Uuringufirma Kantar Emor korraldas AMTELi liikmete hulgas küsitluse kindlustusseltside kohta. Valikus oli kümme suuremat autovaldkonna kindlustusega tegelevat ettevõtet, mis uuringu tulemusena paigutusid pingeritta. Parim selts on Swedbank P&C Insurance AS.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tellimusel teostas teabe- ja konsultatsioonifirma Kantar Emor AMTELi liikmete hulgas uuringu autokindlustusega tegelevatest kindlustusseltsidest.

Hindamiseks esitati avariiremondiga tegelevatele AMTELi liikmetele 10 suuremat autovaldkonnas tegutsevat kindlustusseltsi ning igaühe kohta tuli viiepallisüsteemis vastata 17 küsimusele.

Uuringu tulemusena tekkis kindlustusseltside kvaliteedipõhine pingerida ning iga seltsi kohta põhjalik materjal, kus on välja toodud nii tugevused, kui ka nõrkused.

Igal seltsil on võimalus kogutud materjal AMTEList saada, teha sellest järeldused ning oma teenuste kvaliteeti parandada.

AMTELi liikmete poolt parima hinnangu saanud kindlustusseltside puhul hinnati kõrgeimate hinnetega arvete õigeaegset tasumist, tehniliselt põhjendatud lisakalkulatsioonide aktsepteerimist ning garantiikirjade täpsust vahetatud varuosade osas.

Uuringus osalenud AMTELi liikmetele valmistab jätkuvalt muret edetabelis enamasti alla keskmise kehvi kohti saavutanud kindlustusseltside poolt vananenud sisustusega ja suhtumisega töökodade kasutamine.

Need on autoremondi töökojad, mis pole näinud vajadust investeerida kaasaegsete autode kvaliteetse remondi seadmetesse ning kes turuhinnast odavamate pakkumistega hoiavad osalt kõrvale tööjõumaksude tasumisest.

Selliste töökodade kasutamine toob kaasa üleüldise rahulolematuse: kannatavad autoomanikud, kelle sõidukile tehtud taastusremont ei ole kvaliteetne.

Kolm parimat kindlustusseltsi saavad tiitli

AMTELi liikmed andsid kõige enam kõrgeid hindeid ning hindasid Eesti parimaks autovaldkonnas tegutsevaks kindlustusseltsiks Swedbank P&C Insurance AS. Ettevõte saab “AMTELi parim kindlustuspartner 2019” tiitli ja auhinna koos aunimetuse ja märgise kasutusõigusega.

Esikolmikusse tulid veel ka ERGO Insurance SE ja PZU (Lietuvos Draudimas Eesti filiaal), mis saavad „AMTELi tunnustatud kindlustuspartner 2019“ tiitli koos selle kasutamisõigusega.

Kümme hinnatud seltsi jagunesid kolme gruppi – eespool nimetatud esikolmik selgelt parem keskmistest ning need omakorda tuntava vahega viimaseks jäänute grupi ees.

AMTEL avalikustabki vaid tänavuse uuringu esikolmiku, andes kehvemaid tulemusi näidanutele võimaluse oma nõrkade külgedega tegeleda.

AMTEL viib autovaldkonnas tegutsevate kindlustusseltside kvaliteedi hindamist edaspidi läbi regulaarselt kord aastas.

Loe siit, millal kutsuda kasko puhul autoabi

Allikas: AMTEL

Jaga

1 kommentaar

  1. PZU on jätkuvalt kõige suurem pettur selles seltskonnas. Probleemiks on nende kindlustustingimustes leiduv säte, mis välistab igasuguse kindlustushüvitise, kui mootorisse on sattunud vesi. Selline, jäik ja mõttetu selts peaks olema meie kindlustusturult kadunud, paraku võidab see, kes tegeliku kindlustunde asemel pakub sulle piltlikult öeldes sooja kakaod ja roosasid käpikuid…

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.