Reede, 22. september 2023
2020 aasta Tokyo olümpia- ja paramängudel toimub lõviosa alasisestest ja mängudega Toyota uudsete liikurite, busside ja autodega. Toyota esitleb järjepanu eri valdkondade sõidukeid, millest 90% liiguvad elektri jõul. Tokyo olümpia läheb ajalukku kui kõige heitmevabam suurvõistlus tööstusrevolutsiooni-järgsel ajal.

Eelseisvaid 2020. aasta Tokyo olümpia- ja paraolümpiamänge on juba nimetatud revolutsiooniliseks: esimest korda maailma ajaloos pannakse valdav osa sportlastest ja korraldajatest ning ka külastajad liikuma uudsetel, enamasti elektrilistel liikumisvahenditel, olgu nendeks siis elektriautod või näiteks ka ratastooliliikurid.

Ligi 90% Toyota sõidukitest on neil olümpiamängudel elektrifitseeritud. Eesmärk on saavutada olümpia- ja paraolümpiamängudel kasutatavate ametlike sõidukite puhul väikseim sihtheitkogus ning koormata vähem keskkonda.

3700 erinevat liikurit

Jaapani suurim autotootja Toyota on parasjagu ametis mitmesuguste erisõidukite väljatöötamisega, mis 2020 debüteerivad. Nende hulgas on nii suurürituste jaoks välja töötatud erilahendusi kui ka juba tuttavamaid BEV, HEV ja FCEV sõidukeid. Ühtekokku valmib olümpiamängudeks 3700 erinevat liikurit ja sõidukit.

Elektriautode alla käivad nii hübriidelektriautod (HEV), kütuseelemendiga elektriautod (FCEV) kui ka PHEV ja PHV (pistik- ja iselaadivad hübriidid) ning BEV (täiselektrilised) sõiduautod. Mirai ja Prius on kohal.

Täiselektrilised on ka APM (Accessible People Mover) ning e-Palette ja Toyota Concept-i, mille ülesandeks on liigutada suuremat hulka inimesi punktist punkti.

Pakutavate elektriautode hulka kuulub umbes 500 Toyota FCEV-d ja 850 BEV-d. See on teadaolevalt suurim olümpiamängude sõidukipark ajaloos.

Ajaloo heitmevabamad mängud

Esialgsetest arvutustest nähtub, et 2020. aasta Tokyo olümpiamängude ajal kasutusele võetavate praegugi müügil olevate sõidukite CO2 heitkogus on keskmiselt alla 80 g/km*1.

See kogus on umbes poole võrra väiksem tavakogusest võrreldes sama suure enamasti tavalistest bensiini- või diiselmudelitest koosneva sõidukipargiga.

Mängude ajal võib heitmekogus veelgi väheneda, kui sõiduautosid kombineeritakse muude Toyota täiustatud liikumisvahenditega ja/või elektriautodega, kaasa arvatud sõidukite eriversioonide ja mängudel kasutamiseks mõeldud sõidukitega.

Lisaks ülaltoodud sõidukipargile paneb Toyota olümpiamängudega seotult liikuma ka vesinikbussi Sora, rea abisõidukeid, mis on varustatud kaldtee ja tõstukiga ratastooliga liikujate jaoks ning veel terve rea uudsete kütuseallikatega abisõidukeid.

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.