Neljapäev, 25. juuli 2024
Levinud ütluse kohaselt saab igast autost ükskord romu – olgu see siis liiklusõnnetuse või ebamõistlike remondikulude tõttu. Talvised teeolud toovad igal aastal autolammutustele tööd juurde, kuna sinna jõuavad sõidukid, mille taastamisväärtus ületab turuväärtuse.

Autolammutuste Liidu tegevjuht Siim Sellik seletab, et avariiline sõiduk on enam kui hunnik vanametalli. „Avariilistel sõidukitel on tihtipeale veel palju kasutuskõlblikke varuosasid ning tänu sellele on romu eest võimalik saada veel kena kopikas,“ lisas Sellik.

Autolammutuste Liidu juhatuse esimehe Sven Kimmeli sõnul tasuks avariilisi sõidukeid pakkuda Autolammutuste Liidule. „Meie liikmed asuvad üle Eesti, saavad vajadusel kiirelt reageerida ning aidata hädas inimestel leida kiire lahendus oma avariilise sõidukiga tegelemiseks.“

Sel moel jõuavad potentsiaalsed varuosad taaskasutusse ning ei pea kulutama täiendavaid loodusressursse uute tootmisele. „Kasutatud varuosade kasutamine on keskkonnasäästlik ning lisaks ka rahakotile sõbralikum,“ lisas ta.

Sõiduki omanikud tunnevad tihti muret ja küsivad, kuidas nad saavad avariilise sõiduki liiklusregistrist kustutada. Romusõiduki saab registrist kustutada ainult lammutustõendi alusel ning seda saab väljastada ainult keskkonnakaitseluba omav jäätmekäitleja. „Kõigil Autolammutuste Liidu liikmetel on vajalikud keskkonnaload olemas ning Transpordiametiga sõlmitud leping lammutatud sõidukite registrist kustutamiseks“, täpsustas Sellik.

Romusõidukile hinnapakkumise saamine on Siim Selliku sõnul väga lihtne. „Autolammutuste Liidu kodulehel on võimalik täita romusõiduki müügiankeet, mis saadetakse 46-le litsentseeritud Eesti autolammutusele, kes saavad teha pakkumise sõiduki ostmiseks.“

Autolammutuste Liidu liikmed asuvad 14-s maakonnas, kokku on üle Eesti 46 autolammutust. Lähemalt saab vaadata siin.

KOMMENTEERI SIIN