Teisipäev, 16. juuli 2024
Esmaspäeval, 3. juulil algavad Tondi raudteeülesõidu ehitustööd, mille tulemusena valmib 2024. aasta lõpuks uus raudteealune läbisõit, mis muudab liiklemise turvalisemaks nii jalakäijatele, kergliiklejatele kui ka mootorsõidukitele.

Raudtee ületamise ohutuse tagamiseks ehitatakse rekonstrueerimistööde käigus ümber olemasolev Tondi tänava raudteeülesõit – praeguse ülesõidu asemel rajatakse uus raudteealune läbisõit, ehitatakse uued ja ohutumad jalgteed, rajatakse uued kaldteed ja trepid parema ligipääsu tagamiseks raudtee platvormile.

Ehitustööde käigus muutub aga kogu linnaruum. Nii uuendatakse Tondi tänavat umbes 300 meetri ulatuses ja uuenduse saab ka Kotka tänava Tondi ja Tedre vaheline lõik.

Lisaks kaasajastatakse olemasolevaid ja ehitatakse uusi maa-aluseid tehnovõrke, rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus.

Tänavaruumi täiendatakse 57 lehtpuu, 144 okas- ja 3406 lehtpõõsa, 378 pargiroosi, 380 ronitaime ja 1165 püsilillega ning rajatakse ligi 700 ruutmeetrit lilleniitu.

Olemasolevatest puudest säilitatakse valdav osa, kuid ümber istutatakse 6 puud, eemaldatakse 12 kuivanud, haiget või ohtlikku puud ning 10 halvas tervislikus seisundis puud, mis ei taluks ümberistutamist.

Tegemist on keerukate ja ajamahukate ümberehitustöödega, millega kaasnevad paraku ebamugavused ja mis häirivad seetõttu väga paljude linlaste igapäevast elukorraldust ja liiklemist, kuid turvalisuse tagamiseks tuleb asi ära kannatada.

Ehitustööde tõttu on Tondi ülesõit liiklusele suletud alates 3. juulist. Jalakäijatele ja ratturitele on läbipääs tagatud kogu ehitusperioodi vältel.

Läbipääsukoridorid Tondi-Kotka

Sõltuvalt tööde iseloomust esineb ka ajutisi rongiliikluse katkestusi, mis toimuvad valdavalt nädalavahetuseti. Esimesed rongiliikluse sulgemised on praeguse kava kohaselt juuli kolmel nädalavahetusel.

Tööde aja- ja tegevusplaanis on lähtutud tehnoloogilise protsessi eripäradest ning ehitaja annab endast parima, et püsida ajagraafikus ning kohalike kui ka kõigi linlaste igapäevaelu võimalikult vähe häirida. Samas tuleb arvestada, et teatud töid – eeskätt raudtee ülesõidu ja kontaktliini ümberkorraldusega seonduvad, millega kaasneb ka rongiliikluse lühiajalist katkestust – saab teha ainult õhtusel või öisel ajal.

Tööde esimeses etapis on lisaks raudteeülesõidule suletud autoliiklus Kotka tänaval ülesõidu ja Kotka 22 vahelisel lõigul.

Üks sõidurada jääb Kotka tänaval eelmainitud lõigul avatuks ühistranspordile, operatiivsõidukitele ja kohalikele elanikele.

Bussiliini nr 23 marsruudis ehitustööde tõttu muudatusi ei kaasne, küll aga suunatakse ümbersõidule mõlemas suunas bussiliin nr 28: Pärnu maantee, Tammsaare tee ja Tondi tänava kaudu.

Bussiliini nr. 28 ümbersõit

Mootorsõidukite ümbersõit toimub Pärnu maantee, Tammsaare tee, Tondi tänava, Linnu tee ja Nõmme tee kaudu.

Ümbersõit Tondi-Kotka

Tondi ülesõidu ehitustöid teeb Leonhard Weiss OÜ ning tööde kogumaksumuseks on veidi üle 8,8 miljoni euro koos käibemaksuga.

Täiendavat infot Tondi raudteeülesõidu ehitustööde ja liikluskorralduse kohta leiab veebilehelt tallinn.ee/tondi. Muudatusi ühistranspordi liikumisteedes ja graafikutes saab jälgida veebilehel transport.tallinn.ee.

KOMMENTEERI SIIN