Reede, 14. juuni 2024
Tallinna Linnatransport kuulutas välja rahvusvahelise hanke, et leida pealinna arenevale ja järjest kaasajastuvale veeremile ning täienevale teedevõrgule sobiv hooldustramm.

TLT juhatuse liikme Kaido Padari sõnul ajendas uue hooldustrammi hanke väljakuulutamist olukord, kus pealinna trammivõrk on laienemas Vanasadamasse ning viimastel aastatel soetatud uudsetele CAF trammidele lisanduvad lähiaastail tehnika viimasele sõnale vastavad PESA trammid.

Linnavalitsus on jõudnud arusaamisele, et hädavajalik on tagada trammiteede korrashoiul uus tase nii rööbasteede kvaliteedis ja läbitavuses kui ka kontaktliinide rutiinse kontrolli ja talviste jäätumisvastaste meetmete rakendamisel.

Eelduse eesmärgi saavutamiseks annab üksnes kaasaegse, kõigile rahvusvahelistele standarditele vastava töökindla tehnika rakendamine, mida uue hooldustrammi hange ka võimaldab.

“Väärib märkimist, et eriotstarbelise trammi ehitamisel võetakse aluseks meie poolt seatud tehnilised tingimused ning arvestatakse Tallinna rööbastee laiust 1067 mm, mis erineb mujal kasutatavast standardist. Nii et hangitava hooldustrammi näol pole tegemist mingi liinitoodangu, vaid läbikaalutud funktsionaalseid lahendusi pakkuva ainueksemplariga,” täpsustas Padar.

Uue hooldustrammiga hakatakse lihvima rööpaid, et siluda nende tihedast liiklusest laineliseks muutuvat pinda.

Talvel puhastab tramm rööbasteed lumest ning eemaldab spetsiaalsete kaabitsate abil rööparennidesse kogunenud jää.

Temperatuuri langedes alla jäätumispiiri toimub erikonstruktsiooniga pantograaf-rulliku abil kontaktliini katmine jäätumisvastase ainega, mis välistab jää tekkimist kontaktliinile, ennetades sellega kaasnevaid võimalikke seisakuid trammiliikluses.

Pilt: Ylle Tampere

KOMMENTEERI SIIN