenud juhid või juht ja kahju saaja(d) ei ole vastutuse küsimuses ühel meelel;
vigastatuid ei olnud, kuid edasist liiklejate või keskkonna ohutust ei suudeta iseseisvalt tagada;
on toimunud kokkupõrge suurulukiga: hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder, metskits.

[dropcap]6. [/dropcap]Helista hädaabinumbrile 112, kui kannatanud vajavad abi. Anna informatsioon edasi rahulikult ja võimalikult täpselt: õnnetuse toimumise koht, olukord õnnetuskohal, mitu kannatanut ja milline on hinnang nende seisundile? Kas nägid õnnetust oma silmaga ja oled valmis andma tunnistust?

Ütle Häirekeskuse dispetšerile oma nimi või – veel lihtsam – isikukood. Dikteeri nimi ja numbrid aeglaselt, selge häälega. Väldi igasugust paanitsemist, isegi kui õnnetuskohal avanev vaatepilt on hirmutav.

[dropcap]7. [/dropcap]Kui abi on kutsutud, anna kannatanu(te)le vajadusel esmaabi. See võib päästa elu! Kui sa ei ole oma oskustes kindel, palu end 112 telefonil juhendada. Hea oleks sel juhul kohe Häirekeskusse helistades ka öelda, et sa vajad esmaabi andmisel nõustamist.

[dropcap]! [/dropcap]Jälgi esmaabi andes täpselt Häirekeskuse spetsialisti juhtnööre, näiteks sisemiste vigastuste puhul võib kannatanu asendi muutmine põhjustada olukorra halvenemist. Internetist leiab materjali kannatanu seisundi hindamise ning peamiste esmaabivõtete kohta näiteks siit.

[dropcap]! [/dropcap]Sõiduõpetaja soovitus on iga paari aasta tagant värskendada oma esmaabi-alaseid teadmisi, kursusi korraldatakse üle Eesti. Olukordi, kus esmaabivõtteid võib vaja minna, on rohkem kui vaid liiklusõnnetusega seonduvalt.

[dropcap]8. [/dropcap]Ära liiguta ise õnnetuskohal ühtegi eset ega tõsta teelt autoosi. Palu, et seda ei teeks ka teised. Sõidukit või õnnetusse puutuvaid esemeid võib enne politsei kohalejõudmist liigutada ainult juhul, kui teiste sõidukite liikumine on täielikult takistatud.

[dropcap]9. [/dropcap]Enne seda, kui midagi liigutad, märgi sõiduki ja esemete asend ja jäljed. Siin on üks oluline detail: isegi kui sa pildistad või filmid olukorda politseile üleandmise tarbeks, peavad sõiduki ja esemete teisaldamise ning jälgede märkimise juures olema tunnistajad. Kui olukord on vältimatu, palu peatunud kaasliiklejad tunnistajateks.

[dropcap]! [/dropcap]Pea meeles, et ei sina ega ükski teine tunnistaja ei tohi õnnetuskohalt lahkuda ilma päästeameti töötaja loata, sest iga õnnetuse pealtnägija on olulise tähtsusega tunnistaja.

[dropcap]! [/dropcap]Sul on kohustus politsei nõudmisel üle anda oma auto pardakaamera salvestus (kui kasutad salvestajat), pildid ja videod, mis kinnitavad toimunut. Sul puudub igasugune õigus levitada õnnetuskohal filmitud või pildistatud materjale, sest need võivad sisaldada tundlikke isikuandmeid.

[dropcap]10. [/dropcap]Jää igas olukorras rahulikuks ja ole samal ajal aktiivne ning avatud osutama igakülgset abi, mis on sulle jõukohane. Jälgi turvalisuse reegleid. Sellises olukorras ei ole hoolivust, tähelepanu enda ja kaasliiklejate suhtes ning ennetavaid turvavõtteid kunagi liiga palju.

“Roolis vastutan mina” on tehnikaportaali Accelerista ja autokooli Juhiluba õpetajate koostöös sündinud videoprojekt. Ettevõtmist toetasid Maanteeamet, Info-AutoForte ning mitmed vabatahtlikud. Kaheksas lühiklipis on näha tüüpolukorrad, kus autojuhid kipuvad oma oskusi ülehindama ning lihtsad lahendused vigade vältimiseks. Meie kõigi soov on, et igaüks, kes rooli istub, mõistab, kui suur on autojuhi vastutus inimelude säästmisel.

Loe lisaks Eesti Politsei juhendist, mida teha, kui õnnetus on juhtunud

Allikas: Eesti Politsei, Liiklusseadus, Autokool Juhiluba. Pilt: Pixabay

2 kommentaari

  1. blank

    Tere, pööraks tähelepanu ühele apsakale: 5-ndas punktis on ilusasti kirjas, et helista Häirekeskuse numbrile 112 juhul, kui…
    …ja 7-ndas punktis on 112 Päästeameti numbriks…kas annaks selle korda sättida? 112-le helistades räägite siiski Häirekeskuse spetsialistidega. Aitäh ette 🙂

KOMMENTEERI SIIN