Reede, 24. mai 2024
Uue sõiduki kohta infot lugedes jäävad silma lühendid NEDC ning WLTP, mis mõlemad tähistavad saasteainete heitkoguseid. Alates 2017. aastast on WLTP järk-järgult NEDC asendanud. Miks ning mis on nende kahe mõõtmise vahe, selgitamegi käesolevas loos. 

Nii endise NEDC kui 2017. aastast kasutusele võetud WLTP mõõtmisprotseduuri eesmärk on sama, mõõta uue sõiduki saasteainete heitkoguseid (CO/HC/Nox/peenosakesed). Siiski asendab WLTP NEDC. Miks?

1992. aastast kasutusel NEDC (uus Euroopa sõidutsükkel) on aegunud, alates 2017. aasta septembrist on selle järk-järgult asendanud WLTP (kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus), mille testimetoodika on palju lähem sõiduki igapäevakasutusele. Uus WLTP standard annab tarbijatele realistlikuma ülevaate kahjulike heitmete kogusest.

Kõikidel pärast 1. septembrit 2017 lansseeritavatel uutel mudelitel peavad olema WLTP järgi mõõdetud heitgaaside- ja kütusekulunäitajad. See kehtib nii Euroopas kui paljudes teistes riikides üle maailma.

WLTP-le ülemineku ajakava

WLTP asendas NEDC ametlikult septembris 2017 (sõiduautod) ning septembris 2018 (väikesed tarbesõidukid, klassid II ja III).

Et vähendada NEDC ja WLTP erisustest tulenevat segadust tarbijate seas, kehtib alates septembrist 2017 kuni jaanuarini 2021 pikendatud üleminekuperiood.

Selle perioodi vältel on olenevalt riigist kõigis sõidukite kütusekulu ja heitmeid kajastavates allikates kasutatud kas NEDC, WLTP või mõlemaid väärtuseid, kuid autotootjad on nende väärtuste kasutuse juba ühtlustanud.

Enamuses Euroopa Liidu riikides on nüüdseks kasutusele võetud WLTP süsteem. Soome oli üks esimesi, mis 2 aastat tagasi, 2018. aasta septembris WLTPle üle läks. Portugalis võeti see kasutusele 2019. aasta jaanuaris ja Prantsusmaal 2020. aasta märtsis. 

Samas Itaalia ja Hispaania on otsustanud jätkata NEDC süsinikdioksiidi mõõtetulemuste kasutamist kuni 2020. aasta detsembrini.

WLTP ehk kergsõidukite üleilmne ühtlustatud katsemenetlus

WLTP ehk kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus mõõdab regulatsioonidega piiratud kahjulike heitmete hulka ja kütusekulu kindla kasutustsükli jooksul.

Uus testmetoodika pakub tarbijatele täpsemat infot, kasutades testimiseks ning mõõtmiseks tavakasutusele sarnasemaid tingimusi.

Kõik testid on tootjatele ühesugused ning põhinevad standardiseeritud sõidutsüklil (sõiduaeg, kiirus, teekond, varustus, temperatuur jne) ning testide läbiviimist jälgib vastav üksus.

Vanast NEDCst uue WLTPni

Tänapäeval on tarbijad autode keskkonnamõjudest märksa teadlikumad ning kütusekulu ja heitmekogused on auto valikul määravama tähtsusega. Seetõttu on oluline, et mõõtmistingimused peegeldaksid rohkem päriselu sarnaseid tingimusi. 

Põhilised erinevused NEDC ja WLTP vahel

WLTP eelised
  • WLTP standard pakub tarbijatele realistlikuma ülevaate sõiduki kütusekulust ja heitmetest, kuna testimistingimused ja mõõtmismetoodika sarnanevad rohkem tavakasutusele.
  • WLTP on võtnud kasutusele palju rangemad testimistingimused, suurema sõidukiiruse ning pikendanud katsetsükli kestust 50% võrra (senise 20 minuti asemel 30).
  • Et leida võimalikult täpsed süsinikdioksiidi heitmekogused, võetakse arvesse nii sõiduki standard- kui lisavarustust. Sellest tulenevalt saadakse kütusekulu ja heitmekogused vastavalt aerodünaamikale, massile ja veeretakistusele ning olenevalt varustusest.
  • Lisaks on WLTP standardi arendusel kasutatud üle terve maailma kogutud reaalseid sõiduandmeid. Seetõttu peegeldab WLTP täpsemini igapäevakasutust.

WLTP arendamise eesmärgiks oli luua universaalne ülemaailmselt tunnistatud katsetsükkel. Sellest tulenevalt on kahjulike heitmete ja süsinikdioksiidi kogused võrreldavad ka maailma mastaabis.

Euroopa Liit ja teised regioonid rakendavad testi erinevalt – vastavalt kohalikele seadustele ja liiklusnõuetele.
NB! hetkel on see kasutusel vaid Euroopas.

Mis muutub tarbija jaoks?

Üks WLTP eesmärke on pakkuda kasutajatele täpset infot sõiduki heitmekoguste ning kütusekulu kohta ning täpsust püütakse saavutada elulisemate testidega, mida homologeerimisel tehakse.

Homologeerimisprotokolli olulisim eesmärk on pakkuda ühesugust meetodit, mis võimaldaks võrrelda kõikide turul olevate sõidukite heiteandmeid. 

NEDC võimaldas seda samuti, kuid WLTP pakub samadele parameetritele realistlikumat hinnangut. Uus WLTP mõõtmisprotseduur ja standard pakub seega kõikidele Euroopa sõidukitele kehtivat universaalset mõõdupuud, mis peegeldab tavakasutust täpsemalt.

Tänapäeval tuleb iga uue autoga kaasa sertifikaat, milles on ka WLTP testil põhinevad näitajad. Selle ametliku dokumendi põhjal, mida võib pidada ka sõiduki „sünnitunnistuseks“, saab masina registreerida kogu Euroopas.

Sõiduki võimsust ega kütusekulu protokoll ei mõjuta

Tähtis on mõista, et nõuetele vastavust tunnistav protokoll ei mõjuta sõiduki võimsust ega kütusekulu, sellesse märgitud väärtused on lihtsalt NEDC-ga võrreldes realistlikumad, arvestades mh ka sõiduki varustustaset.

Sisepõlemismootoriga sõidukite puhul on need näidud kõrgemad ning elektrisõidukite ja -hübriidide puhul on sõiduulatused väiksemad kui NEDC järgi.

WLTP test annab täpsemad ja realistlikumad tulemused, kuid ei mõjuta sõiduki jõudlust või kütusekulu ega ka elektrisõidukite sõiduulatust. Sõidukiga seotud maksud arvestatakse vastavalt uuele protokollile ümber.

Kaanepilt: Ylle Tampere. Allikas: Peugeot

blank

Erialalt filmiprodutsent, hingelt autoentusiast. Lõpetanud rahvusvahelise magistriprogrammi filmitootmise erialal, kuid kiired ja vihased autod on kireks sünnist saati. Juhib Acceleristat alates 2020. aastast, tegeleb hobiautodega ja teeb võimalusel ka mõne kiirema ringi või mitu.

KOMMENTEERI SIIN