Reede, 12. aprill 2024
Juuli algusest on suvalisele droonilennutamisele riigi poolt päitsed pähe pandud: seade tuleb ära registreerida ning selle juhil peavad olema kaugpiloodi põhioskused.

Euroopa Komisjoni uue rakendusmääruse põhjal peavad 1. juulist kõik droonilennutajad omandama kaugpiloodi algpädevuse ning registreerima oma drooni Transpordiameti infosüsteemis.

“Muutus nii palju, et kui varem ei olnud kontrollimata õhuruumis drooni lennutamiseks vaja Transpordiameti luba, siis Euroopa Komisjoni uue rakendusmäärusega viime sisse selle, et kontrollimata õhuruumis on käitajal vaja end Transpordiameti lennuohutuse süsteemis ka registreerida ning omandada algpädevus,” selgitas TA lennutegevuse osakonna vaneminspektor Mait Rõõmus.

Lennuohutuse järelevalve infosüsteemis on nüüdsest võimalus käitaja ja drooni registreerimiseks ning ka A1/A3 algpädevuse eksami sooritamiseks.

Eksami õppematerjalid on samuti Transpordiameti kodulehel saadaval. Vajalik on teooriaeksam – sellega ka asi piirdub, nn lennueksamit ehk praktiliste oskuste kontrolli teha ei ole vaja. Algpädevus kehtib viis aastat ja selle “peale” saab teha kõik ülejäänud droonilennutamise oskuste õpped ja eksamid.

Veel üks oluline muudatus: varasem kõrguspiir 150 meetrit tuuakse vastavalt komisjoni määrusele madalamale: 120 meetrile. Seega on ühekordset luba vaja Transpordiametilt taotleda juhul kui drooni lennutatakse kõrgemal kui 120 meetrit.

Droonid jagatakse kolme kategooriasse

Muudatused, mida siin põgusalt kirjeldatud tulenevad Euroopa Liidu määrusest, mis hakkab Eestis täies mahus kehtima 1. jaanuarist 2022.

„Tulevikus hakkame me nõudma kõigis kategooriates erinevaid pädevusi vastavalt riskile ning raskusastmetele. Praegu on vaja omandada lihtsalt algpädevus kontrollimata õhuruumis drooni lennutamiseks,” lausus TAst Mait Rõõmus.

Uue korra järgi jagunevad mehitamata õhusõidukid riskitaseme põhjal kolme kategooriasse: avatud; eri- ning sertifitseeritud kategooria.

Avatud kategooria on kõige madalama, sertifitseeritud kategooria kõrgeima riskitasemega. A1/A3 algpädevuse eksami sooritanul on lubatud lennutada avatud kategooria mehitamata õhusõidukeid.

Käitajaks ei pea registreerima ennast juhul, kui lennutatakse vähem kui 250g kaaluvat drooni, millel kaamerat ega muud andurit ei ole ja mis pole võimeline koguma isikuandmeid.

Käitajaks registreerimise kohustus ei laiene ka vähem kui 250 g kaaluvale droon-mänguasjale, isegi kui sellel on kaamera.

[dropcap]! [/dropcap]Kontrollitud õhuruumis, lennuinfotsoonides ning kõrgemal kui 120 meetrit maapinnast on endiselt vajalik Transpordiameti ühekordne luba.

[dropcap]! [/dropcap]Transpordiameti ühekordse loa taotlemine ning mehitamata õhusõiduki kooskõlastamise protseduur vastavalt ühekordse loa tingimustele jääb samaks.

1. juulil kehtima hakanud uued reeglid on karmimad nii drooni eest vastutava isiku kui selle lennutaja jaoks, kuid nende reeglite eesmärk on kaasa aidata droonide kasutuse kiirele arengule ja säilitada drooniliikluse tihenedes ohutus.

Vaata droonide kohta rohkem TA lehelt

KOMMENTEERI SIIN