Neljapäev, 18. aprill 2024
Suvekuudel sagenevad liiklusintsidendid nelja- ja kaherattaliste vahel. Kui on juhtunud õnnetus, on hea teada, kes kannab kahjud juhul, kui liiklusõnnetuse põhjustab jalgrattur. Kindlustusest ei pruugi iga kord abi ollagi.

Kui õnnetuse põhjustaja on sõiduki juht, siis üldjuhul teatakse, et autole tekkinud kahjud aitab katta kaskokindlustus või tuleb need kõrvaldada enda vahenditega. Küsimused tekivad aga siis, kui õnnetuse põhjustaja on jalgrattur.

ALATI POLE AUTOJUHT SÜÜDI

Tänavune liiklusstatistika on must ka selles osas, mis puudutab jalgratturi osalusel juhtunud õnnetusi: mais ja juunis on selgelt näha selliste juhtumite kasvutendentsi.

Kuigi levinud arvamus on, et autojuht vastutab, sest tema asi on märgata liikluses nõrgemaid ja ennetavalt reageerida, siis statistika näitab, et suurel osal juhtumitest on süüdi hoopiski rattur: eksklik liiklusseaduse tõlgendamine võib saada saatuslikuks nii ülekäiguradadel kui sõiduteel.

Liiklusseaduse § 32 sõnastuse järgi ei tohi jalgrattur sõita kõnniteel, välja arvatud alla 13-aastane rattur, tema kuni kaks saatjat, väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur ja rattur juhul kui sõiduteel sõitmine tee seisukorra tõttu on oluliselt raskendatud.

Just see “oluliselt raskendatud” klausel jätab tõlgendamisruumi ja võib tekitada segadust. Ka on levinud arvamus, et jalgratturil on jalakäijate ülekäigurajal eesõigus. Ongi, aga seda vaid juhul kui rattur lükkab oma liikurit jalakäija kiirusel käekõrval.

Kui aga õnnetus juhtunud, pole tagantjärele tarkusest abi. ERGO kahjukäsitluse klienditeeninduse osakonna juht Taavi Kööts jagabki selgitusi, millisel juhul on abi kindlustusest ja millisel mitte.

“Jalgratturi süül sõidukile tekitatud kahjusid saab sisse nõuda jalgratturilt, kaskokindlustuse olemasolul saab pöörduda ka kindlustusseltsi poole ning omavastutuse osa kahju põhjustajalt tagasi nõuda.”

Teisiti on asi aga juhul kui autole on sõlmitud vaid kohustuslik liikluskindlustus: siis tuleb osapooltel kahjude korvamise osas ise kokku leppida ja hüvitist saab nõuda vaid jalgratturilt. Liikluskindlustus kahjustatud sõiduki kahjusid ei korva.

KUIDAS TOIMIDA KUI JALGRATTUR ON SÜÜDI?

1. Kahjuhüvitise sissenõudmiseks on oluline iga juhtum sündmuskohal korralikult fikseerida.
2. Kui kokkulepet sõlmida ei õnnestu, siis tuleks juhtunust teavitada ka politseid.
3. Päästeametit ja politseid tuleb kindlasti teavitada juhul, kui jalgrattur või autojuht on saanud kokkupõrke tulemusel tervisekahjustusi.

VASTUTUSKINDLUSTUS ON KASUKS

Jalgratturi põhjustatud kahjud korvab kindlustusselts juhul, kui ratturil on sõlmitud eraisiku vastutuskindlustus. 

Kuigi jalgrattale liikluskindlustust sõlmida ei saa, pakuvad erinevad seltsidsageli kodukindlustuse juurde laiendatud vastutuskindlustust. See katab enamasti ka kolmandale isikule õigusvastaselt tekitatud kahjud ning kindlustuskaitse laieneb üldjuhul ka pereliikmetele.

Nii on kaitstud ka lapsed, kes sageli ettevaatamatusest autodele teede ristumiskohtades ette sõidavad. Esmapilgul sõidukile sellises olukorras tekitatud tühisena näivad kahjustused võivad taastamisel päris kulukaks osutuda.

Allikas: Ergo kindlustus, PPA. Kaanepilt: Ylle Rajasaar

KOMMENTEERI SIIN