Laupäev, 13. juuli 2024
26. septembri hommikul mõõtis politsei Kohila lähistel kiirust ja pakkus kiiruseületajatele, kellel puudusid varasemad rikkumised, võimaluse teha Rahunemispeatus. Kiirust ületas 19 juhti, neist 17 “puhtad”. 10 autojuhti valisid trahvi asemel aja maha võtmise.

PPA katsetas täna esimest korda uut kihutajate korralekutsumise lahendust: trahvi asemel Rahunemispeatus, sõltuvalt kiiruse ületamise raskusest 45-60 minutit.

Juhid, kes meie kohalejõudmise ajal parasjagu Loone baari lähistel parklas jalga puhkasid, just üleliia rõõmsalt autos ei istunud.

“Oleksin teadnud, et see nii tüütu on, oleksin valinud trahvi,” ütles üks autojuht. Teine ütles, et piinlik lugu ja ei olegi midagi lisada: “Eks teen tööd sel ajal.” Kolmas aga jätkas rahulikult telefonis ussimängu.

Seda, kas juhid aja täis tiksumise järel ka päriselt maha rahunenud olid või vajutasid sootuks kõvemini gaasi, ei tea enne kui käes on kõik mõõtmistulemused.

PPA politseinõunik, politseileitnant Elari Kasemets, üks innovatsioonitiimi juhtidest ütleb, et Rahunemispeatus on alles esimene katsetus leida üleüldise kiiruseületamise vastu muud rohtu kui trahvimine:

“Täna on esimene kord kui pakume juhtidele võimaluse trahvi asemel võtta aeg maha. Samasuguseid katseid teeme ka edaspidi.”

“Lisaks sellele, et mõõdame kiirust ja anname kiiruseületajatele valikuna rahunemispeatuse, mõõdame ka meetme tulemust ehk seda, kuidas juht pärast rahunemist käitub. Meeleolu uurime samuti – need, kes täna ootasid oma aja ära, saavad anda otsest tagasisidet, kuidas see mõjus,” selgitab politseileitnant.

Kasemets lisab, et ehkki enamus juhte saab aru, kui suur roll võib olla valesti valitud kiirusel liiklusõnnetuse juhtumises, ei muuda paljud oma käitumismustrit. Ka praegune trahvisüsteem ei soosi mõistlikuks hakkamist: kiiruskaamerate trahvid on “arve nagu iga teine”:

“Kihutaja saab trahvi, maksab selle ära ja unustab kahjuks,” on Kasemets kurb. “Ja meie politseinikena kui ta kaamerasse püüame, võime vaid kogemuse pealt aimata, et tegu on korduva kiiruseületajaga, sest jälge maha ju kaameratrahvist ei jää.”

Tummine saak lühikese ajaga

Tallinna-Rapla teelõik, kus täna kiirust mõõdeti, on raske jalaga juhile paras katsumus: erinevad kiiruspiirangud vahelduvad nagu kirjud koerad. Kord on 50 km/h, siis 70 km/h, siis 90 km/h ja vahepeal korra ka 80 km/h.

Ja kui istumise all on hea auto nagu meil täna (Mazda CX30), mille kabiinis valitseb sulnis vaikus ning 2-liitrine vabalthingav mootor koos mahehübriidiga liigutavad sõidukit vilkalt edasi, hakkab pideva märkide vaheldumise peale vaikselt kogunema rooliraev. Tahaks sõita, aga ei saa! No ei saa!

Vähemalt 19 autojuhti tundsid täna samamoodi nagu allakirjutanu, ja sõitsid radarisse. Kõige suurema ületuse sai kirja üks BMW: pärast mõõtemääramatuse arvessevõtmist läks protokolli 128 km/h.

Rahunemispeatust pakkus politsei 17-le juhile: neil ei olnud varasemaid (nähtavaid) rikkumisi. 10 valisidki uue mõjutusmooduse.

Politseileitnant Elari Kasemets tõdeb, et varasemalt on intervjuudest autojuhtidega välja tulnud, et enim häirib ja tekitab piinlikustunnet politseiautos veedetud aeg.

Seepärast pakkuski innovatsioontiim välja lahenduse, kus juht saab aja möödavoolamist omal nahal tunnetada. Loodetavasti ka selle üle mõelda, kas pikk peatumine on seda väärt, et kihutades mõni sekund võita.

“Seitsmeteistkümnest kümme rahunejat on väga hea tulemus, küsitluste ajal vastas vaid kolmandik juhtidest, et oleksid valmis rahunemispeatust tegema,” ütleb Kasemets.

Täpsemat kokkuvõtet, kuidas esimene Rahunemispeatus õnnestus, mida arvasid “rahunejad” ning mismoodi nad boksipeatusest minema sõitsid, kuuleb juba 2. oktoobri “Istmesoojenduse” taskuhäälingust, kui stuudios on külas politseileitnant Elari Kasemets.

LS § 227. Mootorsõidukijuhi poolt lubatud sõidukiiruse ületamine

(1) Mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest kuni 20 kilomeetrit tunnis – karistatakse rahatrahviga kuni 30 trahviühikut.
(2) Mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 21–40 kilomeetrit tunnis – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.
(3) Mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 41–60 kilomeetrit tunnis – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni.
(4) Mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest üle 60 kilomeetri tunnis – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kahekümne nelja kuuni.
(5) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada lisakaristusena sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud süüteo eest ühest kuust kuni kolme kuuni;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud süüteo eest kolmest kuust kuni kuue kuuni;
3) käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud süüteo eest kuuest kuust kuni kaheteistkümne kuuni.

Fotod: Ylle Tampere

blank

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN