Esmaspäev, 27. mai 2024
Liiklejatena loodame kõik, et meiega ei juhtu. Paraku näitab statistika, et õnnetused liikluses on igapäevased. Kui on juhtunud, tuleb säilitada rahu ning tegutseda kiirelt ja kindlalt. Anname nõu, kuidas käituda kui on juhtunud liiklusõnnetus. Kõige tähtsam: õigel ajal õigesti antud abi võib päästa elu.

2017. aastal sai liiklusõnnetustes vigastada 1429 inimest ja hukkus 41. Kokku registreeriti 1175 juhtumit. Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib varaline kahju.

Vaata Maanteeameti statistikat lähemalt siit

KINDLUSTUS: ÕNNETUSE OSALISED EI OSKA KÄITUDA

Kindlustusjuhtumite statistikast selgub, et levinumateks autokahjude põhjustajateks on oskustele ning teeoludele mitte vastava sõidukiiruse tõttu teelt välja sõitmised, kokkupõrked teiste autodega ning tagant otsasõidud kaootilises linnaliikluses.

Selgub ka, et õnnetuse iseloomust olenemata hakkavad juhid tihti mõtlematult tegutsema. Kui tegu on lihtsama “kõksuga”, siis saadakse ehk omavahel kokkuleppele, aga unustatakse asjaolud kirja panna.

Veel enne õnnetuse asjaolude selgitamist liigutatakse autod teelt ära, et mitte takistada teisi liiklejaid. Tegelikult tuleks aga olukord kiirelt fikseerida: igaühel on taskus nutiseade.

Vaidluse korral unustatakse politseisse helistada ja kiiremale positiivsele lahendusele kaasa aitamiseks ka olukorda pildistada,“ loetles kahjukäsitleja vigu, mida õnnetuses osalejad tihti teevad.

KUI ON JUHTUNUD LIIKLUSÕNNETUS, TEGUTSE NII

1. Peatu võimalikult kiiresti, põhjustamata sellega lisaohtu, ja lülita sisse ohutuled koos ääretuledega; ohutulede puudumisel või kui sõiduk asub kohas, kus nähtavus on halb või piiratud, tuleb teele panna ohukolmnurk;

2. Kui kannatanu(d) vajavad abi, siis teata 112. Peale abi kutsumist anna vigastatutele esmaabi. Kui sa ei ole esmaabi andmist õppinud, siis on soovitatav ka esmaabi vajadus päästeametiga kooskõlastada

Teata häirekeskuse telefonil 112 kui:

liiklusõnnetuses on kannatanuid, kes vajavad meditsiinilist abi;
inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud, kuid õnnetuses osalenud juhid või juht ja kahju saaja(d) ei ole vastutuse küsimuses ühel meelel;
vigastatuid ei olnud, kuid edasist liiklejate või keskkonna ohutust ei suudeta iseseisvalt tagada;
on toimunud kokkupõrge suurulukiga.

3. Tee kõik, et liiklus sündmuskohal oleks ohutu ja õnnetuse tagajärjed ei muutuks raskemaks;
sõidukit või õnnetusse puutuvaid esemeid tohib enne politsei kohalejõudmist liigutada vaid siis, kui teiste sõidukite liiklus on võimatu ja eelnevalt on tunnistajate juuresolekul ära märgitud sõiduki ja esemete asend ning jäljed;

4. Kirjuta üles pealtnägijate nimed ja aadressid;

5. Esita liiklusõnnetuses osalenu nõudel soovitud dokumendid;

6. Liiklusõnnetuses osalenud juhid ei tohi tarvitada alkoholi, narkootikume või psühhotroopset ainet kuni asjaolude selgitamiseni sündmuskohal;

7. Liiklusõnnetuse vormistamisel ja asjaolude selgitamisel ole viisakas ja püüa jääda rahulikuks.

Juhendmaterjal: Politsei-ja piirivalveamet

Tänapäeva üha intensiivsemas liikluses on avariid kujunenud igapäevaseks nähtuseks. Paraku aga saavad õnnetuse korral hirm ja teadmatus jagu ka kõige kogenumast juhist ning olukorra korrektne lahendamine ei pruugi siis kohe meenudagi.

TÄHELEPANU DETAILIDEL

[dropcap]! [/dropcap]Kui ilmneb, et inimene on siiski viga saanud, kutsuge abi hädaabi numbril 112. Kirjeldage võimalikult täpselt olukorda, vajadusel paluge end juhendada esmaabi osas. Andke kannatanutele ainult oma oskuste piires.

[dropcap]! [/dropcap]Isegi, kui avariisse sattunud auto takistab liiklust, ei tohiks osalenud masinaid liigutada enne, kui nn LÕ vorm täidetud, pildid tehtud, andmed vahetatud ja vajadusel politseisse helistatud.

[dropcap]! [/dropcap]Autot liigutades võtab õnnetuse osapool riski, kus liiklusõnnetuse tegelikke asjaolusid ei ole võimalik hiljem enam tuvastada ning seetõttu jääb kindlustuse poolt kahju hüvitamata või hüvitatakse ainult osaliselt.

KUIDAS TÄITA LÕ BLANKETTI

Kui toimunud on kahe sõiduki kokkupõrge, pange blanketile „Teade liiklusõnnetusest” kirja osapooled ja õnnetuse asjaolud ning allkirjastage.

Püüdke kindlasti täita kõik lahtrid ja veenduge, et kahju põhjustanud isik kinnitab oma allkirjaga enda vastutust kahju tekitamise eest.

Kui LÕ vormi käepärast pole, täitke vabas vormis teade ja veenduge, et see sisaldaks õnnetuse kohta ja kuupäeva, osalenud sõidukite (registreerimismärk, mark ja mudel), juhtide, sõidukite omanike (isikukood, nimed, aadressid, kontaktteave) ja kindlustusandja andmeid.

Lisage kindlasti ka liiklusõnnetuse toimumise skeem, juhtumi seletus ja õnnetuse põhjustaja allkiri, millega viimane kinnitab oma süüd.

Lisaks on väga kasulik olukorra fikseerimise viis teha pilte, mida tänapäeval on kõige lihtsam teha mobiilitelefoniga. Kui peaks vaja olema pealtnägijate tunnistusi, siis kirjutage üles ka nende nimed ja aadressid.

KUIDAS KÄITUDA VAIDLUSE KORRAL

Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on tekkinud ainult varaline kahju ja õnnetuses osalenud juhid või juht ning varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, ei ole vaja õnnetusest politseile teatada.

Osalised täidavad kohapeal nõuetekohase blanketi või vormistavad oma arvamuse paberil, kuhu kõik vajalikud andmed ära mahuvad.

Kui liiklusõnnetuses osalenud isikud on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses eriarvamusel, kui kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal või varaline kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest teavitada politseid ning tegutseda vastavalt politsei korraldusele.

Allikas: MNT, PPA, Seesam kindlustus. Kaanepilt: Ylle Rajasaar

KOMMENTEERI SIIN