Teisipäev, 21. mai 2024
Alates 14. juunist algab üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.

„Kuna kevad on olnud väga kuiv ning sel nädalal saabub ka selle suve esimene kuumalaine, on loodus muutunud äärmiselt tuleohtlikuks. Selleks, et ulatuslikke maastikupõlenguid vältida, kehtestataksegi tuleohtlik aeg, mis seab looduses toimetamisele mõningaid piiranguid,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.

„Tuleohtlikul ajal on keelatud vabas looduses lõket teha, grillida ja suitsetada, sest ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine ja lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel,“ rääkis Taavet.

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Keskonnaagentuuri ilmateenistuse tuleohukaarti. Ilmaolusid analüüsitakse igapäevaselt ning inimestele püütakse seada võimalikult vähe piiranguid. Kohe, kui ilmaolud paranevad ja tuleoht väheneb, leevenevad ka piirangud.

Tänavused kevadkuud ja ka esimene suvekuu on olnud väga kuivad ning loodus on väga kergesti süttiv. Lähipäevadeks prognoosib ilmateenistus 30 kraadi piirimaile ulatuvat temperatuuri ning tuleoht suureneb veelgi.

Aasta algusest praeguseni on päästjad reageerinud 601 tulekahjule metsas ja maastikul. Ainuüksi juunikuus on selliseid põlenguid olnud 65. Möödunud nädalavahetusel käisid päästjad mitmel korral kustutamas ka põlema süttinud rabasid ja turbavälju.

Oma isiklikus koduaias tohib jätkuvalt lõket teha ja grillida, kuid ohutus peab olema tagatud ning esmased tulekustutusvahendid olgu käepärast. Võimalusel aga tasub sealgi tule tegemist vältida.

Isiklikul krundil võib tuulevaikse ilmaga põletada ainult oksi ja töötlemata puitu, mis on asetatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasele. Lõkkesuits ei tohi häirida teisi inimesi ega liiklust.

Tule tegemiseks sobib välja ehitatud grillikoht või tulepada. Kindlasti tuleb lõkke kõrvale varuda ämber vett ja pärast tule tegemist põlemisjäägid hoolikalt kustutada kas veega ülevalamise, mulla või liivaga katmise teel.

Tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 meetri kaugusel metsast.

Väljaspool ehitist tule tegemisel peaks tuule kiirus kuni 1,5 m/sek. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega.

Allikas: Päästeamet Kaanepilt: Ylle Tampere

KOMMENTEERI SIIN