Teisipäev, 23. aprill 2024
TalTech proovib Tallinna Sadama ja Linnahalli aladel MaaS XT andmevahetusplatvormi ja seal võib sõitmas näha isejuhtivat bussi. Märtsis tegeletakse andmete kogumisega, aprillis saavad soovijad nii Tallinnas kui ka Jüris bussidega ka kaasa sõita.

Märtsis alustas TalTech Tallinna Sadamas erinevaid liikuvusteenuseid ühendava andmevahetusplatvormi MaaS XT katsetusi.

Vajalike andmete kogumiseks ning MaaS XT põhjalikuks testimiseks pandi sadama terminalide vahel liikuma isejuhtiv minibuss. Buss liikleb sadama territooriumil järgneval kahel kuul.

MaaS XT võiks oluliselt lihtsustada reisimist: piisab, kui sisestada reisi algus- ja lõpp-punkt ning kellaajad, ja edasine usaldada masinale, mis sobitab sõiduplaanid teenusepakkujate ja eri transpordiviisidega.

FinEst Targa Linna Tippkeskuse ja TalTechi autonoomsete sõidukite uurimisgrupi koostöös välja töötatud uus andmevahetusplatvorm võiks tulevikus pakkuda lahenduse ebaratsionaalsele ühistranspordile, mis tihtipeale ei jäta väiksemate kohtade elanikele muud valikut kui soetada isiklik sõiduvahend ja mitte sõltuda ametnike ja riigi rahakoti suvast.

MaaS XT võiks aidata kohalikel omavalitsustel muuta transpordi nõudepõhiseks, samuti võiks sellest olla abi kooli- ja lasteaialaste, haiglatranspordi jne korraldamisel. Tehisintellekti targal toel korraldatud liikumisgraafik hoiab ära ka sõidukite jõude seismised ning kokkuvõttes vähendab oluliselt nii KOV-ide halduskoormust kui ka transpordi keskkonnajalajälge.

Linnades aitaks nutikas andmete ristkasutus tõmmata autostumisele pidurit: kui sa tead, et sul on vajadusel sõiduk, mis viib sind soovitud sihtkohta, ukse ees, jätad sa suure tõenäosusega isikliku auto ostmata. Isiklik auto linnas on oksüümoron iseenesest: miks elada kohas, kus kõik on käe-jala juures ja omada autot, millega läbida vaid mõttetult lühikesi vahemaid!?

Tallinlastel on vastus kohe varrukast pudistada: siinne ühistranspordivõrk on aeglane ja ühendab kohti, mida kellelgi pole enam vaja – nõukogudeaegne kodust tehasesse tee on ammu rohtunud. MaaS XT aitaks ilmselt lahendada selliseid kitsaskohti, mille peale poleks osanud mõeldagi.

MaaS XT põhineb e-riigi ja X-tee kontseptsioonil, platvormil, millega on lihtne liidestuda nii riigi erinevatel IT-lahendustel (SKAIS, Rahvastikuregister, jne) kui ka erasektori teenusepakkujatel.

Peamine fookus on nõudepõhisel teenusel ning multimodaalsel liikumisviisil, aga ka isejuhtivate minibusside kui nn viimase miili olulise lüli sidumisel tavabusside võrguga.

MaaS XT lahenduse linnakeskkonnas läbimängimine on jagatud kaheks etapiks: märtsis kogutakse Linnahalli ja Tallinna Sadama territooriumil andmeid, tegeletakse süsteemi seadistamisega ja bussikeste teenindusala kaardistamisega.

Aprilli algusest liitub projektiga Rae vald, kus hakatakse katsetama nn viimase miili transpordilahendusi. Kaks isejuhtivat bussi ühendatakse MaaS XT kaudu ka pealinna ühistranspordi liinivõrku.

Samal ajal katsetatakse ka reisiplaneerijat koos MaaS kasutajaliidesega nõudluspõhisele transpordile. Selles etapis on linna- ja vallakodanikel võimalus isejuhtivate bussidega kaasa sõita.

Pilootprojekti tehakse rakendusteadusliku eksperimendina. Seda rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi projekt “FinEst Targa Linna Tippkeskus”.

KOMMENTEERI SIIN