Teisipäev, 28. mai 2024
17. jaanuaril kell 9 hommikul avaneb võimalus soovijatel digiallkirjastatuna E-keskkonnas esitada elektriauto toetuse taotlus. Keskkonnainvesteeringute keskuse konsultandid jagavad paar nippi, kuidas  taotlust täita. Kui esitatud taotlust on vaja parandada, koht järjekorras kaduma ei lähe.

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK), mis hindab e-autode ostutoetuse taotlusi, maksab toetusraha välja ning ka kontrollib taotlejate vastavust meetme tingimustele, võttis eksperimenti taotluse esitamisest (ja ebaõnnestumisest) ja palus oma konsultantidel anda soovitus, kuidas ületada võimalikke kivisid ja kände. KIKi nõu tasub taotlejatel kindlasti kuulda võtta, sest see aitab vältida ise oma pea lõhki mõtlemist.

“Täname taotluse murekohtadele osutamast, kindlasti pöörame oma kommunikatsioonis neile edaspidi tähelepanu, et mitmeti mõistmist vältida,” kirjutab Kati Raudsaar, KIKi kommunikatsioonispetsialist.

“Peamine, mida tahaksime rõhutada on see, et kindlasti ei tähenda taotluse parandamise vajadus automaatselt, et taotleja on toetusest ilma jäänud. Kui taotlus on menetlusse võetud, siis hindame selle lõpuni ja anname taotlejale võimaluse vigu parandada. Seejuures ta ei kaota oma kohta “järjekorras,” lisab Raudsaar.

Ettevõtte majandusaruande esitamine

Ettevõttel, kes soovib toetust, tuleb esitada majandusaasta aruanne. Majandusaasta aruande peab taotlusele lisama ainult juhul, kui aruanne ei ole Äriregistrile esitatud (näiteks eelmisel aastal asutatud ettevõtte puhul).

Projekti algus ja lõpp

Tegelikult peaks projekti lõpu aeg olema mitte kaugemal kui üks aasta, aasta jooksul peab toetuse saamiseks e-auto taotleja omandis või valduses olema ning lõpparuanne ja maksetaotlus esitatud.

Kuni neli aastat ehk kuni 80 000 km läbimiseni kehtivad toetuse saamisega seotud kohustused, kuid see ei ole siiski enam projekti periood.

CO2 ja muud olulised näitajad

Alajaotuses “Näitajad” peab CO2 koguste algväärtuste lahtris alati olema null. Muud vajalikud andmed väljastab auto müüja.

Eelarve koostamine

Projekti eelarvet koostades soovitab konsultant vaadata lahtri kõrval oleva väikese küsimärgi alla (vajutage sellele). E-toetuse keskkonna omapära tõttu tuleb elektriauto ostutoetuse taotluses märkida nii projekti kogumaksumuse kui ka abikõlbliku maksumuse väljale taotletav toetuse summa ehk 5000 eurot ühe auto kohta.

Ja veel: kulu-tulu analüüsi faili ei ole vaja lisada. KIK teeb E-keskkonnas vastava paranduse. Seega kui eelarve osa on korrektselt täidetusd, tuleb vajutada “salvesta” ja liikuda järgmisele lehele “rahastajad”, mis automaatselt täidetakse, seal tuleb vajutada ainult “salvesta”.

Taotluse läbivaatamise aeg

KIKil on esitatud taotluse läbivaatamiseks aega 70 päeva ja kui midagi on valesti täidetud, tuleb taotlejal parandused projekti sisse viia. Paranduste sisseviimisel saab jälgida KIKi juhist.

Kindlasti ei tähenda taotluse parandamise vajadus automaatselt, et taotleja on toetusest ilma jäänud. Kui taotlus on menetlusse võetud, siis hinnatakse see lõpuni ja antakse taotlejale võimalus vigu parandada.

Projekti lõpu kuupäev

Märkige projekti sisestades lõppkuupäevaks aeg, kui auto on ostetud. Täpsemalt peaks projekti lõppkuupäev olema auto kätte saamise ajast vähemalt kuu aega hiljem, et jõuks vormistada ka lõpparuande ja maksetaotluse.

Eraisiku tulumaks

Eraisikutel tuleb 5000-eurosest toetusest tasuda tulumaks ja võtta summa arvesse oma aastatuludes. KIK peab 20% tulumaksu kinni juba toetusmakset tehes. Seega ise ei pea kuskile midagi maksma.

Elektriauto ostutoetuse taotlust saab sisestada siit

Kaanepilt: Ylle Tampere

blank

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN