Esmaspäev, 15. juuli 2024
Uuest aastast muutub tööandja sõiduauto kasutamise kord. Maanteeameti registris tuleb teha märge M1 kategooria sõiduki juurde juhul, kui seda kasutatakse ainult töösõitudeks. Külliki Kirtsi selgitab, kuidas teha märge, kuidas arvutada erisoodustusmaksu ja kuidas tõestada auto ainult tööeesmärgil kasutamist.

2018. aasta 1. jaanuarist hakkab tööandja maksma erisoodustust juhul kui töötaja võib ettevõttele kuuluva autoga teha erasõite. Senine maksustamise kord muutub kardinaalselt: kui registris puudub märge, et autot kasutatakse üksnes ärilistel eesmärkidel, tuleb ettevõtjal igal juhul maksta erisoodustusmaksu.

Maanteeameti registrisse märke tegemine on kohustuslik. Ka rendifirma, kes kasutab autosid ainult ettevõtluse ehk rendile andmise tarbeks, peab tegema registrisse märke.

Kogenud raamatupidaja Külliki Kirtsi selgitab, et kilovatipõhise arvutuse tulemusena saadud number ei ole summa, mida riigile iga kuu 10. kuupäeval tasuda: “Kilovatt korrutatud koefitsiendiga on baasarvutuse tegemiseks, et leida summa, millelt erisoodustusmaksu arvutada.”

Kilovatipõhise läbikorrutamisega saadud summa põhjal tuleb omakorda arvutada tulumaks ja sotsiaalmaks. Käibemaksukohuslastel on segakasutuses sõiduki erisoodustusmaksu arvutamine veel sammu keerulisem:

“Kõikidelt autoga seotud teenustelt ja ostetud kaubalt – näiteks aknapesuvedelikult – tuleb 50% käibemaksu tagasi arvestada, Kogu sisendkäibemaksu on teenustelt ja toodetelt õigus maha arvestada üksnes juhul kui autoga tehakse ainult töösõite.” selgitab Kirtsi.

Kirtsi soovitab täpse ülevaate saamiseks kasutada kalkulaator.ee lehel olevat erisoodustuse kalkulaatorit. Sisestada tuleb auto jõuallika nimiväärtus, märkida linnukesega, kas tegu on uue (kuni 5-aastase) või vanema sõidukiga. Käibemaksukohuslased tähistavad lisaks ka käibemaksu tagasiarvutamise lahtri.

“Kui kõik lahtrid on õigesti täidetud, on näha, mis summa tuleb igakuiselt 10. kuupäeval riigile üle kanda,” ütleb Kirtsi.

Erisoodustuselt tekkiva maksukohustuse arvutab e-maksuametis  automaatselt ära tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioon, nii et ettevõtja saab olla kindel, maksud on õigesti makstud.

“Julgen ennustada, et kõik segakasutuses olevad “kange mootoriga” sõidukid leiavad uuel aastal uue omaniku, sest summa, mis igakuiselt riigile maksta tuleb erisoodustuselt, võrdub juba kobedama uue auto liisinguga.”

ERISOODUSTUSE KALKULAATOR

Seega on kW x koefitsient tehte tulemusel saadud number erisoodustusmaksu arvutamise aluseks. Autod, mis pole segakasutuses ja millega tehakse ainult töösõite, tuleb Maanteeameti registris vastavalt märgistada. Märgistamata autodelt tuleb maksta erisoodustust ka juhul, kui nendega erasõite ei tehta.

Kasutaja peab olema valmis tõestama, et registrisse tööautona kantud sõidukiga tehakse üksnes töösõite. Käibemaksu võib sel juhul kasutatud teenustelt ja ostetud autotoodetelt 100%-liselt maha arvestada.

REGISTER ON INFORMATIIVSE ISELOOMUGA

Külliki Kirtsi juhib tähelepanu, et üksnes registrisse kandmine ei tähenda veel mitte midagi. Maksustamine ei sõltu ainuüksi Maanteeameti registrisse tehtud märkest, mistõttu on tegemist ennekõike informatiivse kandega.

