Kolmapäev, 22. mai 2024
Üks järjekordne pealtnäha lihtne liiklusülesanne on liiklejad ja eksperdid pead kratsima ajanud: mis kiirusega roheline auto sõita võib? Tegime alljärgnevalt valiku tavaliiklejate vastustest ning palusime õige vastuse sõiduinstruktor Indrek Madaralt ja Maanteeameti liiklusohutuse osakonna eksperdil Villu Vanelt.

Lihtne ülesanne pärineb liiklustestist, mis on avalikuks lahendamiseks populaarses kooliõpilastele mõeldud rakenduses TaskuTark. Ülesandele on selge graafika joonistanud Artur Tuur. Küsimus on lihtne: “Millise suurima sõidukiirusega tohib sõita rohelise sõiduauto juht?” Ja variandid: 30/50/70 km/h.

FACEBOOKIS LÄHEVAD ARVAMUSED LAHKU

Kui ka ülesande püstitajatele tundub, et tegu on imelihtsalt lahendatava mõistatusega, läheb Facebookis pildi all lahti tõsine arutelu ning üksteisest üle arvamine.

Anneli Loodus: “Kui ma kuhugi olen pööranud, siis ei saa mulle eelmisel teel olnud liiklusmärk kehtida. Ei ole ju nii, et kui ma sealtpoolt keerasin, siis kehtib mulle 30 piirang, aga kui kõrvalteelt tulin, siis samal teel 50 piirang.”

Tanel Trööp vastab:” 30-ga, sest asulas lõpetab kiiruspiirangu ristuv tee millel on peateega ristudes “anna teed” märk. Kuna seal seda märki ei ole, siis jääb 30 kehtima.”

Margus Vain küsib Tanelilt kohe vastu: ” Kas “Peatee” ja “Anna teed” ei peaks mitte paarikaupa käima?

Raul Bogomolov vastab: “Sõltub, kas tegu on asulaga või mitte. Asulas kehtib märk kuni ristmikuni ja kõik. Väljapool asulat aga kuni järgmise piiranguni või piirangu lõpu märgini. Selle pildi järgi ühest vastust ei olegi.”

Ilona Toots, kes on üsna värske juhiloa omanik, selgitab asja nii: “Kuna buss liigub peateel ja hakkas kehtima märk 30, siis kuni järgmise ristuva teeni peab ta (asulas) liikuma sama kiirusega.”

Raimo Oinus ei ole Ilonaga aga päris nõus ning täpsustab: “Buss tegi parempöörde peateele, kus ei paista ainsatki kiirust piiravat märki.” Ilona vaidleb vastu: “Aga ei, ma ei arva nii. See ju sama ristmik, mitte uus ristuv tee!”

Raul Vibo sekkub ja lisab omalt poolt: “Ma saan aru, et nende valgete sabadega bussi järel tahetakse öelda, et sooritas vasakpöörde.” Ilona: “Ja sellest järeldub…?” Raul:”Et liigub peateel.”

Külliki Kirtsi võtab selle vaidluse konkreetselt kokku: “Ristmik lõpetab kehtiva märgi, ehk siis asulas edasi peale ristmikku 50 km/h.”

OOTAMATU PÖÖRE: MIKS SININE AUTO EI NÄITA SUUNDA?

Ilmselgelt on kired taas lõkkele löönud ning lihtsat ülesannet lahendades hakkavad vastajad ka veidi üle mõtlema. Roland Kivitare annab ülesandele sootuks uue suuna ja küsib: “Roheline buss võib liikuda 50 km/h kui on asulas, aga miks sinisel autol ei põle suunamärguanne?”

Rasmus Keskküla arvab: “See sõidab nii aeglaselt, et manöövrini on veel üle 3 sekundi. Kusjuures antud juhul peaks vist olenemata manöövri suunast ikka suunda näitama. Mõistlik oleks vist…”

Roland lisab: “Minu arvates ka. Olenemata sellest, kas kõrvalteel oleks ootamas mõni auto või mitte. Aga sa pead ka siis kooli minema, sest uuest liiklusseadusest ei suutnud kiiruga leida lõiget, mis selle pöörava peatee suunatule märguande reguleerimise selgitaks.”

Rasmus Keskküla: “Ajuvaba ju. Kui ma ootaksin seal teeotsas, ja mingi tropp sinna keeraks ilma suunda näitamata ja sellega rööviks minu ainsa võimaluse teele välja keerata, oleksin päris pahane. Peaks ka vist Ls’i üle pika aja studeerima.”

Tõenäoliselt võttiski Keskküla seaduse ette ja kirjutab lõime lõpus: “Mehed, vaadake pilti uuesti. Ikka peab suunda näitama. See ei ole lihtsalt otse sõitmine vaid kurvis parempööre kõrvalteele. See peateemärk on seal lihtsalt selguse huvides. Tegemist on igal juhul manöövriga nagu ka kaevukaanest ümberpõikamine tegelikult.”

§ 39. Juhi märguanded
(1) Juht peab andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatamise alustamist. Suunatulemärguanne peab jätkuma manöövri ajal ja tuleb lõpetada kohe pärast manöövrit.

