Neljapäev, 18. aprill 2024
Soomes tehtud uuringust selgub, et kõige viisakamad liiklejad on jalakäijad. Soomlaste hinnangul peabki liikluses viisakalt käituma. Liiklusviisakusel on praktiline väärtus: teistega arvestades säästetakse elusid.

Soome liiklusturvalisuse keskuse uuringust selgus, et valdav osa soomlasi peavad viisakust teel ja tänaval iseenesest mõistetavaks: liikluses peabki viisakalt käituma.

Siiski leiavad küsitletud, et sugugi mitte kõik kaasliiklejad pole viisakad ent jalakäijad paistavad Soomes eeskujuliku liiklemisega hästi silma.

LIIKLUSVIISAKUS – LIHTNE, AGA LÄHEB MEELEST

Küsitluses tuli anda 10-palli skaalal hinnang selle kohta, kui viisakas peaks olema autoga, jalgsi või jalgrattal liigeldes.

Üldkokkuvõttes paigutasid soomlased liikluses vajaliku viisakuse sellel skaalal lausa 8,5 punktile. Sellest veel viisakamalt peaks end ülal pidama töövestlusel, vanemaid inimesi või pereliikmeid kõnetades, aga ka tööl ja kaupluses olles.

Kuigi valdava enamiku arvates peaks liikluses olema üksteise suhtes eriliselt viisakas, hinnati teiste inimeste käitumist kehvemapoolseks – vaid 7,5 punkti vääriliseks. Jalakäijad aga said sellest pool punkti parema hinde.

Liiklus on koht, kus kõik üksteist mõjutavad. Viisakust hindame selle alusel, kuidas sooviksime, et meiega käitutaks.

“Liikluses tähendab see eeskätt üksteisega arvestamist, reeglite austamist, oma manöövritest teadaandmist ja ülekäiguraja ees peatumist. Iseenesest lihtne igapäevategevus,” kommenteerib uuringut Liikenneturva esindaja Jyrki Kaistinen.

Inimese tähelepanu- ja reageerimisvõime toimib kõige paremini kõndimise kiirusel. Kui kiirus tõuseb ja liiklus tiheneb, muutub kõik keerulisemaks.

Sellises olukorras suudame viisakuse ja reeglite järgimise abil paremini tõlgendada meie ümber toimuvat ning ohuolukordi ennetada.

Liikluseeskirjad aitavad meil tõlgendada meie ümber toimuvat õigel viisil, liiklusviisakus aga aitab võimalikke vigu kompenseerida ning vältida.

“Me kipume teisi inimesi nende liiklusvahendi ja -viisi alusel stereotüüpideks jagama. Tihtipeale mõjutab aga selline suhtumine ka meie endi käitumist ja sageli üsna vales suunas,” ütleb Kaistinen.

Kõik me oleme inimesed, kes ajavad oma igapäevaasju, soovitab Kaistinen märgata liikluses osalejaid sõltumata nende liiklusvahendist.

Liikluskultuur muutub järk-järgult paremaks. Viisaka ja teisi arvestava liikluskäitumise abil saab suurendada nii enda kui teiste turvalisust.

Allikas: Liikenneturva. Tõlkis: Lena Murd. Kaanepilt: Ylle Rajasaar

KOMMENTEERI SIIN