Maanteeameti register on avalik, seega on kõigil võimalik kontrollida auto kasutust, tehes vastava päringu. “Parem on enne märke tegemist põhjalikult läbi mõelda auto kasutus, sest naabrivalve toimib Eestis tõhusalt ja maksupettus on karistatav,” tuletab Kirtsi meelde.

Maksu-ja tolliamet soovitab teavitada kahtlusest, et ettevõttele kuuluvat sõiduautot ei kasutata eranditult ettevõtluses ning sellega hoitakse kõrvale maksude tasumisest, kasutades vihjeinfo kontakte: vihje@emta.ee või telefonil 800 4444.

ERISOODUSTUSE BAASSUMMA ARVUTAMINE

Erisoodustuse arvutamine toimub kilovatipõhiselt. Erisoodustuse hind on uuel, kuni 5 aastat vanal sõiduautol 1,96 eurot kW kohta kuus ja rohkem kui viie aasta vanusel sõiduautol 1,47 eurot kW kohta kuus. Selle summa pealt arvutatakse erisoodustusmaks, mis sisaldab tulu- ja sotsiaalmaksu.

HÜBRIIDAJAMIGA SÕIDUKI ERISOODUSTUSE ARVUTAMINE

Hübriidajamiga sõiduautode puhul on maksu arvutamise aluseks Maanteeameti liiklusregistris või tehnilises passis märgitud sisepõlemismootori maksimumvõimsus (kW).

ELEKTRIAUTO JA GAASIAUTO ERISOODUSTUSE ARVUTAMINE

Elektriautode ja gaasiautode puhul on aluseks Maanteeameti liiklusregistris või auto tehnilises passis märgitud jõuallika nimivõimsus (kW). Näiteks Nissan Leaf elektriauto jõuallika nimivõimsuseks on 80 kW ning segakasutuse puhul tuleb igakuise erisoodustuse arvutamisel aluseks võtta baassumma 156,80 eurot.

SEGAKASUTUSES N1 SÕIDUKI ERISOODUSTUSE ARVUTAMINE

Uuest aastast on erisoodustuse hind võimalik arvutada kilovatipõhiselt ka kaubiku (N1-kategooria sõiduki) puhul, mida tööandja võimaldab kasutada erasõitudeks.

TULU- JA SOTSIAALMAKSUKOHUSTUS

Tulu- ja sotsiaalmaksukohustus kokku on ca 1,3 EUR ühe kilovati kohta kuus, kui maksubaasiks on 1,96 EUR kW kohta.

[dropcap]NÄIDE [/dropcap]2014. aastal registreeritud Subaru WRX STI mootori võimsuseks on auto registreerimistunnistusel märgitud 221 kilovatti. Koefitsiendiga 1,96 kW kohta saame erisoodustuse summaks valemi kw*1,96 alusel 433,16 eurot.

Sellelt summalt (433,16) tuleb arvutada tulumaks ja sotsiaalmaks ning käibemaksukohuslasel teha käibemaksu 50% tagasiarvutus. Iga kuu 10. kuupäeval peab Subaru WRX STI eest maksma riigile 359,16 eurot erisoodustusmaksu.

AUTOGA TEHAKSE AINULT TÖÖSÕITE: KUIDAS TOIMIDA?

Külliki Kirtsi ütleb, et kõige alus sellisel puhul on juhatuse otsus. “Juhatus peab vastu võtma kirjaliku otsuse, milliste firma sõidukitega tehakse ainult töösõite. Kindlasti peab otsuses olema märgitud auto registrinumber ning lause “tööandja sõiduautot ei ole võimalik kasutada erasõitudeks.”

Teise sammuna tuleb tööandjal sellest teavitada Maanteeametit. Alates 2017. detsembrikuu keskpaigast saab teavitusi esitada Maanteeameti e-teeninduse kaudu siin. Alates 2. jaanuarist 2018 on võimalik teavitusi esitada Maanteeameti teenindusbüroodes.