VILLU VANE: ASI ON KEERULINE

Maanteeameti liiklusosakonna ekspert Villu Vane on seisukohal, et antud ülesande puhul peab lahendaja kasutama tervet mõistust ja hindama liiklusolukorda põhjalikult. Ta võtab vastamiseks aega paar päeva.

„Tegelikult ei ole see lihtne küsimus, asi võib olla keerulisem, kui esmapilgul tundub. Liiga vähe on infot, et anda ühest vastust.

Kui antud liikluskorraldus asub asulas, siis:

Kiiruse piirangu mõjupiirkonna asulas lõpetab ristmik (või asula lõpumärk, piirangu lõpumärk või märgi juurde pandud tahvlil näidatud kaugus), seega oleks asulas rohelisel lubatud 50 km/h.

Asja võib keerulisemaks ajada – kui ei ole tegemist ristmikuga, siis kehtib rohelisele 30 km/h, sest ristmikuks ei loeta parkla, õueala, puhkekoha ega teega külgneva ala teega piirnemise kohta, samuti parkla, õueala, puhkekoha ega teega külgneva ala juurdesõiduteed, üherajalise tee ning põllu- või metsatee teega lõikumise kohta ja selliste teede omavahelisi lõikumisi.

Kui antud liikluskorraldus asub väljaspool asulat siis:

Väljaspool asulat kehtib piirang kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud tahvlil näidatud kauguseni.

Pildil on enne ristmikku märk 211 „Peatee“ koos tahvliga 834 „Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund”.

Märgikombinatsioon näitab peatee suunda ristmikul ja kuna keelumärgid mõjuvad ainult sellel teel, kuhu need on pandud (kui tahvlitega 831 kuni 833 „Mõjusuund” ei ole näidatud teisiti), siis on väljaspool asulat rohelise sõiduki suurimaks lubatud sõidukiiruseks 30 km/h“.

INDREK MADAR VÕTAB ÜLESANDE ALGOSAKESTEKS

Samal ajal kui Facebookis käib kõva arutelu, mis on ülesande õige lahendus, läheme meie tagasi autokooli. Indrek Madar, autokooli Autosõit üks rajajaid, liiklussaate “Punane Sekund” ekspert, vastab pikalt ja põhjalikult, jätmata rooli istujale hiljem võimalust analoogsetes olukordades eksida.

“Pildil oleva liiklusolukorra puhul ei ole üheselt arusaadav, kas tegemist asula või asulavälise ristmikuga. Seega toon reeglid mõlemale olukorrale.

Alustan sellest, et Liiklusmärk “Suurim kiirus” keelab sõita suurema kiirusega, kui märgil näidatud.

Juhul, kui märk piirab sõidukiiruse 30 km/h või alla selle osutab ta ka ohtlikule teelõigule. Sellisel teelõigul võivad puududa teekattemärgised ja hoiatusmärgid.

Nüüd “Suurim kiirus” märgi mõjupiirkonnast:

– Asulas kehtib märgil näidatud suurim kiirus kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud tahvliga teatatud kauguseni;

– Väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud tahvliga teatatud kauguseni.

Vastus:

Asulas võib roheline buss liikuda kiirusega 50 km/h, sest ta on lähima ristmiku ületanud. Asulavälisel teel võib roheline buss liikuda kiirusega 30 km/h, sest asulavälisel teel ei lõpeta ristmik”Suurim kiirus” märgi mõjupiirkonda. Asulavälisel teel lõpetab “Suurim kiirus” märgi mõjupiirkonna vastav märk või lisatahavel või uus märk ” Suurim kiirus”.”

KOKKUVÕTTEKS

Nagu näha, võibki esmapilgul väga tavaline liiklusülesanne segadusse ajada. Üks on selge: selline olukord liikluses nõuab sada protsenti fookuses olemist, tervet mõistust ja vajadusel kompromisside langetamise otsust, et oma õigusenõudmisega – “õige vastus on ju see”, mitte tekitada liiklusohtlikku olukorda.

Seega, pane kõik segajad käeulatusest ära, ela üle kaassõitjate võimalik ülereageerimine olukorras, kus otsustad rohelise bussi trajektooril liikuda kiirusega 30 km/h “igaks juhuks”. Haiget ei tee see kohe kindlasti. Ja küllap tuleb kuskil ka järgmine märk, mis liiklusolukorra selgemaks muudab…

Lubasime liiklusülesande õigesti lahendanute vahel välja panna auhinna. Kuna lahendusi oligi mitu, otsustas toimetus seekord premeerida ülesandesse kõige sügavamalt sukeldunut. Väikese eriauhinna Toyotalt saab Rasmus Keskküla. Meie siin aga valmistame ette juba uut ülesannet.

[dropcap]NB![/dropcap] Neljapäeval, 23. novembril on eetris viimane osa 10-osalisest liiklussaatest “Punane sekund”. ETV-s, kell 20:30, nagu ikka – saame kõik targemaks, kui silmavesi on kuivanud ja käed enam õudusest ei värise.

Täname: Maanteeamet ja Villu Vane, OÜ Autosõit ja Indrek Madar

KOMMENTEERI SIIN