Teisipäev, 16. juuli 2024
Liiklusjärelevalvekeskus võtab seekord teemaks haagiste kasutamise – rahvasuus liigub hulk müüte, mis algaja “kärutaja” segadusse ajavad. Teeme allpool puust ja punaseks, mida võib ja mida mitte.

Haagiste kohta liigub üksjagu “külalegende”. Näiteks arvatakse, et kui BE juhiloa kategooriat ei ole, siis võib sõidukile sappa panna vaid kerghaagise (750 kg) – või kui haagis on koormamata, siis võib vedada ka 2000 kg, kui selle tühimassi ja sõiduki massi summa jääb alla 3500 kg jne.

Kuidas asjad tegelikult on
 • Arvestatakse vedava sõiduki ja haagise tehnilisse passi kantud täismassi. See peab jääma juhiloale kantud kategooria kirjelduse piiresse. Kas haagis on koormatud või mitte, ei mängi rolli.
 • Kui juhil on olemas BE kategooria ja sõidukile on lubatud järgi ühendada piduritega haagis täismassiga kuni 1500 kg ja juht kasutab näiteks haagist, mille täismass on 2700 kg, siis haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud (1500 kg).
 • C ja D kategooria mootorsõidukijuht, kui tal puudub E kategooria, tohib nimetatud sõidukite järgi ühendada vaid kerghaagise ( kuni 750 kg).
 • Kood 96 – Annab õiguse juhtida autorongi täismassiga kuni 4250 kg. Autokooli läbimine ei ole vajalik, Maanteeametis on vaja sooritada sõidueksam ja juhiloale kantakse kood 96.
 • Haagise koormamisel veendu, et haagise tegelik mass ei ole suurem kui haagise registreerimisel lubatud ning millised on üldse Sinu sõidukile lubatud suurimad kerghaagise ja piduritega haagise massid.
 • Politsei kontrollib tegelikku massi kaalumise teel ja sõiduki, autorongi või masinrongi juhtimise eest, mis ei vasta lubatud mõõtmetele, massile või teljekoormusele või mis muul viisil ohustab tee püsivust või liiklusohutust – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (800 eurot) või arestiga.

haagiste kasutamise abc

Korvtõstuki rentimisel tähelepanu!
 • Ettevaatust korvtõstuki rentimisel! Paljud korvtõstukid on toodetud haagistena ning kuuluvad nii ka registreerimisele.
 • Ekslik arvamus, et kui korvtõstuk pole registreeritud ja sellele on paigaldatud 25 km/h kiirusepiirangu tunnusmärk, siis on tegemist pukseeritava seadeldisega ja BE kategooria juhtimisõigust ei ole vaja – on vaja!
 • Seda, kas tegemist on pukseeritava seadeldise või haagisega, ei otsusta mitte korvtõstuki omanik, vaid valmistajatehas.
Mõtle, enne kui kärutama hakkad

Alljärgnevad nõuanded on nn tavaautojuhtidele, kellel tuleb aeg ajalt ette olukordi, kus rendihaagis päästaks päeva paremini kui kaubik või esemete auto katusele kinnitamine (see viimane ei ole üldse soovitatav!).

 1. Seda, millised on sõiduki või haagise täismassid, saab juhul kui registreerimistunnistust ei ole käepärast, vaadata ka Transpordiameti e-teeninduse Taustakontrollist.
 2. Kui ühendad sõidukile sappa haagise, kontrolli, et kõik ühendused on korralikult kinnitatud, tuled töötavad, haagise rehvides on sobiv rõhk
 3. Mõtle, kas suudad haagisega manööverdada: vajadusel tagurdada, teha turvaliselt möödasõitu, saad hakkama libedaga, lumetormis, laguneval teel. Kui on väiksemgi kahtlus, et sa ei pruugi ootamatus olukorras sada protsenti sooritada, loobu haagise vedamisest. Keegi ei pane sind häbiposti kui oma oskusi adekvaatselt hindad, küll aga võib post tulla vastu siis kui sa tagurdamisega hakkama ei saa.

Allikad: Liiklusjärelevalvekeskus, Juhiluba autokool. Kaanepildi autor Uku Tampere

blank

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN