Laupäev, 15. juuni 2024
Hannu Ploompuu, maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse analüütik kirjutab, et kuigi Tark Tee rakendus pakub juba praegu ligipääsu paljudele andmetele, arendustöö jätkub. Edaspidi on plaan lisada rakendusse ilmaradari kiht ning hakata jagama põhimaanteede ümbersõitude operatiivinfot.

Sul on vaja sõita ühest linnast teise ning soovid, et sõit kulgeks kiiresti ja mugavalt, mistõttu oleks hea teada, kas kuskil tehakse teetöid, millised on teeolud või kas teel võib esineda takistusi.

Siinkohal tulebki appi parim teekonna planeerimise abiline portaal Tark Tee, kust saad kätte kogu olulise info enne teele asumist.

Selleks et liiklejad saaksid oma teekonda paremini, ohutumalt ja efektiivsemalt planeerida, on Maanteeamet juba üle seitsme aasta pakkunud portaali Tark Tee vahendusel liiklejatele infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta. Ja mitte ainult.

Mis kasu on Tark Teest liiklejale?

Liiklejale pakub kindlasti kõige rohkem huvi enne sõitu teeolude ja liikluspiirangute info vaatamine. Seejärel on juba lihtsam otsustada, millist teed sõitmiseks valida.

Oleme muutnud info lisamise operatiivsemaks ning kasutajasõbralikumaks. Tark Tee portaalis on näha kõik toimuvad teetööd ja ka lähiajal algavad teetööd. Selgelt on välja toodud teede sulgemised ning ümbersõidud.

Hiljuti lisandus rakendusse liiklusõnnetuste ja ohtude kuvamine operatiivinfo kihil. Kõik hädaabinumbrini 112 jõudnud teated olulistest liiklusõnnetustest jõuavad nüüd süsteemi ja kaardile praktiliselt loetud sekunditega.

Nähes teel suurt hulka liiklejate hoiatusi raske avariiga seotud ummikutest maanteel, võib osutuda targemaks valida juba enne teekonnale asumist alternatiivne marsruut.

Erinevad navigatsiooniäpid oskavad üldiselt küll liiklusseisakute tekkides ise jooksvalt pakkuda alternatiivne, kuid kogemus on näidanud, et alati see ei toimi ning pakutavad alternatiivid võivad vahel juhatada väikestele kõrvalteedele, mida suurem osa liiklejatest parema meelega väldiks.

Talvel liigeldes mitmekülgselt kasulik

Kõige enam käiakse Tark Tee portaalis siis, kui talvel on olnud väga keerulised teeolud. Kui lubatakse lund, siis leiab portaalist teeilmajaamade värskeimad mõõtmisandmed ning teekaamerate pildid, mille abil saab ülevaate teel ees ootavatest oludest.

Teeilmajaamad ja -kaamerad saadavad maanteedelt uut infot iga 10 minuti tagant. Igal hommikul, ja sõltuvalt ilmaoludest ka õhtul, saab lugeda ülevaadet hetke teeolude kohta ja prognoosi lähitundideks.

Enne teele asumist tasub kindlasti kaardile pilk heita ja teeolude ülevaadet lugeda, et olla valmis eesootavaks teekonnaks.

Maanteede 100 liiklusloenduspunkti saadavad iga 15 minuti tagant info sõidukite arvu ning keskmise kiiruse kohta.

Kaardile jõuavad ka Waze’i kasutajate lisatud hoiatused ummikute, teetakistuste ja keeruliste teeolude kohta. Kõiki võimalikke Waze’i hoiatusi ning Tallinna linna infot ei kuvata, et infomüra vähendada.

Põhimaanteede kohta kuvatakse rakenduses teehooldajate info ja nende seisund. Seisunditasemete kaardilt saab hea ülevaate, milliseid kodukandi teid hooldatakse talvel sagedamini ning kustkaudu on talvistes oludes turvalisem sõita. Ka on kirjas, millise aja jooksul lume- või libedusetõrje toimuma peab.

Talvisel ajal jagatakse infot ka lahti olevate jääteede kohta. Eestis saab rajada heade ilma- ja jääolude korral seitse jääteed, mis on avatud valgel ajal.

Portaalist saab teada, kas jäätee on avatud või suletud. Seega tasub enne jääteele minekut kindlasti vaadata, milline on seal olukord, sest olud võivad kiiresti muutuda.

Siinkohal tuleb siiski märkida, et portaali tuleb vaadata enne teele asumist, sest tegemist ei ole rakendusega, mida saaks kasutada sõidu ajal.

Selleks on loodud juba mitmeid lahendusi, nt Waze ja Google Maps, kuhu jõuab ka Tark Tee info. On küsitud, et mis kasu on enne info vaatamisest, kui teel võib kõik muutuda.

Jah, sel on oma tõepõhi all. Samas aitab info vaatamine teekonda paremini ja ohutumalt planeerida ning annab autojuhile juba eelnevalt aimduse, mis teda võib ees oodata.

Oluline info veoautojuhtidele

Abi ja infot leiavad ka raskeveokitega liiklejad ehk veoautojuhid ning veonduse ettevõtted, kes saavad Targast Teest lisaks liikluspiirangutele infot massipiirangutest.

Eesti kliimas paratamatutel teedelagunemise perioodidel võib päevas kõrvalmaanteedele lisanduda kümneid uusi veoautode massipiiranguid.

Värskeima info nende kohta leiab Tark Teest – nii kehtestatud kui lähipäevil kehtima hakkavad massipiirangud. Lisandunud ning eemaldatud massipiirangutega arvestab ka teekonnaotsing.

Veoste vedajate jaoks olulise infona on Targas Tees nähtavad ka riigiteede gabariidipiirangud – nii püsivad kui ehitustöödega seotud ajutised piirangud.

Kõrge või laia veosega liiklejad peaksid nende ülekontrollimise võtma omale rutiiniks, kuna eksimused võivad osutuda väga kulukaks.

Autovedajate jaoks on loodud ka eraldi kaardikiht, nn lilla võrgustik – teedevõrk, kus on eriloa alusel lubatud sõita tavapärasest raskema, kuni 52 t täismassiga autorongiga.

Varem oli teatud tingimuste täitmisel see võimalus metsavedajatel, käesoleva aasta 1. juulist õigust laiendati.

Selleks et olla kursis teel toimuvaga, saab endale tellida portaalist ka teavitusi. Valida saab liikluspiirangute ning massi- ja gabariidipiirangute teadete vahel.

Samuti saab määrata, millise maakonna või tee kohta infot soovitakse saada. Nii jõuavad kõik uued piirangud koheselt ka postkasti.

Kasutajate ring laieneb

Liikluspiirangute osas on Tark Tee seni koondanud valdavalt riigimaanteede ehk maanteeameti hallatavate teede infot.

Samas on rakendus avatud kasutamiseks kõigile omavalitsustele nende teedel olevate teetööde või muude liikluspiirangute info jagamiseks.

Kohalikel teedel vastutavad selle info edastamise eest omavalitsused ning mitmed neist, näiteks Saaremaa, Jõgeva või Luunja vallad, juba kasutavad Tarka Teed.

Andmed kõigile kasutamiseks

Targa Tee üheks osaks on kogutavate andmete edastamine teistele teenusepakkujatele. Maanteeamet tagab soovijatel andmetele võimalikult hea ligipääsu ning võimaluse kasutada neid oma teenustes ning rakendustes.

Konkreetseks näiteks andmete jagamise kohta on liiklusrakendus Waze, kuhu jõuab Tark Tee liikluspiirangute ning ohtlike teeolude info (teepinnal oleva jää hoiatused teeilmajaamadest).

Samamoodi jõuavad teede sulgemised Google Mapsi rakendusse, mis oskab seejärel oma teekonnaotsingus nendega arvestada.

See kõik ei tähenda, et arendused on nüüd tehtud. Mõtteid ja ideid, mida liiklejatele pakkuda, on veel. Oluline on parandada liiklusohutusele mõeldes keeruliste teeolude info kättesaadavust.

Selleks võiks Tark Tee kaardile lisada võimaluse vaadata ilmaradari kihti, mille abil saab talvel jälgida sajualade liikumist.

Samuti on soov hakata operatiivselt jagama infot põhimaanteede ümbersõitude kohta, mis rakenduks juhul, kui liiklus põhitrassil nt raske avarii tõttu mõneks ajaks katkeb.

Loe siit, kuidas kasutada Tark Tee rakendust ja Waze’i

Kaanepilt: kuvatõmmis Tark Tee

KOMMENTEERI SIIN