Laupäev, 22. juuni 2024
Euroopa kasutatud autode turg ei ole kaugeltki läbipaistev, sest paljudel sõidukitel on tagasikeritud läbisõit ja varjatud kahjustused. Kuigi olukord eri riikides on erinev, kaotavad ostjad kogu Euroopas igal aastal petturitele miljoneid eurosid.

Autoettevõtte carVertical viimane uuring avaldas riigid, kus kasutatud auto ostmine on kõige riskantsem. Turu läbipaistvuse indeksiks nimetatud uuring reastab riigid järgnevate näitajate abil:

  • Tagasikeritud läbisõiduga autode osakaal
  • Keskmine odomeetri tagasikerimise väärtus kilomeetrites
  • Kahjustatud sõidukite osakaal
  • Keskmine kahju väärtus
  • Imporditud kasutatud autode osakaal
  • Kontrollitud autode keskmine vanus

Kahjuks ei ole olukord Eestis kuigi hea ja sarnaneb teiste Ida-Euroopa riikide suundumustega.

Eesti on turu läbipaistvuse indeksi järgi 22. kohal

Autoturu läbipaistvus 2023

Turu läbipaistvuse indeksi järgi on Eesti 25 riigi seas 22. kohal. 7,8%-l kõigist carVerticali poolt kontrollitud sõidukitest Eestis oli tagasikeritud läbisõit. Kuigi täheldatud odomeetripettuste arv võib viidata märkimisväärsele langusele võrreldes eelmise aastaga, on see tulemus tingitud platvormi paranenud võimekusest tuvastada pettusi ja eristada neid tõhusalt tavapärastest vigadest andmete digiteerimise käigus. Keskmiselt on Eestis auto läbisõidumõõdikut muudetud 92 780 km võrra. Näiteks kui sõiduki tegelik läbisõit on 200 000 km, võivad petturid muuta selle 107 000 km-ks, et müüa autot kallimalt.

Mis puutub õnnetustesse, siis poolel Eesti autodest (51,3%) olid väiksemad või suuremad kahjud, mille keskmiseks remondisummaks oli 4308 eurot.

Eestis on 77,2% autodest pärit teistest riikidest. CarVerticalis kontrollitud sõiduki keskmine vanus on 10,6 aastat, mis tähendab, et sellised autod on juba oluliselt oma väärtusest kaotanud ja võivad ahvatleda kurjategijaid muutma nende läbisõitu ja tõstma müügihinda.

Lätis on olukord veelgi hullem: 12,9%-l autodest on läbisõitu tagasi keritud ja 58,4% on kahjustatud. Samas on imporditud sõidukite osakaal sarnane (73%), mis viitab sellele, et tõenäosus saada kahtlase ajalooga sõiduk on sama suur kui Eestis.

Lääne turud ja Skandinaavia riigid on läbipaistvamad

Kõige läbipaistvam riik uuringus on Suurbritannia. Kuna britid ei ole huvitatud Mandri-Euroopas domineerivatest vasakpoolse rooliga autodest, on impordimäärad väga madalad (2,2%), mis on otseses vastavuses väiksemate pettuste arvuga kasutatud autode turul.

Suurbritannias on 2,7%, Saksamaal 3,4%, Šveitsis 2,4%, Taanis 4,1% ja Prantsusmaal 3,3% kontrollitud autodest tagasikeritud läbisõiduga, mis on oluliselt parem kui mujal Euroopas. Kõigis neis riikides on impordi osakaal madal, neist kõige kõrgem on see Prantsusmaal (45,4%).

“Lääne turud ja Skandinaavia riigid on üldiselt läbipaistvamad kui Ida-Euroopa riigid, peamiselt rangemate õigusaktide, vähemate imporditud kasutatud autode ja kõrgema SKT tõttu elaniku kohta. Tugevama majandusega riikides on tavaliselt nooremad autopargid ja vähem pettusi, sest odavamaid sõidukeid valib vähem ostjaid,” ütles autoekspert ja carVerticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis.

Kesk-Euroopa riigid nagu Ungari, Slovakkia ja Tšehhi Vabariik asuvad turu läbipaistvuse indeksi keskel: nendes riikides on läbisõidupettused levinumad kui Lääne-Euroopas ja ka impordimäärad on kõrged.

Ida-Euroopa on autopettuste allikaks

Kõikide uuritud riikide seas on Ukraina, Läti, Leedu, Eesti, Rumeenia ja Poola turud kõige vähem läbipaistvad.

“Pettuste arv selles piirkonnas on seotud suurema imporditud autode arvuga, kuna autode andmed lähevad piiriüleste tehingute käigus sageli kaduma. Remondi kvaliteet on kaheldav ja kahjustatud sõidukite osakaal on keskmisest suurem. Samuti ei tee mõned riigid pettustevastase seadusandluse seisukohast piisavalt palju, et kaitsta avalikke huve,” selgitas Buzelis.

Kõige halvem on olukord Ukrainas, kus 8,5% autodest on tagasikeritud läbisõiduga ja 49,7% on kahjustatud. Samas on Ukrainas ka üks kõrgemaid impordimahte Euroopas – 82,4%.

Leedus, Rumeenias ja Poolas on imporditud autode osakaal samuti suur: vastavalt 75,7%, 66% ja 59,8%. Mis puudutab kahjustusi ja tagasikeritud läbisõitu, siis Leedus on 57,6% sõidukitest kahjustatud ja 8,3%-l läbisõitu muudetud, Rumeenias 59,1% kahjustatud ja 7,8%-l läbisõitu muudetud, Poolas 65,8% kahjustatud ja 4,9%-l läbisõitu muudetud.

Meedia: carVertical, kaanepilt Volkswagen

KOMMENTEERI SIIN