Laupäev, 13. aprill 2024
Alates järgmisest sügisest peaks Eestist Poolani olema võimalik kulgeda mööda digitaalset kaubateed. Paberipõhist maanteevedude dokumentatsiooni asendab tulevikus piiriüleselt toimiv rahvusvaheline digisaateleht, mis võimaldab sõidukite infot reaalajas jälgida.

eCMR ehk e-veoseleht on riikidevaheline digitaalse kaubaveo algatus, mille eesmärgiks on kasutusele võtta rahvusvaheline digisaatelehe süsteem ning mille tulemuseks on panna autod liikuma nii, et info oleks reaalajas jälgitav ja kättesaadav kõigile soovijatele.

6. detsembril kogunesid Tallinnas Diginno-Proto pilootprojekti eCMR ehk e-veoselehe projektipartnerid Eestis, Lätist, Leedust ja Poolast, et alustada Eestist Poolani kulgeva digitaalse kaubatee loomist.

Kohtumisel tehti esimesed sammud e-veoselehe prototüübi loomisel. Hange veoselehe prototüübi valmistaja leidmiseks kuulutatakse välja 2020. aasta alguses.

Digikaubatee projekti juht Inna Nosach selgitas, et maanteevedude dokumentatsioon on endiselt mitmetes transpordiettevõtetes paberipõhine, kuigi infosüsteemid on ettevõtetel olemas.

„Peamiseks põhjuseks on asjaolu, et eri riikide ja ettevõtete vahel puudub ühtne regulatsioon ja ühenduslüli saadetiste info vahendamiseks,“ ütles Nosach.

Ligipääs reaalajas andmetele muudab elu lihtsamaks nii veo tellijale kui ka vedajale. Kontrollprotseduuride läbiviimine on kiirem ja suhtlus riigiametitega lihtsam.

“Läbipaistev veoturg võimaldaks riigil suurendada maksutulu, parandada järelevalvet ja planeerida eelarvet näiteks taristu investeeringutele,“ rääkis Nosach.

Koostöös Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti ja teiste avaliku sektori asutustega luuakse projekti raames mudel süsteemsemaks e-dokumentide andmevahetuseks kogu logistikaahelas.

Digitaalselt toimiv kaubatee Eestist Poolani saab teoks 2020. sügisel. Projekti vedajaks on MKM, elluviimisse on kaasatud rahvusvaheliste autovedajate ühendused, IT-arendusettevõtted ja mitmed riiklikud struktuurid nii Eestis kui naaberriikides.

DIGINNO-Proto projekt toetab ja jätkab DIGINNO projekti tegevusi. DIGINNO (Digital Innovation Network) on INTERREG Baltic Sea Region programmi 2014-2020 poolt finantseeritud projekt, mille eesmärk on kiirendada Läänemere piirkonna liikumist toimiva digitaalse ühtse turu suunas.

Täpsem fookus on IKT sektorist tulenevate võimaluste laiendamine teistes majandussektorites, avalike teenuste piiriülene innovatsioon ja koostöö korraldamine poliitikakujundajate seas, kes tegelevad digitaliseerimise seotud teemadega.

KOMMENTEERI SIIN