Maanteeametit tuleb teavitada M1-kategooria sõidukite ehk sõiduautode üksnes töösõitudeks kasutamise võimaldamisest. Uue soovitusena on Maanteeamet lisanud ka N1-kategooria sõiduki (kaubiku) kasutamise osas teavitamise.

MAANTEEAMETI E-TEENINDUSES MÄRKE TEGEMINE

Maanteeameti e-registris töösõidukile märke tegemine eeldab sisselogimist ettevõtjana. Siseneda tuleb siit, valida ettevõtja profiil (juhatuse liikmed saavad teha), järgmisena võib (aga ei pruugi) avaneda aken asutuse andmete täpsustamiseks.

Nüüd tähelepanu! Seda akent ei tohi vahele jätta vaid tuleb kõik andmed sisse kanda, muidu viskab süsteem kasutaja välja. Kui andmed sisestatud, avaneb sõidukite nimekiri. Seal tuleb valida “sõiduki detailvaade“.

Sõiduki detailvaates avaneb sinine riba, millel eri valikud. Sealt omakorda tuleb valida “töösõitudeks määramine“. Nüüd küsib süsteem kuupäeva, alates millest auto ei ole segakasutuseks lubatud. Määrake kalendris kuupäev, näiteks 1. jaanuar, 2018.

Nüüd küsib süsteem kinnitust, et auto on ainult töösõitudeks. Kinnitage. Nüüd on märge registris olemas ning see on automaatselt nähtav ka Maksu- ja Tolliametile.

Märge tuleb teha ka nendele autodele, mille puhul olete vastutav kasutaja (liising, laen jms.) Kui teie auto on renditud edasi, peate registris oleva märke puhul olema kindel, et autoga ei tehta erasõite. Vastutab nii auto omanik kui auto kasutaja. Kui registris on auto kirjas ainult töövahendina, siis sellega erasõite teha ei saa.

This slideshow requires JavaScript.

KUIDAS TÕESTADA AINULT TÖÖEESMÄRGIL KASUTAMIST?

Külliki Kirtsi tõdeb, et suurettevõtetel on kõige mõistlikum paigaldada ainult tööautodele GPS-sõidupäevikud.

“Väikeettevõtjalt seda keegi nõuda ei saa, see on kulu. Seega tuleb lahendada tõestamise küsimus teisiti. Vastutav kasutaja võiks jätkata sõidupäeviku pidamist, sest kahjuks on seadusemuudatusse sissekodeeritud negatiivne naabrivalve.”

Kirtsi lisab, et ehkki sõidupäeviku pidamine olukorras, kus see pole enam kohustuslik, tundub mõttetu ajaraiskamisena, võib just juhtumitel, kus keegi on EMTA-le saatnud vihje või tekib ametnikul küsimusi, see olla parim viis oma seaduskuulekuse tõestamiseks.

Lisaks soovitab Kirtsi üle vaadata töölepingud. Kui töötajale on võimaldatud kaugtöö tegemine või ei ole tema tööaeg selgelt piiritletud, peab selle kohta olema lepingus vastav märge. Ka tööülesannete kirjelduses selgitada sõiduki tööks kasutamise tingimusi ning lisada sinna punkti sõidupäeviku pidamise kohustusest.

“Kui seadus on sellisel kujul vastu võetud, on iga kodaniku kohus käituda seaduskuulekalt, ” võtab Külliki Kirtsi teema kokku. “Kui tundub, et endale käib asi üle jõu, võib nõu küsida näiteks raamatupidajalt. Vastuseid leiab ka EMTA küsimuste-vastuste rubriigist.”

Kasulikku lugemist samal teemal:

Kokkuvõte raamatupidaja.ee-s
Maksu-ja tolliameti selgitus
Sinihobu selgitused
Pilvebüroo blogis lugu 

Kaanepilt: Pixabay

Milline absurd, mõne euro pärast kurjategijaks! Kütuseteatiste võltsimine toob kriminaalmenetluse

KOMMENTEERI SIIN