Teisipäev, 28. mai 2024
Eesti Meediaettevõtete Liidu tellitud ja Turu-uuringute ASi korraldatud internetikeskkondade uuring näitas, et aastaga on kasvanud tasuliste lugejate arv 8%. Koguni 45% lugejatest peab eesti internetikeskkondi olulisimaks infoallikaks.

Kui 2021. aastal oli Eesti netikeskkondadel tasulisi lugejaid 15%, siis sel aastal on neid juba 23% Eesti üle 14-aastasest elanikkonnast. Tasulisi lugejaid on keskmiselt enam eestlaste seas, nad on valdavalt Põhja-Eestist ja kõrgharidusega. Tasulisi lugejaid on juurde tulnud kõige rohkem 15-24-aastaste hulgas.

Tasulisi internetikeskkondi loeb kokku 23% Eesti üle 14-aastasest elanikkonnast. Sealjuures 10% loeb ainult eraomandisse kuuluvaid veebiväljaandeid ja 13% loeb lisaks ka ERRi portaale.

Võrreldes 2021. aastaga on kasvanud kõikide portaalide lugejaskond. Lojaalseid ehk ainsa väljaande lugejaid on 24% elanikest ehk ligi 224 000 inimest.

Üllatav muutus on toimunud meediumide olulisuse hindamisel. Turu-uuringute küsitluse põhjal peab enamus eestimaalasi olulisemaks teabekanaliks uudiste tarbimisel interneti uudiskeskkondi: 45% nimetab neid kõige olulisemaks infoallikaks ning 80% peab neid oluliseks. Teisel kohal on televisioon, raadio on kolmandal kohal.

Turu-uuringute AS küsitles ajavahemikus 7. – 14. märts 1000 üle 15-aastast elanikku.

Kaanepilt: Ylle Tampere

KOMMENTEERI SIIN